De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GUDRUN HEYMANS CREATIVE EUROPE CULTURE DESK VLAANDEREN WWW.CREATIVEEUROPE.BE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GUDRUN HEYMANS CREATIVE EUROPE CULTURE DESK VLAANDEREN WWW.CREATIVEEUROPE.BE."— Transcript van de presentatie:

1 GUDRUN HEYMANS CREATIVE EUROPE CULTURE DESK VLAANDEREN WWW.CREATIVEEUROPE.BE

2 MISSIE EU C ULTUURBELEID ‘UNITED IN DIVERSITY’ (Verdrag Maastricht (1992)) Integratie & duurzame samenleving door samenwerking en uitwisseling van culturele waarden en -erfgoed  Culturele en taalkundige diversiteit  Meerwaarde culturele en creatieve sectoren Gudrun Heymans Creative Europe Culture Desk Vlaanderen

3 V ISIE EU C ULTUURBELEID EU-2020 strategie: Slimme – duurzame - inclusieve groei  2020: Dynamische, competitieve en innovatieve culturele & creatieve sectoren (CCS) die internationaal samenwerken doorheen Europa Divers en communicatief publiek met interesse voor Europese culturele content Gudrun Heymans Creative Europe Culture Desk Vlaanderen

4 S TRATEGIE EU C ULTUURBELEID CREATIVE EUROPE (2014-2020) - Imagine-Create-Share 1. Europese mobiliteit aanwakkeren Internationale kansen voor artiesten en culturele projecten, optimaal benutten van culturele ruimte & markt 2. Interesse voor en toegang tot cultuur vergroten Kinderen, jongeren, mensen met beperkingen, minderheden 3. Innovatie en creativiteit stimuleren Digitale opportuniteiten, innovatieve business modellen, spill- over naar andere sectoren Gudrun Heymans Creative Europe Culture Desk Vlaanderen

5

6 Creative Europe CULTUUR 4 subsidiemaatregels Beeldende Kunsten Theater Opera Circus Literatuur Muziek Dans Mode Erfgoed Design Architectuur Interdisciplinair Samenwerking projecten Literaire vertaling Platformen Netwerken Gudrun Heymans Creative Europe Culture Desk Vlaanderen

7 E UROPESE S AMENWERKINGSPROJECTEN P RIORITEIT 1 Grensoverschrijdende mobiliteit en circulatie van creaties bevorderen Professionele kansen verhogen voor CCS via kennisdeling, training, wisselleren, internationale netwerking Artistieke creaties/ erfgoed bekendmaken via coproducties, touring, geografisch spreiding van tentoonstelling… Consumentenaanbod, nieuwe publiek bereiken met oog op ‘audience engagement’…. Gudrun Heymans Creative Europe Culture Desk Vlaanderen

8 E UROPESE S AMENWERKINGSPROJECTEN P RIORITEIT 2 Publieksbetrokkenheid ondersteunen doelgroep(en) betrekken in creatieve proces samenwerking MET (actief) i.p.v. voor publiek (passief) innovatieve benaderingen om publieksgroepen te behouden, te vernieuwen, te diversifiëren onderzoek naar nieuwe en potentiële publieken Audience Development-strategie met publieksenquête Gudrun Heymans Creative Europe Culture Desk Vlaanderen

9 E UROPESE S AMENWERKINGSPROJECTEN P RIORITEIT 3 Vaardigheden, competenties, expertise versterken 3.1. Digitalisering: relevante skills en kennis gericht op toepassing van digitale mogelijkheden (bereik van doelgroepen, virtuele stages en voorstellingen,..) 3.2. Innovatieve business- en managementmodellen : testen van nieuwe methoden voor marketing, business, inkomsten, creaties, publieksbereik, … 3.3. Vorming en training met oog op tewerkstelling, duurzame samenwerking, netwerking (masterclasses, workshops, …) Gudrun Heymans Creative Europe Culture Desk Vlaanderen

10 E UROPESE S AMENWERKINGSPROJECTEN Kleinschalige projecten (Categorie 1) – Minimaal 3 landen – Maximum € 200.000 (60% EU steun) – Maximaal 4 jaar Grootschalige projecten (Categorie 2) – Minimaal 6 landen – Maximum € 2.000.000 (50% EU steun) – Maximaal 4 jaar Gudrun Heymans Creative Europe Culture Desk Vlaanderen

11 IMAGINE-CREATE-SHARE BEDENK Goed projectidee DEEL Hecht partnerschap MAAK Solide aanvraag Gudrun Heymans Creative Europe Culture Desk Vlaanderen

12 E UROPESE S AMENWERKINGSPROJECTEN O RGANISATIES Culturele en Creatieve Sector (CCS) = alle sectoren waarin de activiteiten gebaseerd zijn op culturele waarden en/of artistieke en andere creatieve uitingen > 2 jaar rechtspersoonlijkheid (publiek/privaat) Gudrun Heymans Creative Europe Culture Desk Vlaanderen

