De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Professionele nieuwsgierigheid Coaching en gesprekstechnieken Bijeenkomst 1 1 februari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Professionele nieuwsgierigheid Coaching en gesprekstechnieken Bijeenkomst 1 1 februari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Professionele nieuwsgierigheid Coaching en gesprekstechnieken Bijeenkomst 1 1 februari 2016

2 Even voorstellen Maud Ras maud.ras@han.nl Annemarie Westerbeek annemarie.westerbeek@han.n l

3 To do: Verwachtingen Doelen bespreken Planning bespreken Thema’s Leertaak Aan de slag Terugblik

4 Verwachtingen Pak een post–it en noteer: - Je naam. - Met welke verwachting m.b.t. deze bijeenkomst ben je naar deze bijeenkomst gekomen. - Met welke verwachting m.b.t. dit thema/vak ben je naar deze bijeenkomst gekomen. - Aan het eind van de bijeenkomst vragen we drie studenten om hier op terug te blikken.

5 Doelen globaal De student is zich aan het eind van de cursus bewust van zijn eigen overtuigingen/vooroordelen. De studenten kent aan het eind van de cursus de ‘basisregels’ m.b.t. luisteren en gespreksvoering De student heeft aan het eind van de cursus zijn professionele nieuwsgierigheid onderzoek aan de hand van de onderzoekscyclus uit het boek van Van der Donk en Van Lanen (2014).

6 Doelen bijeenkomst 1 De student heeft aan het eind van de bijeenkomst een keuze gemaakt voor het onderzoeksonderwerp. De student weet aan het eind van de bijeenkomst wat de eisen zijn voor het onderzoeksplan. De student kan aan het eind van de bijeenkomst een omschrijving geven van de begrippen ‘gespreksvoering’ en ‘coachende rol van de docent’.

7 Planning

8 Wat zie je in onderstaande afbeelding?

9 Mindmappen 1 Maak voor jezelf een mindmap met betrekking tot één vande volgende thema’s - De coachende rol van de docent - Gesprekstechnieken Zonder overleg Je hebt …. minuten de tijd. Begin met je gekozen thema. Ben je eerder klaar, begin dan met je mindmap voor het andere thema.

10 Mindmappen 2 We maken groepen (nummeren groepen van ongeveer 4). Maak in overleg voor jullie thema een grotere mindmap op A3 formaat. Schrijf de overeenkomstig genoemde begrippen/dingen op. Je hebt …. minuten de tijd Ben je eerder klaar, ga dan het gesprek aan over het andere thema.

11 Pauze

12 Richting de leertaak

13

14 Onderzoeksplan Gebruik het beoordelingsformulier als uitgangspunt voor het schrijven van je onderzoeksplan. Gebruik het boek van Van der Donk en Van Lanen (2014) ter ondersteuning.

15 Onderdelen onderzoeksplan Aanleiding Context (praktijk)probleem Onderzoeksdoel Onderzoeksvraag Theoretisch kader - belangrijke begrippen, termen en concepten zijn uitgewerkt. Onderzoeksopzet Planning

16 Nulmeting Twee formulieren. Vul één formulier in volgens de instructie op het blad Vul het andere formulier hetzelfde in. Lever één van de formulieren in bij Maud of Annemarie. Het andere formulier mag je zelf houden. Bewaar dit (het kan handig zijn voor je onderzoeksverslag).

17 Onderzoeksvraag formuleren Begin je onderzoeksvraag met: ‘Hoe kan ik ….’ Input: je nulmeting, de brainstorm en elkaar (dialoog met anderen). Stel elkaar verhelderende vragen m.b.t. de onderzoeksvraag. Houd rekening met de punten waar een goede onderzoeksvraag aan moet voldoen. tot 11.45

18 Samenvattend https://www.youtube.com/watch?v=UY75 MQte4RU https://www.youtube.com/watch?v=UY75 MQte4RU

19 Verwachtingen terug halen Drie mensen aan het woord Blik terug op je verwachtingen van deze bijeenkomst

20 Voor volgende bijeenkomst: Onderzoeksplan schrijven a.d.h.v. het beoordelingsformulier. Lever vóór aanvang van de bijeenkomst op 22 februari je onderzoeksplan in in de Dropbox onder het label ‘Professionele nieuwsgierigheid plan’. Tips voor het schrijven; zie verdere dia’s in deze ppt. Voorbereiding voor 15 februari: houd de Wiki in de gaten !

21

22 (Praktijk)probleem 5xW+H gebruiken. Zie hoofdstuk ‘Oriënteren’ uit Van der Donk & Van Lanen (2012).

23 Onderzoeksdoel Richtlijnen (Van der Donk & Van Lanen, 2012): - is gebaseerd op de oriëntatie op het praktijkprobleem. - is geformuleerd in termen van opbrengsten. - is voldoende afgebakend en eenduidig geformuleerd. - leent zich voor het doen van praktijkonderzoek. - is besproken met belanghebbenden in de school. Figuur 4.3 (Van der Donk & Van Lanen, 2012). Hoofdstuk ‘Richten’ uit Van der Donk & Van Lanen (2012).

24 Onderzoeksvraag Begin met: ‘Hoe kan ik….’ Let op dingen als: - Specifiek - Concreet - Realistisch - Haalbaar - Objectief - Formulering zonder tegenstellingen - Enkelvoudig - Formulering zonder ontkenningen Hoofdstuk ‘Richten’ uit Van der Donk & Van Lanen (2012)

25 Deelvragen De deelvragen samen geven antwoord op de onderzoeksvraag De deelvragen moeten dus logisch uit de onderzoeksvraag volgen. Maak er niet teveel maar ook niet te weinig.

26 Theoretisch kader Belangrijke begrippen, termen en concepten zijn uitgewerkt. Relaties tussen deelaspecten worden beschreven. Definieer/beschrijf a.d.h.v. actuele en relevante literatuur. Doel: afstemmen waar je het over hebt en je onderzoek afbakenen. Herhaalbaarheid waarborgen. Vaak/lijkt op een literatuurstudie. Minimaal twee boeken of revelante wetenschappelijke artikelen.


Download ppt "Professionele nieuwsgierigheid Coaching en gesprekstechnieken Bijeenkomst 1 1 februari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google