De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huisregels opstellen en handhaven Jacob van Wieren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huisregels opstellen en handhaven Jacob van Wieren."— Transcript van de presentatie:

1 Huisregels opstellen en handhaven Jacob van Wieren

2 Hoe kun je er als ondernemer voor zorgen dat gasten zich goed gedragen jouw horeca-gelegenheid?

3 Contact maken Video Contact maken bij regelhandhaving http://passie.horeca.nl/video/15665/Contact_maken_SH http://passie.horeca.nl/video/15665/Contact_maken_SH

4 Sociaal-Hygiënisch beleid Een goede gedragsregel bestaat uit drie onderdelen, namelijk:  doel van de regel;  inhoud van de regel;  het waarom van de regel. Opdracht huisregels!

5 Sociaal-Hygiënisch beleid Handhavingsbeleid: We hebben nu regels, maar wat moet je doen om er voor te zorgen dat deze ook worden nageleefd?

6 Sociaal-Hygiënisch beleid Handhavingsbeleid: Stappen 1. Regels controleren 2. Regelovertreding corrigeren 3. Regelovertreding sanctioneren 4. Sancties afdwingen

7 Deurbeleid Eisen stellen om ervoor te zorgen dat:  De goede naam van het bedrijf behouden blijft.  De orde en rust in het bedrijf gegarandeerd wordt.  De veiligheid van gasten en medewerkers gewaarborgd wordt. De eisen mogen alleen betrekking hebben op  Kleding  Gedrag  Kredietwaardigheid.

8 Deurbeleid Selectiecriteria  Selecteren op basis van getalscriterium  Selecteren op basis van leeftijd  Selectie op basis van huisregels

9 Deurbeleid Geweigerd.nl “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

10 Samenwerken met partijen Met welke partijen werk je samen?  Gemeente  Andere ondernemers  Politie

11 Taken leidinggevende  Werknemers voorlichten  Instructie geven  Toezicht houden  Werkoverleg voeren  Voor- Nabespreking (briefing)  Coachen

12 Vragen en antwoorden 1.Wat zijn fatsoensnormen?

13 2. Wat is het verschil tussen moreel en immoreel gedrag?

14 3. Wat moet een leidinggevende doen om geloofwaardig over te komen bij zijn gasten of klanten?

15 4. Een gedragsregel stelt grenzen aan gedrag. Geef aan tussen welke twee gedragingen de gedragsregel de grens stelt. 5. Er zijn twee soorten regels. Welke zijn dit en wat hebben ze met elkaar gemeen?

16 6. Stel dat je een regel moet opstellen. Wat moet u dan ten minste in de omschrijving van de regel opnemen? 7. Leg uit wat het verband is tussen het waarom van de regel en het geven van argumenten.

17 8. Wat verstaat men onder het begrip ‘normvervaging’? 9. Geef aan wat het doel is van een handhavingsbeleid.

18 10. Uit welke vier stappen bestaat het handhavingsbeleid? 11. Welke W’s spelen een rol bij de waarneming van regelovertreding?

19 12. Welke drie sancties kunnen in een horecabedrijf worden toegepast? 13. Wanneer pleegt iemand ‘huisvredebreuk’?

20 14. Geef aan wat je de gast vertelt voordat je tot vorderen overgaat. 15. Wat zijn de drie voordelen van een schriftelijke ontzegging?

21 16. Geef aan waarover elke medewerker zich moet uitspreken bij toepassing van het handhavingsbeleid. 17. Geef aan waar de selectiecriteria bij het deurbeleid betrekking op mogen hebben.

22 18. Wat wordt in de Grondwet onder discriminatie verstaan? 19. Welke afspraken kunnen er gemaakt worden met de politie?

23 20. Over welke zaken kunnen ondernemers samenwerken?

24 Afsluiting ZIJN ER NOG VRAGEN? Goede week!


Download ppt "Huisregels opstellen en handhaven Jacob van Wieren."

Verwante presentaties


Ads door Google