13 E UROPESE S AMENWERKINGSPROJECTEN D EELNEMENDE L ANDEN EU lidstaten (28): AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR (Croatia), HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK EEA landen : IJsland, Liechtenstein, Noorwegen Kandidaat lidstaten: Montenegro, Servië, FYROM, Bosnië-Herzegovina, Turkije, Albanië EU buurlanden: Georgië, Moldavië (Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Oekraïne, Algerije, Egypte, Marokko, Tunesië, Jordanië, Libanon, Libië, Palestina, Syrië, Israël)* Gudrun Heymans Creative Europe Culture Desk Vlaanderen

14 E UROPESE S AMENWERKINGSPROJECTEN S OORTEN DEELNEMERS Projectleider – juridisch verantwoordelijke voor ondertekening van contract met EC – coördinerende rol in ontwerp en uitvoering van project – + idem co-organisatoren Co-organisatoren (partners) – echte betrokkenheid in ontwerp en uitvoering van project – gevestigd in een van de deelnemende landen – financiële bijdrage aan project via eigen bijdrage, fondsenwerving, ed. Gudrun Heymans Creative Europe Culture Desk Vlaanderen

15 CE E UROPESE S AMENWERKINGSPROJECTEN O PROEPEN B UDGET 2014-2020: 318 M (70%) PublicatieUiterste indieningBeslissingStart project Juli 2016Woensdag 5/10/2016 Maart 2017Categorie 1: Mei tot dec. 2017 Categorie 2: Juni tot dec. 2017 Juli jaar n-11° WOENSDAG oktober jaar-1 Maart jaar nCategorie 1: Mei tot dec. jaar n Categorie 2: Juni tot dec. Jaar n Gudrun Heymans Creative Europe Culture Desk Vlaanderen

16 C REATIVE E UROPE – C ULTUUR L ITERAIRE VERTALINGEN  Taalkundige communicatie en talenkennis Vertalingen: fictie Vertaling van en naar EU taal (incl. oud Grieks en Latijn) Kosten vertaling & promotie publicatie E-boeken toegestaan Jaarlijkse oproep Gudrun Heymans Creative Europe Culture Desk Vlaanderen

17 C REATIVE E UROPE – C ULTUUR E UROPESE NETWERKEN  Vaardigheden, competenties en expertise CCS  Internationale netwerking om toegang tot professionele kansen te faciliteren  Potentieel structurerend effect netwerken Business to business Oproep 2016 Gudrun Heymans Creative Europe Culture Desk Vlaanderen

18 C REATIVE E UROPE – C ULTUUR E UROPESE PLATFORMEN  Europese programmering van culturele en artistieke activiteiten  Internationale mobiliteit en uitstraling van Europese creatoren en artiesten, vooral nieuw en opkomend talent Merknaamstrategie + EU visibiliteit Business to public Oproep 2016 Gudrun Heymans Creative Europe Culture Desk Vlaanderen

19 E UROPESE C ULTURELE HOOFDSTEDEN 2014: U MEA (SW) & R IGA (LV) 2015: B ERGEN (BE) & P IZEN (CZ) 2016: S AN S EBASTIAN (ES) & W ORKLAV (PL) 2017: A ARHUS (DK) & P APHOS (CY) 2018: L EEUWARDEN (NL) & V ALLETTA (MT) 2019: M ATERA (IT) & P OVDIV (BU) 2020: K ROATIË - I ERLAND 2014-2020 Gudrun Heymans Creative Europe Culture Desk Vlaanderen

20 E UROPESE P RIJZEN Literatuur Muziek Architectuur Cultureel Erfgoed Erfgoed label 2014-2020 Gudrun Heymans Creative Europe Culture Desk Vlaanderen

21 C REATIVE E UROPE MEDIA Audiovisuele Ontwikkeling & productie Audiovisuele Distributie & vertoning Opleidingen & publieksontwikkeling Audiovisuele Markten & Fondsen 2014-2020 Gudrun Heymans Creative Europe Culture Desk Vlaanderen

22 C REATIVE E UROPE – CROSS-SECTORAAL Financiële garantiefaciliteit 2016 Onderzoek, studies, beleidsontwikkeling Creative Europe Desk Netwerk 2014-2020 Gudrun Heymans Creative Europe Culture Desk Vlaanderen

23 Contacteer Creative Europe Desk Promotie Creative Europe Helpdesk: Informatie Praktisch advies Technische assistentie Hulp bij zoeken partners Nieuwsbrief CED- internationaal netwerk Brugfunctie Vlaanderen-EU Gudrun Heymans Creative Europe Culture Desk Vlaanderen

24 M EER INFORMATIE Website EACEA http://eacea.ec.europa.eu/culture Website CED Vlaanderen www.creativeeurope.be Website EC Culture http://ec.europa.eu/culture Vleva subsidiewijzer Erasmus+ (EPOS)/ EU Burgerschap Kunsten&Erfgoed Vlaanderen Kunstenpunt 2014-2020 PHOTOS: ©SHUTTERSTOCK Gudrun Heymans Creative Europe Culture Desk Vlaanderen

25 I MAGINE C REATE S HARE & D ARE Gudrun Heymans Creative Europe Culture Desk Vlaanderen


Download ppt "GUDRUN HEYMANS CREATIVE EUROPE CULTURE DESK VLAANDEREN WWW.CREATIVEEUROPE.BE."

Verwante presentaties


Ads door Google