De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Keuze voor één prestatie-elftal senioren. Keuze voor één prestatie-elftal senioren. De agenda bij dit onderwerp: Informeren over de argumenten over de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Keuze voor één prestatie-elftal senioren. Keuze voor één prestatie-elftal senioren. De agenda bij dit onderwerp: Informeren over de argumenten over de."— Transcript van de presentatie:

1 Keuze voor één prestatie-elftal senioren

2 Keuze voor één prestatie-elftal senioren. De agenda bij dit onderwerp: Informeren over de argumenten over de keuze om vanaf het seizoen 2016- 2017 over te gaan tot één prestatie-elftal bij de senioren Presenteren advies van de werkgroep Toelichten gevolgde proces door werkgroep en bestuur Toelichting op overwegingen en onderbouwing die hebben geleid tot de keuze van het voorgenomen besluit Vervolgens krijgt ALV alle gelegenheid daarop te reageren Deze reacties nemen wij als bestuur mee in de bestuursvergadering en zullen deze laten meewegen in ons uiteindelijke besluit dat op de buitengewone ALV op 4 januari a.s. wordt geagendeerd Opname

3 Keuze voor één prestatie-elftal senioren. Uitgangspunten: In de competitie 2016-2017 uitkomen met één prestatie-elftal voor senioren De mogelijkheid om zaterdag danwel zondag te voetballen blijft voor senioren gehandhaafd Redenen : Anticiperen op ontwikkelingen Continuïteit waarborgen Toekomst bestendig

4 Keuze voor één prestatie-elftal senioren. De argumenten: Financiën toename van materiële en personele kosten vermindering van opbrengsten kantine afname aantal bezoekers, sponsoren privatisering bij sportverenigingen met gevolgen binnen exploitatie ontwikkelingen hebben geleid (en kunnen gaan leiden) tot hoge contributies, en geleid tot vermindering van het eigen vermogen één prestatie-elftal zal kosten doen afnemen met € 20.000,- vrijvallen van deel van de kosten inzetten op de jeugd en jeugdopleiding (toekomst bestendig)

5 Keuze voor één prestatie-elftal senioren. De argumenten : Sportief: Doelstelling: eerste elftal bereikt zo hoog mogelijk niveau in competitie Door vanuit de A1 twee eerste elftallen te voorzien van spelers doet afbreuk aan de gewenste kwaliteit van beide elftallen Betrekken van spelers “van buiten” ontneemt A1 spelers de kans om door te stromen In de situatie van één prestatie-elftal is spelen in de 1 e klasse niet uit te sluiten De sportieve ambitie biedt perspectief voor spelers in A- en B-jeugd en wordt ondersteund door een stabiele en ambitieuze jeugdopleiding Opmerking: Nadruk in deze presentatie ligt op het eerste elftal senioren. MAAR: wij willen benadrukken dat een (over-)groot aantal spelende leden (senioren en jeugd) recreatief voetballen. Beleidsmatig vraagt dit om een evenwichtige verhouding!

6 Keuze voor één prestatie-elftal senioren. De argumenten : Ontwikkelingen: De ambitie om voor spelers naast voetballen ook andere activiteiten te kunnen ontplooien, zoals trainerschap jongere elftallen, rol van scheidsrechter en het daartoe kunnen volgen van een opleiding. Het verkrijgen en behouden van sponsoren wordt moeilijker. sponsoren hebben baat bij de uitstraling van de vereniging. Een hoog spelend eerste elftal en een zich positief onderscheidende jeugdopleiding zijn voor sponsoring daarbij belangrijk De capaciteit bij ZFC is niet oneindig en soms beperkend, terwijl de jeugdafdeling nog groeit. Twee prestatie-elftallen hebben voorrang op het gebruik. Het aantal bezoekers neemt af. Bij een hoger spelend eerste elftal verwachten wij dat dit aantal zal groeien

7 Keuze voor één prestatie-elftal senioren. Presentatie van de werkgroep.


Download ppt "Keuze voor één prestatie-elftal senioren. Keuze voor één prestatie-elftal senioren. De agenda bij dit onderwerp: Informeren over de argumenten over de."

Verwante presentaties


Ads door Google