De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsbijeenkomst transparantie 11 november 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsbijeenkomst transparantie 11 november 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsbijeenkomst transparantie 11 november 2015

2 Introductie 1.Programma + doelstelling bijeenkomst 2.GMH: transparantie verplichting 2015 achtergronden wat valt er onder verplichting 3.Transparantieregister Zorg achtergrond register aanleveren financiële relaties 2

3 29-5-20123

4 Gedragscode GMH 2012: bindend voor leveranciers medische hulpmiddelen 2014: wederkerigheid: KNMG, NVZ, NFu sluiten zich aan Gedragscode bevat op dat moment regels voor interne transparantie: – melden gastvrijheid – toestemming dienstverlening + sponsoring 29-5-20124

5 Kamerbrief Minister 19 dec 2013 Interne transparantie alleen niet voldoende Actieve transparantie richting publiek ontbreekt Van belang voor vertrouwen dat patiënt kan stellen in arts en industrie Beste manier deze transparantie te bereiken is door de sector te vragen zelfregulering op te pakken Zie farmaceutische sector 29-5-20125

6 GMH Plan van Aanpak transparantie Externe transparantie moet meerwaarde hebben voor het publiek Externe transparantie moet niet leiden tot onnodige administratieve ballast Aansluiten bij bestaande systemen (lees: Transparantieregister Zorg) Gefaseerde aanpak + tussentijdse evaluatie 29-5-20126

7 Noodzakelijk Afspraken stichting Transparantieregister Zorg Aanpassing Registratiebesluit BIG  – nodig om BIG nummers van zorgprofessionals te mogen gebruiken voor doel opname in Transparantieregister Zorg – afgestemd met College Bescherming Persoonsgegevens 29-5-20127

8 Fasering Jan 2015: aanpassing GMH (art. 22 – 27)  invoering transparantieverplichting Fase 1 Jan 2016: aanlevering gegevens Fase 1 April 2016: openbaarmaking gegevens Fase 1 Mei/juni 2016: evaluatie + besluitvorming Fase 2 Voorlichting vandaag  Fase 1 29-5-20128

9 Verplichting geldt voor 2 soorten interacties: Dienstverleningsovereenkomsten (art. 13 ev) – m.u.v. dienstverlening voor onderzoek, waarop WMO op van toepassing is Sponsorovereenkomsten met betrekking tot projecten of activiteiten (art. 15 t/m 17) – NB: sponsoring van bijeenkomsten (art. 8 ev) ≠ verplicht 29-5-20129

10 Tussen volgende partijen Enerzijds artsen titel ‘cardiologie’ of ‘orthopedie’ samenwerkingsverbanden van deze artsen instellingen waarin deze artsen participeren / werken Anderzijs Leveranciers van volgende medische hulpmiddelen (implantaten): 1.ICD’s 2.pacemakers 3.stents 4.heup- en knieprothesen 29-5-201210

11 Interacties mbt andere hulpmiddelen Sponsor- of dienstverleningsovereenkomsten tussen leveranciers en orthopeden/cardiologen die geen betrekking hebben op genoemde implantanten  valt niet onder verplichting Duiding bestuur 22 april 2015 29-5-201211

12 > € 500 Verplichting geldt voor zover het totaal bedrag aan genoemde interacties per kalenderjaar > hoger is dan € 500 Cumulatief drempelbedrag om vast te stellen of melding verplicht is  zo ja, elk interactie afzonderlijk in register 29-5-201212

13 Wie meldt? Hoofdregel: leverancier meldt (art. 21 lid 1) Uitzondering: 1.leveranciers is buiten Nederland gevestigd 2.leverancier is geen lid van Nefemed, FHI (andere aangesloten koepel)  in dat geval moet zorgprofessional of instelling melden (tenzij contractueel anders afgesproken) 29-5-201213

14 Transparantieregister Zorg Hoe werkt het en wat moet u weten over aanleveren gegevens en alles wat daar verder bij komt kijken: BJÖRN EUSSEN TRANSPARANTIEREGISTER ZORG 29-5-201214


Download ppt "Voorlichtingsbijeenkomst transparantie 11 november 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google