De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennisnetwerk bedrijventerrein- management. Waarom een kennisnetwerk? Eerdere doelstelling om informatiedoorstroming vanuit verschillende beleidsdomeinen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennisnetwerk bedrijventerrein- management. Waarom een kennisnetwerk? Eerdere doelstelling om informatiedoorstroming vanuit verschillende beleidsdomeinen."— Transcript van de presentatie:

1 Kennisnetwerk bedrijventerrein- management

2 Waarom een kennisnetwerk? Eerdere doelstelling om informatiedoorstroming vanuit verschillende beleidsdomeinen naar bedrijventerreinverenigingen te verzekeren Documenten uit vorige subsidieperiode zoals vzw-statuten, aanpak financiering… beschikbaar en er is vraag naar Initiatieven met oog op ervaringsuitwisseling zoals events, beurzen enz. bleken succesvol Er zijn al tal van brochures verschenen… Uit de beleidsevaluatie is gebleken dat de stakeholders georganiseerde kennisuitwisseling /kennismanagement cruciaal vinden

3 Recente publicaties

4 Enkele BTM-websites

5 Wat moet een kennisnetwerk bewerkstelligen? 1) Informatieverstrekking over hoe bedrijventerreinmanagement kan opgestart worden, kan gestructureerd worden initiatiefnemers moeten ergens met vragen terecht kunnen, gebiedsdekkend en laagdrempelig met ervaringen op het terrein mogelijkheid om in dialoog te gaan met bedrijfsleiders/ontwikkelaars/lokale besturen…

6 Wat moet een kennisnetwerk bewerkstelligen? 2) Informatieverstrekking en “eerste hulp” over “best practices” aanpak projecten  met raad en daad bijstaan van initiatiefnemers  kennis gaandeweg op te bouwen, maar wel systematisch en georganiseerd en met aandacht voor leercurve 3) Introductie van “tools” bij bedrijventerreinverenigingen en beheerders bedrijventerreinen (zoals duurzaamheidsmeter, carbon footprint…)  makkelijke toegang tot “tools”  mogelijkheid tools zelf uit te werken (vb. via EFRO/INTERREG)

7 Wat moet kennisnetwerk bewerkstelligen? 4) Kennisborging over de verschillende praktijken in Vlaanderen  kennismanagement en kritische evaluatie diverse praktijken  analyse pijnpunten voor welslagen acties 5) Informatieverspreiding over initiatieven van verschillende beleidsdomeinen voor zover relevant voor bedrijventerreinmanagement  bereik moet goed zijn  communicatieformule moet goed zijn

8 “opdracht” POM’s om kennisnetwerk te verzorgen voor 3 jaar contactpunt in elke provincie voor vraaggericht advies en begeleiding over acties en opzet bedrijventerreinmanagement, met onderlinge afstemming contactpunten voor maximale beschikbaarheid ervaren medewerkers bedoeld voor bestaande en opstartende bedrijventerrein- verenigingen, beheerders bedrijventerreinen en lokale besturen één website en digitale nieuwsbrieven een projectendatabank events/netwerkbijeenkomsten onderlinge kennis-en ervaringsuitwisseling

9 Mogelijk Scenario voor uitbouw van website Centrale koepel Prov. antenne (SPOC) POM W-Vl Prov. antenne (SPOC) POM O- Vl Prov. antenne (SPOC) POM A’pen Prov. antenne (SPOC) POM Vl- Br Prov. antenne (SPOC) POM Limb Home BTM in de praktijk Publicaties documenten Goede praktijken Links Contac- ten

10 Rol VLAIO? bijhouden contactinfo bedrijventerreinverenigingen (en beheerders bedrijventerreinen) infodoorstroming faciliteren over Vlaamse beleidsdoelstellingen relevant voor beheerders terreinen en bedrijventerreinverenigingen evenals over beleidsinitiatieven en financieringskanalen bedrijventerreinmanagement verbreed overleg in functie van capteren beleidsrelevante ontwikkelingen m.b.t. interbedrijfssamenwerking en exploitatie- en beheermodellen bedrijventerreinen

11


Download ppt "Kennisnetwerk bedrijventerrein- management. Waarom een kennisnetwerk? Eerdere doelstelling om informatiedoorstroming vanuit verschillende beleidsdomeinen."

Verwante presentaties


Ads door Google