De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

@jochanantweets Jochanan Eynikel content leader mensgericht ondernemen ETION 29 02 2016 De toekomst van ondernemen is waardengedreven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "@jochanantweets Jochanan Eynikel content leader mensgericht ondernemen ETION 29 02 2016 De toekomst van ondernemen is waardengedreven."— Transcript van de presentatie:

1 @jochanantweets Jochanan Eynikel content leader mensgericht ondernemen ETION 29 02 2016 De toekomst van ondernemen is waardengedreven

2 8/10 Organisaties besteden naar eigen zeggen aandacht aan waarden @jochanantweets Bron: ETION waardenrapport 2015 2

3 Waardengedreven ondernemen 1.Waarom waarden? Bedrijf in veranderende omgeving 2.Wat? Organisatiewaarden als kompas 3.Hoe? Waarden voorbij de woorden @jochanantweets 3

4 1. Bedrijf in veranderende omgeving

5 1. Ondernemen zonder grenzen Dunne grens: 1.tussen organisaties en hun omgeving (externe stakeholders) 2.tussen organisaties en individu (interne stakeholders) @jochanantweets 5

6 1.1 Bedrijf-samenleving 3D invloed van digitalisering, duurzaamheid en democratisering 6 @jochanantweets

7 7 Intrinsieke motivatie voor duurzaamheid groeit @jochanantweets Bron: McKinsey Survey 2014

8 Digitalisering

9 Effect: Ruime toegang tot informatie Snelle verspreiding van informatie Toenemende innovatiekracht (en concurrentie) van omgeving 9 @jochanantweets

10 Toenemende innovatiekracht van omgeving 10 Bron: Forrester Research 2013 @jochanantweets

11 ‘Stakeholders expected to have greatest effect on company’s value, next 3-5 years’ Bron: McKinsey Global Survey 2012 11 @jochanantweets Democratisering van stakeholderinvloed

12 12 @jochanantweets

13 13 @jochanantweets

14 Empowerde burgers, mondige consumenten 14 @jochanantweets

15 15 @jochanantweets

16 Ondernemen zonder grenzen: grensvertroebeling 1.tussen organisaties en hun omgeving 2.tussen individu en organisatie @jochanantweets 16

17 Mens en organisatie Moeder waarom werken, wij? 17 Bron: Randstad 2014 @jochanantweets

18 ZIJN DOEN IKWIJ PERSOON, WAARDEN, TALENTEN, PASSIE PERSOON, WAARDEN, TALENTEN, PASSIE JOB, ROL, BIJDRAGE JOB, ROL, BIJDRAGE ORGANISATIE- CULTUUR, VISIE, WAARDEN ORGANISATIE- CULTUUR, VISIE, WAARDEN COLLECTIEVE DOELEN & RESULTAAT COLLECTIEVE DOELEN & RESULTAAT energie trots loyauteit vertrouwen Zinvol werk =

19 19 Toenemende invloed mens en maatschappij => integrale kijk op ondernemen -holistische waardecreatie voor mens, bedrijf en samenleving -waarden als kompas @jochanantweets

20 2. Waarden als kompas

21 21 Bron: ETION waardenrapport 2015 @jochanantweets

22 Waarom waarden? @jochanantweets Bron: ETION waardenrapport 2015 22

23 Waarden als kompas: Coolblue @jochanantweets Missie: klanten blij maken (alles voor een glimlach) Acties: -humor op de verpakking -Levering op zondag -CEO ad Sinterim -Vriendschappelijke omgang met klant en collega’s -Intern ondernemerschap Waarden als merkvizier: -Verwondering -Flexibiliteit -Eigenzinnigheid -Vriendschap -Gewoon, doen 23

24 Shared values strategie structuur systemen staf sleutel- proposities stijl van leiderschap Bron: naar McKinsey 1981 Waarden als kompas @jochanantweets 24

