De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIEAVOND 25 FEBRUARI Onderwijs dat leeft!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIEAVOND 25 FEBRUARI Onderwijs dat leeft!."— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIEAVOND 25 FEBRUARI Onderwijs dat leeft!

2 Waarom een nieuw concept? Beginsituatie en context van de Pilot Inhoudelijk Praktisch en organisatorisch Vragen en dialoog Programma

3 De groeiende behoefte van kinderen, ouders en begeleiders aan een meer bij deze tijd en onze kinderen passend onderwijsconcept. Waarom een nieuw concept?

4 Bottum up Rol van de Stichting Inspectie Buitenhoeve als stevige uitgangspositie Beginsituatie en context ‘Pilot’

5 Wij willen graag de kinderen stimuleren tot creatieve en ondernemende wereldburgers (onderzoekende houding) in verbinding met zichzelf (authenticiteit) en in verbinding met de omgeving (mens, maatschappij, natuur). Missie en visie

6

7 Ruimte krijgen om een geheel nieuw onderwijsconcept neer te zetten betekent: Huidige onderwijssysteem bezien, loslaten wat niet werkt en (creatieve) oplossingen bedenken om meer aan te sluiten bij het kind. Uitgangspunten

8  ‘Open curriculum’ biedt ruimte en tijd.  Onderwijs maak je samen.  Aanbod komt voort uit de kinderen, de omgeving, de actualiteit en het echte leven. ‘’Kinderen zijn hoofdrolspelers in eigen ontwikkeling’’ Geen leerstof-jaarklassensysteem

9

10

11

12  Ruimte aan ‘eigen manieren van leren’  Persoonlijkheidsontwikkeling  Input output  vertrouwen  Onderzoekende houding, eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing Niet productgericht, maar een procesgerichte benadering

13  Brengt kinderen tot leren  Observeert en geeft voortgang aan de processen  Richt de leeromgeving krachtig in  Coacht en begeleidt  Extra begeleider en experts ‘Leer-kracht’ als regisseur;

14  Uitdagen, inspireren, verwondering en activiteit uitlokken  Basis leef-en leeromgeving  Talenteilanden  Ideeën, initiatieven en interesses van kinderen  Projecten met diepgang Krachtige leef-en leeromgeving

15

16  Leren aan het echte leven en het aanbod onttrekken aan het echte leven en de maatschappij om ons heen.  7000 m2 groen speelnatuur Onderwijs buiten de 4 muren van het klaslokaal

17  Ontwikkeling van het kind in kaart en inzicht in eigen leren  Ontwikkeling ten opzichte van zichzelf  Alleen de verplichte eindtoets in groep 8  Tussentijds opbrengsten middels: Observaties, groeiplannen en portfolio’s.  Doelen worden samen met het kind gesteld, geëvalueerd en bijgesteld,cyclisch proces  Focus op wat je wel kunt en niet op wat je niet kunt  Kindvolgsysteem: Spectrovita Opbrengsten of ontwikkeling meten?

18  Zelf handelen en ervaringen opdoen  Learning by doing: intuïtieve kennisbasis  Samenhang  Creativiteit als middel Ervaringsleren

19 Meerwaarde  FuncFilip Dochy onderzocht de effectiviteit van verschillende activiteiten. Uit onderzoek blijft dat het vasthouden van ervaringen en onthouden van kennis bepaald wordt door de soort activiteit:  Uitleg beluisteren: 5% Lezen: 10% Informatie verwerken: 20% Demonstratie: 30% Discussiegroepen: 55% Praktijkoefening: 75% In realiteit uitvoeren en aan anderen uitleggen 80%

20 Meerwaarde alles bij elkaar Kinderen voelen zich serieus genomen Leren is betekenisvol en leuk Motivatie om te leren komt van binnenuit, Onderzoekende houding Zelfvertrouwen Je mag er zijn en wordt gezien Verantwoordelijkheid, Zelfkennis Ervaringskennis ………………….. = Stevige persoonlijkheidsontwikkeling

21 Start augustus 2016 1 e verdieping en zolder Buitenhoeve +- 25 kinderen; 2 begeleiders 5 dagen per week, 40 weken per jaar VSO, onderwijs, overblijf en BSO geïntegreerd 7.00-18.00 (8.30-14.00 onderwijs) Praktisch en organisatorisch

22 7.00-8.30Eventueel VSO 8.30-9.00 Inloop 9.00 Gezamenlijke start 9.15 Projectonderwijs 11.30 Maaltijd 12.30 Coaching + projectonderwijs/ Talenteneilanden 13.45 Gezamenlijke afsluiting 14.00 Einde school, start VSO Dagje Buitenhoeveschool

23 Kwaliteit Animo Ruimtes en locatiegebruik Startsituatie >< toekomst: 25 kind + regisseur + 1 begeleider 40 kind+ regisseur + 3 begeleiders Onderbouw + middenbouw (4 t/m 8) Onderbouw / Middenbouw / Bovenbouw Een Pilot, is dat spannend??

24 Volgende infoavond: …. Maart Inschrijfprocedure en inschrijfdatum Tijdpad


Download ppt "INFORMATIEAVOND 25 FEBRUARI Onderwijs dat leeft!."

Verwante presentaties


Ads door Google