De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Professionele nieuwsgierigheid Coaching en gesprekstechnieken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Professionele nieuwsgierigheid Coaching en gesprekstechnieken"— Transcript van de presentatie:

1 Professionele nieuwsgierigheid Coaching en gesprekstechnieken
Bijeenkomst 1 1 februari 2016

2 Even voorstellen Annemarie Westerbeek Maud Ras maud.ras@han.nl
Maud Ras

3 To do: Verwachtingen Doelen bespreken Planning bespreken Thema’s
Leertaak Aan de slag Terugblik

4 Verwachtingen Pak een post–it en noteer:
Je naam. Met welke verwachting m.b.t. deze bijeenkomst ben je naar deze bijeenkomst gekomen. Met welke verwachting m.b.t. dit thema/vak ben je naar deze bijeenkomst gekomen. Aan het eind van de bijeenkomst vragen we drie studenten om hier op terug te blikken.

5 Doelen globaal De student is zich aan het eind van de cursus bewust van zijn eigen overtuigingen/vooroordelen. De studenten kent aan het eind van de cursus de ‘basisregels’ m.b.t. luisteren en gespreksvoering De student heeft aan het eind van de cursus zijn professionele nieuwsgierigheid onderzoek aan de hand van de onderzoekscyclus uit het boek van Van der Donk en Van Lanen (2014).

6 Doelen bijeenkomst 1 De student heeft aan het eind van de bijeenkomst een keuze gemaakt voor het onderzoeksonderwerp. De student weet aan het eind van de bijeenkomst wat de eisen zijn voor het onderzoeksplan. De student kan aan het eind van de bijeenkomst een omschrijving geven van de begrippen ‘gespreksvoering’ en ‘coachende rol van de docent’ .

7 27/04/2017 Planning De inhoud van de bijeenkomsten is nog onder voorbehoud. We willen de inhoud nader bepalen aan de hand van jullie onderzoeksvragen e.d. na deze dia naar de thema’s

8 Wat zie je in onderstaande afbeelding?
27/04/2017 Wat zie je in onderstaande afbeelding? studenten input geven benoemen: gekleurde bril van jou als persoon is rode draad in gesprekstechnieken en coaching. gekleurde bril op je overtuigingen, socialisatie, achtergrond , ervaringen. Vanuit deze bril handel je en vertoon je gedrag. onze eigen gekleurde bril toelichten. Annemarie: -ervaringsgericht Maud: Vanuit ervaringen en wat ik geleerd heb vind ik het belangrijk om mensen te benaderen zonder of bewust van mijn eigen oordeel. En dit oordeel uit te stellen zodat ik mensen een zo eerlijk mogelijke kans geef. Ik ben altijd nieuwsgierig; als kind was ik dit al en dat ben ik als docent ook. aan het eind van het thema kunnen jullie elkaar concreter vertellen over je gekleurde bril. Onze visie is dus: overeenkomstige basis voor beide thema’s: vaardigheden en houding Luisteren Je bewust zijn van de oordelen en overtuigingen die je hebt; de bril waardoor je naar de wereld kijkt.

9 Mindmappen 1 Maak voor jezelf een mindmap met betrekking tot één vande volgende thema’s De coachende rol van de docent Gesprekstechnieken Zonder overleg Je hebt …. minuten de tijd. Begin met je gekozen thema. Ben je eerder klaar, begin dan met je mindmap voor het andere thema.

10 Mindmappen 2 We maken groepen (nummeren groepen van ongeveer 4).
27/04/2017 Mindmappen 2 We maken groepen (nummeren groepen van ongeveer 4). Maak in overleg voor jullie thema een grotere mindmap op A3 formaat. Schrijf de overeenkomstig genoemde begrippen/dingen op. Je hebt …. minuten de tijd Ben je eerder klaar, ga dan het gesprek aan over het andere thema. Instrueren: we laten ze hangen en komen dadelijk in het praktische deel van de leertaak op terug.

11 27/04/2017 Pauze planning: 15 min

12 Richting de leertaak 27/04/2017
professionele nieuwsgierigheid is een mini onderzoek Het onderzoek wordt geleid door waar jij nieuwsgierig naar bent en waar je in in wilt leren.