25 kracht, besluitvaardigheid, moed, actie & resultaat, daadkracht, verantwoordelijkheid, assertiviteit, doeltreffendheid, doorzetting, … kwaliteit, professionaliteit, afstemming, efficiëntie, inzicht, waarheid, juistheid, veiligheid, structuur, orde, houvast, duidelijkheid, voorspelbaarheid, … innovatie, originaliteit, creativiteit, flexibiliteit, toekomstgerichtheid,, ontwikkelen, kansen grijpen, openheid, optimisme, … steun, integriteit, solidariteit, loyauteit, respect, harmonie, vriendelijkheid, vertrouwen relatie, rechtvaardigheid, fair play, verbondenheid, mededogen … RATIO GEVOEL NAAR BINNEN NAAR BUITEN De ene waarde is de andere niet @jochanantweets 25

26 kracht, moed, daadkracht, besluitvaardigheid, actie & resultaat,, verantwoordelijkheid, assertiviteit, doeltreffendheid, doorzetting, … kwaliteit, professionaliteit, afstemming, efficiëntie, inzicht, waarheid, juistheid, veiligheid, structuur, orde, houvast, duidelijkheid, voorspelbaarheid, … innovatie, originaliteit,, flexibiliteit, creativiteit, toekomstgerichtheid,, ontwikkelen, kansen grijpen, optimisme, openheid… steun, integriteit, solidariteit, loyauteit, respect, harmonie, vriendelijkheid, vertrouwen relatie, rechtvaardigheid, fair play, verbondenheid, mededogen … RATIO GEVOEL NAAR BINNEN NAAR BUITEN De ene waarde is de andere niet @jochanantweets 26 daadkracht wendbaarheid openheid vertrouwen

27 Organisaties met een sterk blauwe energie: -Werkomgeving = (zeer) geformaliseerd en gestructureerd. -Focus = stabiliteit, efficiëntie en een vlot draaiend systeem. -Systeem = procedures, formele regels en ‘policies’ houden de organisatie bij elkaar -Succes = correcte levering, goede planning, lage kosten Organisaties met een sterk blauwe energie: -Werkomgeving = (zeer) geformaliseerd en gestructureerd. -Focus = stabiliteit, efficiëntie en een vlot draaiend systeem. -Systeem = procedures, formele regels en ‘policies’ houden de organisatie bij elkaar -Succes = correcte levering, goede planning, lage kosten @jochanantweets 27

28 Organisaties met een sterk groene energie -Werkomgeving = gemoedelijk en familiaal, mensen delen veel over zichzelf -Focus: vertrouwen, cohesie en integriteit -Systeem = samenhang door loyauteit, traditie en betrokkenheid. Beslissingen door dialoog, participatie en consensus -Succes = bieden wat mensen nodig hebben (klanten en medewerkers!). Organisaties met een sterk groene energie -Werkomgeving = gemoedelijk en familiaal, mensen delen veel over zichzelf -Focus: vertrouwen, cohesie en integriteit -Systeem = samenhang door loyauteit, traditie en betrokkenheid. Beslissingen door dialoog, participatie en consensus -Succes = bieden wat mensen nodig hebben (klanten en medewerkers!). @jochanantweets 28

29 Organisaties met een sterk rode energie -Werkomgeving = (heel) resultaatgedreven, competitief, lat hoog leggen -Focus = winnen en dingen gedaan krijgen -Systeem = halen van KPI’s is de lijm van de organisatie -Succes = groei, toename van marktaandeel, de concurrentie verslaan, meetbare doelen bereiken Organisaties met een sterk rode energie -Werkomgeving = (heel) resultaatgedreven, competitief, lat hoog leggen -Focus = winnen en dingen gedaan krijgen -Systeem = halen van KPI’s is de lijm van de organisatie -Succes = groei, toename van marktaandeel, de concurrentie verslaan, meetbare doelen bereiken @jochanantweets 29

30 Organisaties met een sterk gele energie -Werkomgeving = inspirerend, creatief en dynamisch. Mensen gestimuleerd om risico te nemen. -Systeem = Cohesie door gezamenlijk ‘commitment’ aan vernieuwing en ontwikkeling -Focus = nieuwe wegen ontdekken, toekomstige opportuniteiten zien -Succes = uniek en anders zijn Organisaties met een sterk gele energie -Werkomgeving = inspirerend, creatief en dynamisch. Mensen gestimuleerd om risico te nemen. -Systeem = Cohesie door gezamenlijk ‘commitment’ aan vernieuwing en ontwikkeling -Focus = nieuwe wegen ontdekken, toekomstige opportuniteiten zien -Succes = uniek en anders zijn @jochanantweets 30

