De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opvoedingsstijlen met een risico.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opvoedingsstijlen met een risico."— Transcript van de presentatie:

1 Opvoedingsstijlen met een risico.

2 Inleiding Haaf en Janssens Onderscheiden drie dimensies van opvoeding
Kind ondersteunen Kind adequaat controleren Kind steeds meer zelfstandigheid geven

3 Psychosociale aspecten
Gebrek aan ondersteuning of uitoefenen van te veel autoritaire controle  hangt samen met problematisch gedrag van kinderen. Externaliserend of internaliserend van aard Externaliserend Internaliserend Kinderen gedragen zicht ten opzichte van ouders: Brutaal Agressief Opstandig Kinderen gedragen zich ten opzichte van ouders: Extreem verlegen Neurotisch Teruggetrokken

4 Psychosociale aspecten
Verwaarlozende opvoedingsstijl Kind krijgt gevoel dat het niet bij ouders terecht kan voor problemen  leidt tot onzekerheid, teruggetrokken gedrag Kan ook tot externaliserend gedrag leiden  kind weet dat ouders nauwelijks controleren Verwende opvoedingsstijl Kind wordt egoïstisch, brutaal en opstandig

5 Psychosociale aspecten
Permissieve opvoedingsstijl Egoïstisch ingesteld die alleen maar opkomt voor eigenbelang Autoritaire opvoedingsstijl Zowel externaliserend als internaliserend probleemgedrag Kinderen zijn brutaal en opstandig Of verlegen en neurotisch teruggetrokken

6 Achtergronden en mogelijke oorzaken
Drie mogelijke oorzaken van risicovolle opvoedingsstijlen. Het functioneren van het kind  bij drukke kinderen en kinderen met externaliserende gedragsproblemen zullen ouders eerder autoritair optreden. Of geven het op en vervallen in permissieve opvoedingsstijl De persoonlijkheid en omstandigheden van de ouder  extraverte ouders meer geneigd aandacht te geven en meer impulsief ingestelde ouders zullen vaker directiever op overtredingen van hun kind reageren Het functioneren van het gezin als geheel  niet adequaat functionerend systeem: risicovolle opvoedingsstijlen en problematisch gedrag van kinderen ontstaan

7 Diagnose Op gedragsproblemen van het kind gericht
Letten op uiterlijke verzorging enz. als er sprake is van risicovolle opvoedingsstijl Observeert gedrag van ouders Hoe gaan ze om met wensen en behoeften van het kind?

8 Behandeling Leertheoretische benadering
 Wordt ouders bijgebracht gedrag dat zij graag zien van hun kind positief te bekrachtigen Pubers Bespreken van het conflict of meningsverschil Bedenken van zoveel mogelijke oplossingen voor het probleem Kiezen van een oplossing en het maken van afspraken Beoordelen van de gekozen oplossing

9 Prognose Relatie tussen risicovolle opvoedingsstijl van ouders en gedragsproblemen van kinderen is niet zo sterk Jongeren blijven problemen vertonen  sprake van meerdere oorzaken

10 Preventie Al zodanig ontwikkeld dat we kunnen ingrijpen voor het escaleert Men wil voorkomen dat ouders risicovolle opvoedingsstijlen ontwikkelen en kinderen gedragsproblemen Opvoedingstelefoon en opvoedingswinkels Permanente diensten van de regiohuizen van Kind en Gezin


Download ppt "Opvoedingsstijlen met een risico."

Verwante presentaties


Ads door Google