De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM VAKDIACTIEK PEDAGOGIEK 1.1

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM VAKDIACTIEK PEDAGOGIEK 1.1"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM VAKDIACTIEK PEDAGOGIEK 1.1

2 Inhoud VAD bijeenkomst 1.1
Inhoud en doelen Voorstellen en kennismaken met elkaar Oriëntatie op het beroep en vakgebied. Didactiek – vakdidactiek + opdracht Werkwijze m.b.t. de bijeenkomsten Pedagogiek Afspraken en afsluiting

3 Doelen van deze bijeenkomst
Studenten kunnen aan het einde van de bijeenkomst benoemen: 1.hoe het VAD programma in het eerste semester opgebouwd is 2.wat het verschil is tussen algemene didactiek en vakdidactiek 3.wat de mogelijkheden zijn voor een docent pedagogiek in het tweedegraads gebied 4.wat verwacht wordt m.b.t. deelname en voorbereiding van de VAD bijeenkomsten

4 Voorstellen Trui Raaijmakers Emailadres: trui.raaijmakers@han.nl
Kamer: 2.43 Postvak docentenkamer2de verdieping Docentopleider Vakdidacticus Pedagogiek Studieloopbaanbegeleider Examinator deeltijd en kopopleiding Supervisor HBO/master Pedagogiek Supervisor, coach en begeleider in het onderwijs

5 Voorstellen aan elkaar
Werkvorm kennismaking

6 Docent in vo en mbo, 2de graads gebied
Leraar Pedagogiek: vak Pedagogiek of pedagogische vakken in het MBO opleidingen Welzijn en Gezondheidszorg. Leraar Gezondheidszorg en Welzijn: vakken Verzorging onderbouw en de afdeling Z&W in de bovenbouw van het VMBO, MBO Verpleging ,Verzorging Leraar Omgangskunde! o.a. in MBO opleidingen doktersassistent en apothekersassistent . Bevoegdheid voor praktijkonderwijs en speciaal onderwijs !!!!!

7 Mogelijkheden om als docent pedagogiek te werken in het tweedegraads gebied:
Entree opleiding, mbo niveau 1 een entreeopleiding is gericht op het behalen van een diploma dat toegang biedt tot vervolgonderwijs niveau 2, maar kan ook leiden tot uitstroom naar de arbeidsmarkt. Mbo, alle leerjaren, niveaus 2-3-4, voornamelijk in de opleidingen gezondheidszorg en welzijn (pedagogisch werk, jeugdzorg, maatschappelijke zorg, onderwijsassistenten, juridische dienstverlening, verzorging, verpleging) en andere dienstverlenende opleidingen.

8 Als leraar Pedagogiek ben je bevoegd voor het tweedegraads gebied
Als leraar Pedagogiek ben je bevoegd voor het tweedegraads gebied. Echter het vak Pedagogiek komt niet voor in het curriculum van het Voortgezet Onderwijs. Daarom zullen docenten Pedagogiek voornamelijk werkzaam zijn in mbo opleidingen Gezondheidszorg en/of Welzijn.

9 Diddactiek- vakdidactiek!

10 Opdracht didactiek/vakdidactiek
Wat zie je op het plaatje? Noem zoveel mogelijk punten op.

11 Algemene didactiek en vakdidactiek
Algemene didactiek: de wetenschapsdiscipline die zich bezig houdt met de vraag hoe kennis, vaardigheden en leerhoudingen/attitudes die door een docent kunnen worden geleerd aan leerlingen/ studenten. Bij de algemene didactiek wordt er vooral gekeken naar die manier waarop iets het beste aangeleerd kan worden en hoe de docent de leerling daar bij moet begeleiden. Bij vakdidactiek wordt er per vak gekeken naar de manier waarop iets het beste aangeleerd kan worden en welke vakspecifieke leermiddelen daarbij gebruikt moeten worden. Vakdidactiek is dus gericht op “vak” specifieke invulling van het vak m.a.w. hoe kan een bepaald vak het beste geleerd worden met een vakspecifieke leeractiviteiten, werkvormen of vakspecifieke (leer)middelen?

12 voorbeelden Algemene didactiek: onderwijskundige thema’s zoals creëren van werksfeer, klassenmanagement, leertheorieen Vakdidactiek: Bijv. welke specifieke leeractiviteiten zet ik in bij het ontwerpen van opdracht voor een spelprogramma voor peuters? Bijv. hoe bereid ik een rollenspel met specifieke cases voor bijv. het toetsen van gespreksvaardigheden? Bijv. welke werkvorm kies ik specifiek om leerlingen een behandelplan samen te stellen?

13 Beroepstaken en docentcompetenties
Naam onderwijseenheid: Ontwikkelen van leerarrangementen 1 (blz. 55/56 studiegids kopopleiding) Beroepstaak 3: Ontwikkelen van leerarrangementen in het vak/leergebied Docent competenties: 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 5 samenwerken met elkaar en 6 de omgeving 7 reflectie en ontwikkeling

14 VAD programma semester 1
Periode 1 Thema: Ontwerpen van een directe instructie les ( aansluitend bij de theorie van de thema’s in de ochtend) 7 bijeenkomsten VAD Leertaak 1Lesontwerp+ opdracht(en) met vraagstelling op verschillende niveaus Periode 2 Thema: Activerende didactiek en samenwerkend leren, 7bijeenkomsten VAD Leertaak 2 Activerende didactiek en samenwerkend leren

15 Werkwijze VAD bijeenkomsten
-nieuwe kennis te koppelen aan eerder verworven kennis -kennis te vergaren aan de hand van leervragen /leerwensen -zelf sturing te geven aan je eigen leren -door samen te werken met mede studenten -door de theorie te bestuderen en deze toe te passen in de les praktijk (en leertaken) -feedback te geven/feedback te ontvangen -actieve voorbereiding van de VAD bijeenkomsten -actieve deelname aan VAD bijeenkomsten

16 Voorbereiding bijeenkomst 1.2
Afsluiting: werkvorm Thuisopdrachten: voorbereiding VAD bijeenkomst 1.2 _Minor_1


Download ppt "WELKOM VAKDIACTIEK PEDAGOGIEK 1.1"

Verwante presentaties


Ads door Google