31 Familiale cultuur Geformali- seerde cultuur Prestatie cultuur Creatieve cultuur Risico: starheid Risico: besluitloosheid Risico: drammerigheid Risico: overmoed @jochanantweets Waarden kleuren je organisatie 31

32 3. Waarden voorbij de woorden

33 Commitment top Leidende waarden vandaag Coherent waardengeheel Draagvlak Voortgang meten Ondersteuning en sturing Ondersteuning en sturing Rapporteren Toepassing Continu verbeteren INITIATIE UITVOERING BORGING Waarden voorbij de Woorden Bron: ETION beleidsnota 56, 2012 @jochanantweets 33

34 Bron: Ketchum Leadership Monitor 2014 1. Commitment aan de top Bedrijven veranderen als mensen veranderen, Mensen veranderen niet als de top niet verandert. Is het bedrijf hier klaar voor? @jochanantweets INITIATIE 34

35 2. Leidende cultuur vandaag in beeld brengen Wat telt vandaag? Wat is vandaag bepalend bij beslissingen? Hoe gaan we vandaag met elkaar en onze klanten om? Willen we dit ook? @jochanantweets INITIATIE 35

36 3. Ontwerp coherent waardengeheel Wat willen we dat telt? Wat is de bestaansreden van onze onderneming en wat draagt hiertoe bij? Hoe gaan we vandaag met elkaar en onze klanten om? Missie & visie Waarden Handelingen @jochanantweets INITIATIE 36

37 4. Creëer draagvlak voor de waarden Engage, engage, engage Ruimte voor nieuwe ideeën die waarden concreet maken Zoek raakvlakken tussen organisatiewaarden en ieders functie @jochanantweets UITVOERING 37

38 5. Richting en ondersteuning Compliance vs. stimulans: naleven waar nodig, stimuleren waar het kan Regels: eenduidig maar beperkt Waarden: veelzijdig maar interpretatie-gevoelig @jochanantweets UITVOERING 38

39 6. Integratie in processen & systemen Integratie in communicatiebeleid, evaluatiecriteria, aanwervingen, verloning, … @jochanantweets UITVOERING 39

40 oktober 2015Waardenrapport40 Toepassing van waarden @jochanantweets

41 7. Meet de vooruitgang In welke mate leven de waarden in onze organisatie? Omzet waarden in KPI’s indien mogelijk en wenselijk vb. ondernemerschap => aantal nieuwe productvoorstellen @jochanantweets BORGING 41

42 8. Rapporteer Walk the talk en talk the walk. Integratie in jaarverslagen, communicatie, sociale media, … Durf ook fouten toe te communiceren @jochanantweets BORGING 42

43 9. Continu verbeteren Waardengedreven ondernemen toont zich in omgang met imperfectie Kiezen = jezelf tonen Zet doelen voor nieuwe inspanningen @jochanantweets BORGING 43

44 Commitment top Leidende waarden vandaag Coherent waardengeheel Draagvlak Voortgang meten Ondersteuning en sturing Ondersteuning en sturing Rapporteren Toepassing Continu verbeteren INITIATIE UITVOERING BORGING Waarden voorbij de Woorden @jochanantweets 44 Bron: ETION beleidsnota 56, 2012

45 Meer weten? Jochanan Eynikel content leader mensgericht ondernemen ETION jochanan.eynikel@etion.be jochanan.eynikel@etion.be jochanantweets 45 ETION workshops Waarden en Strategie Werken aan je bedrijfscultuur Verbindend Leiderschap Toekomstdenken Stakeholderengagement … Zie: www.etion.bewww.etion.be


Download ppt "@jochanantweets Jochanan Eynikel content leader mensgericht ondernemen ETION 29 02 2016 De toekomst van ondernemen is waardengedreven."

Verwante presentaties


Ads door Google