13 Richting de leertaak 27/04/2017
Binnen de leertaak doorloop je de onderzoekscyclys van praktijkonderzoek. Deze is terug te vinden in het boek van Van der Donk en Van Lanen. Eerst zul je een onderzoeksplan schrijven waar je een go/no-go voor krijgt waarna je je onderzoek zult uitvoeren en een verslag zult maken. Binnen je onderzoek zul je kijken naar de theorie maar ook iets uit gaan proberen in de praktijk (vb. een coachgesprek, een oudergesprek of een mentorgesprek). Zoals eerder benoemt krijg je bij een aantal bijeenkomsten de kans om de keuze te maken uit een workshop of onderzoeksbegeleiding. Hierbinnen vind je verdieping in je onderwerp.

14 27/04/2017 Onderzoeksplan Gebruik het beoordelingsformulier als uitgangspunt voor het schrijven van je onderzoeksplan. Gebruik het boek van Van der Donk en Van Lanen (2014) ter ondersteuning.

15 Onderdelen onderzoeksplan
Aanleiding Context (praktijk)probleem Onderzoeksdoel Onderzoeksvraag Theoretisch kader - belangrijke begrippen, termen en concepten zijn uitgewerkt. Onderzoeksopzet Planning

16 Nulmeting Twee formulieren.
27/04/2017 Nulmeting Twee formulieren. Vul één formulier in volgens de instructie op het blad Vul het andere formulier hetzelfde in. Lever één van de formulieren in bij Maud of Annemarie. Het andere formulier mag je zelf houden. Bewaar dit (het kan handig zijn voor je onderzoeksverslag). Net over de grondhouding gehad die gelijk is voor de coachende rol als docenten als de docent bij gespreksvoering. Daarom nu de nulmeting om een aantal aspecten van deze grondhouding te toetsen  waar sta je nu en waar wil je heen? LET OP! Wij hebben een aanzet gedaan voor aspecten van de grondhouding, maar deze zal vast niet volledig zijn.

17 Onderzoeksvraag formuleren
Begin je onderzoeksvraag met: ‘Hoe kan ik ….’ Input: je nulmeting, de brainstorm en elkaar (dialoog met anderen). Stel elkaar verhelderende vragen m.b.t. de onderzoeksvraag. Houd rekening met de punten waar een goede onderzoeksvraag aan moet voldoen. tot 11.45

18 Samenvattend https://www.youtube.com/watch?v=UY75MQte4RU 27/04/2017
Bovenste: oma, oen etc. Onderste: Coaching

19 Verwachtingen terug halen
Drie mensen aan het woord Blik terug op je verwachtingen van deze bijeenkomst

20 Voor volgende bijeenkomst:
Onderzoeksplan schrijven a.d.h.v. het beoordelingsformulier. Lever vóór aanvang van de bijeenkomst op 22 februari je onderzoeksplan in in de Dropbox onder het label ‘Professionele nieuwsgierigheid plan’. Tips voor het schrijven; zie verdere dia’s in deze ppt. Voorbereiding voor 15 februari: houd de Wiki in de gaten!

21

22 (Praktijk)probleem 5xW+H gebruiken.
Zie hoofdstuk ‘Oriënteren’ uit Van der Donk & Van Lanen (2012).

23 Onderzoeksdoel Richtlijnen (Van der Donk & Van Lanen, 2012):
is gebaseerd op de oriëntatie op het praktijkprobleem. is geformuleerd in termen van opbrengsten. is voldoende afgebakend en eenduidig geformuleerd. leent zich voor het doen van praktijkonderzoek. is besproken met belanghebbenden in de school. Figuur 4.3 (Van der Donk & Van Lanen, 2012). Hoofdstuk ‘Richten’ uit Van der Donk & Van Lanen (2012).

24 Onderzoeksvraag Begin met: ‘Hoe kan ik….’ Let op dingen als: Specifiek
Concreet Realistisch Haalbaar Objectief Formulering zonder tegenstellingen Enkelvoudig Formulering zonder ontkenningen Hoofdstuk ‘Richten’ uit Van der Donk & Van Lanen (2012)

25 Deelvragen De deelvragen samen geven antwoord op de onderzoeksvraag
De deelvragen moeten dus logisch uit de onderzoeksvraag volgen. Maak er niet teveel maar ook niet te weinig.

26 Theoretisch kader Belangrijke begrippen, termen en concepten zijn uitgewerkt. Relaties tussen deelaspecten worden beschreven. Definieer/beschrijf a.d.h.v. actuele en relevante literatuur. Doel: afstemmen waar je het over hebt en je onderzoek afbakenen. Herhaalbaarheid waarborgen. Vaak/lijkt op een literatuurstudie. Minimaal twee boeken of revelante wetenschappelijke artikelen.


Download ppt "Professionele nieuwsgierigheid Coaching en gesprekstechnieken"

Verwante presentaties


Ads door Google