De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Examenzaken 16 februari 2016 klas 2 Deze PowerPoint heeft alleen betrekking op het examen bij het Groene Lyceum en algemene examenzaken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Examenzaken 16 februari 2016 klas 2 Deze PowerPoint heeft alleen betrekking op het examen bij het Groene Lyceum en algemene examenzaken."— Transcript van de presentatie:

1 Examenzaken 16 februari 2016 klas 2 Deze PowerPoint heeft alleen betrekking op het examen bij het Groene Lyceum en algemene examenzaken.

2 Het PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting

3 Het Examen Theoretische leerweg Het examen is opgedeeld in 2 delen: - het Centraal Schriftelijk Examen (CSE) - het Schoolexamen (SE) Het schoolexamen is beschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

4 Wat is het PTA? In het PTA wordt vastgelegd, welke onderdelen onder welke voorwaarden worden afgelegd in het schoolexamen. Het PTA bestaat uit : -beschrijving van de lesstof -manier van toetsing -periode van toetsing -duur van de toetsing -voorwaarden voor de toetsing zoals weging

5 Voorbeeld PTA nrnr kla s onderdeelhoofdst uk Po/sotijdweekwegingherkansbaa r eindterm 13Stofwisseling Voeding en Vertering 1515 so jaBI/K/4,5,6 23Gaswisseling Transport Opslag, Uitscheiding en Bescherming so neeBI/K/9,10 BI/V/1 33Planten Ecologie 2323 so90262jaBI/K/6,7 43Absolverende toets: Zintuiglijke waarneming Stevigheid en beweging 7878 so90 1jaBI/K/8,11 5 nvt 63Verschillende toetsen en opdrachten div. 1

6 Voorbeelden van een PTA toets kunnen zijn: -Luistervaardigheid -Gespreksvaardigheid: gesprekken voeren -Kennistoets -Schrijfvaardigheid -Literatuur -Portfolio -Praktische opdracht

7 Examen op het Groene Lyceum Het Groene Lyceum heeft het eindexamen programma opgesplitst: Eerst wordt afgerond het examen TL van: Nask1 (natuur en scheikunde), Wiskunde, Biologie en Maatschappijleer.

8 Maatschappijleer alleen via het SE Nask, wiskunde en Biologie via SE en CSE

9 De vakken: - Nederlands -Engels -Duits -economie -Frans (keuzevak) worden daarna afgerond via SE en CSE

10 Het vak lichamelijke oefening wordt via het SE CKV wordt geëxamineerd door middel van het kunstdossier.

11 Het PTA Het PTA bestaat uit een aantal delen. PTA 1 t/m 3: toetsen en opdrachten in een vooraf vastgestelde periode (week) in het schooljaar van het CE PTA 4: absolverende toets PTA 5: mondeling (talen) PTA 6: diverse opdrachten verspreid door het jaar

12 Het PTA Absolverende toets: in het schooljaar vóór afgaand aan het CE, wordt een onderdeel voor het examen al behandeld en afgetoetst, meetellend in PTA 4

13 Deelname CSE Een leerling mag deelnemen aan het CSE (Centraal Schriftelijk Examen) als het SE (Schoolexamen) volledig is afgerond.

14 Herkansingen Leerlingen hebben recht op totaal 3 herkansingen Na afloop van een PTA week kunnen leerlingen één herkansing inzetten In het PTA is vastgelegd, welke onderdelen wel of niet herkansbaar zijn

15 Sector werkstuk -Alle leerlingen werken in klas 3 in de periode ná het CSE aan hun sectorwerkstuk. -Dit is een verplicht onderdeel van het VMBO examen. - Leerlingen moeten hier minimaal 20 uur aantoonbaar aan besteden!

16 Leerlingen in het VMBO moeten ook de verplichte rekentoets doen -Leerlingen krijgen hiervoor één kans in leerjaar 3 en eventueel een herkansing in leerjaar 4. - Gebruikelijk is dat deze in de maand maart worden afgenomen.

17 Uitzonderingen, speciale omstandigheden en klachten: Mogelijk verloopt een onderdeel van het PTA niet zoals uw zoon/ dochter verwacht, of zijn er bijzondere omstandigheden. U kunt uw vraag of bezwaar neerleggen bij de examensecretaris. Hij zal de procedure in de examencommissie behandelen. De examencommissie doet uitspraak.

18 Tip: Zorg dat u op de hoogte bent!!! Op de site Het PTA is uiterlijk op 1 oktober 2016 voor alle ouders en leerlingen te vinden op de site onder de knop “examenzaken”.

19 Cito Vas Iedere dag 1 toets (totaal 9 toetsen) 11 t/m 22 april Infobrief volgt, gewone rooster loopt gewoon door. Middel om: Ter bepalen hoe ver wij met de groep zijn, Individuele aandachtspunten bepalen, voor het examentraject

20 Keuzevakken Na het examen kunnen leerlingen zich via keuzevakken (Nask, biologie, M&M)voorbereiden op het HBO Wiskunde (B)is een verplicht keuzevak Deze vakken vallen buiten MBO slagings regeling.

21 Vragen? Vragen over het PTA en het examen kunt u stellen aan de toetscoördinator. Mail naar: Guido Eskinasi


Download ppt "Examenzaken 16 februari 2016 klas 2 Deze PowerPoint heeft alleen betrekking op het examen bij het Groene Lyceum en algemene examenzaken."

Verwante presentaties


Ads door Google