De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huisregels opstellen en handhaven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huisregels opstellen en handhaven"— Transcript van de presentatie:

1 Huisregels opstellen en handhaven
Jacob van Wieren

2 Hoe kun je er als ondernemer voor zorgen dat gasten zich goed gedragen jouw horeca-gelegenheid?

3 Contact maken Video Contact maken bij regelhandhaving

4 Sociaal-Hygiënisch beleid
Een goede gedragsregel bestaat uit drie onderdelen, namelijk: doel van de regel; inhoud van de regel; het waarom van de regel. Opdracht huisregels!

5 Sociaal-Hygiënisch beleid
Handhavingsbeleid: We hebben nu regels, maar wat moet je doen om er voor te zorgen dat deze ook worden nageleefd?

6 Sociaal-Hygiënisch beleid
Handhavingsbeleid: Stappen Regels controleren Regelovertreding corrigeren Regelovertreding sanctioneren Sancties afdwingen Welke doelen hebben controleren?

7 Deurbeleid Eisen stellen om ervoor te zorgen dat:
De goede naam van het bedrijf behouden blijft. De orde en rust in het bedrijf gegarandeerd wordt. De veiligheid van gasten en medewerkers gewaarborgd wordt. De eisen mogen alleen betrekking hebben op Kleding Gedrag Kredietwaardigheid.

8 Deurbeleid Selectiecriteria Selecteren op basis van getalscriterium
Selecteren op basis van leeftijd Selectie op basis van huisregels

9 Deurbeleid Geweigerd.nl
“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

10 Samenwerken met partijen
Met welke partijen werk je samen? Gemeente Andere ondernemers Politie

11 Taken leidinggevende Werknemers voorlichten Instructie geven
Toezicht houden Werkoverleg voeren Voor- Nabespreking (briefing) Coachen

12 Vragen en antwoorden Wat zijn fatsoensnormen?

13 2. Wat is het verschil tussen moreel en immoreel gedrag?

14 3. Wat moet een leidinggevende doen om geloofwaardig over te komen bij zijn gasten of klanten?

15 4. Een gedragsregel stelt grenzen aan gedrag
4. Een gedragsregel stelt grenzen aan gedrag. Geef aan tussen welke twee gedragingen de gedragsregel de grens stelt. 5. Er zijn twee soorten regels. Welke zijn dit en wat hebben ze met elkaar gemeen?

16 6. Stel dat je een regel moet opstellen
6. Stel dat je een regel moet opstellen. Wat moet u dan ten minste in de omschrijving van de regel opnemen? 7. Leg uit wat het verband is tussen het waarom van de regel en het geven van argumenten.

17 8. Wat verstaat men onder het begrip ‘normvervaging’. 9
8. Wat verstaat men onder het begrip ‘normvervaging’? 9. Geef aan wat het doel is van een handhavingsbeleid.

18 10. Uit welke vier stappen bestaat het handhavingsbeleid. 11
10. Uit welke vier stappen bestaat het handhavingsbeleid? 11. Welke W’s spelen een rol bij de waarneming van regelovertreding?

19 12. Welke drie sancties kunnen in een horecabedrijf worden toegepast
12. Welke drie sancties kunnen in een horecabedrijf worden toegepast? 13. Wanneer pleegt iemand ‘huisvredebreuk’?

20 14. Geef aan wat je de gast vertelt voordat je tot vorderen overgaat
14. Geef aan wat je de gast vertelt voordat je tot vorderen overgaat. 15. Wat zijn de drie voordelen van een schriftelijke ontzegging?

21 16. Geef aan waarover elke medewerker zich moet uitspreken bij toepassing van het handhavingsbeleid. 17. Geef aan waar de selectiecriteria bij het deurbeleid betrekking op mogen hebben.

22 18. Wat wordt in de Grondwet onder discriminatie verstaan. 19
18. Wat wordt in de Grondwet onder discriminatie verstaan? 19. Welke afspraken kunnen er gemaakt worden met de politie?

23 20. Over welke zaken kunnen ondernemers samenwerken?

24 Afsluiting ZIJN ER NOG VRAGEN? Goede week!


Download ppt "Huisregels opstellen en handhaven"

Verwante presentaties


Ads door Google