De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De sector “zorgboerderij” GESCHIEDENIS, CIJFERS EN TOEKOMST.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De sector “zorgboerderij” GESCHIEDENIS, CIJFERS EN TOEKOMST."— Transcript van de presentatie:

1 De sector “zorgboerderij” GESCHIEDENIS, CIJFERS EN TOEKOMST

2 Geschiedenis - Niets nieuws; van oudsher waren boerderijen al een plek waar mensen “waarmee iets was” welkom waren om mee te helpen. - Agrarisch werk is; buiten zijn, regelmaat, hard werken, zorgen voor planten en dieren, leven met de seizoenen, samen werken en samen leven - Ontwikkeling gaat heel hard de laatste jaren; aan de ene kant door de veranderingen in de zorg, aan de andere kant doordat boeren op zoek zijn naar andere (aanvullende) inkomsten.

3 Ontwikkeling in Nederland

4 Welke bedrijven bieden zorg aan? - Binnen elke bedrijfsvorm mogelijk; van akkerbouw tot varkenshouderij -Van oudsher was zorg iets voor biologisch-dynamische bedrijven en biologische bedrijven, maar tegenwoordig is dat onderscheid bijna niet zichtbaar. De meeste zorgbedrijven zijn gangbare agrarische bedrijven met extra zorg voor mensen.

5 Welke vormen van zorg zijn er? - Dagbesteding; mensen komen overdag een dagdeel of dag meewerken - Combinatie van wonen en werken; mensen werken en wonen (tijdelijk) op het bedrijf - Arbeidstoeleiding; mensen komen voor een traject op het bedrijf, om de weg naar de arbeidsmarkt weer te vinden. - Logeren; een weekendopvang of juist gedurende een aantal dagen in de week verblijven mensen dag en nacht op het bedrijf. - http://landbouwzorg.nl/wmo/http://landbouwzorg.nl/wmo/

6 Zes typen bedrijven; tussen zorg en landbouw Type 1; Het bedrijf staat open voor deelnemers op het bedrijf. Ze kunnen er in contact komen met dieren, deelgenoot zijn van de sfeer op de boerderij en op vrijwillige basis meehelpen als hulpboer. De zorgboer verricht zijn dagelijkse werkzaamheden, de aanwezigheid van deelnemers vraagt minimale aandacht. De begeleiding ligt bij externe begeleiders. Voorzieningen zijn gericht op veiligheid. Type 2; Een efficiënt productiebedrijf waar drie of vier deelnemers de boer helpen bij het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. De deelnemers kunnen redelijk zelfstandig werken en worden door de boer begeleid. De agrarische activiteiten zijn de belangrijkste inkomsten. Aanpassingen in bedrijfsvoering zijn minimaal. Type 3; Een efficiënt productiebedrijf waarbij de zorgtak enigszins is verweven met de productietak. Tijdens de dagelijkse werkzaamheden hebben de deelnemers meer dan een toeziend oog nodig. Meestal neemt de vrouw van de boer deze taak op zich. Aanpassingen zoals een kantine en een sanitair zijn aanwezig. Minder commerciële takken zoals een moestuin of een geitenweide worden ontwikkeld.

7 Zes typen bedrijven; tussen zorg en landbouw 2 - Type 4; Een bedrijf waarbij in het productiegedeelte zodanige aanpassingen zijn gemaakt dat deelnemers optimaal kunnen deelnemen aan het proces. Toch blijft een efficiënte landbouw- productie een belangrijk doel. Er zijn meer dan zes deelnemers, de zorg is in handen van de zorgboer en externe begeleiders. De inkomsten uit zorg en landbouw zijn ongeveer gelijk. - Type 5; Een agrarisch bedrijf waarbij de zorg centraal staat en het productiegedeelte daarop helemaal aangepast is. Veel tijd en aandacht gaat naar het ontwikkelen van een gevarieerd werkaanbod voor de deelnemers. Er zijn meer dan zes deelnemers, de begeleiding ligt bij externen en de zorgboer kan daar deel van uitmaken. De inkomsten komen uit de zorg, de argrarische tak is meestal slechts kostendekkend. - Type 6; De boerderij is onderdeel van een zorginstelling. Zorg staat centraal en het productieproces is aangepast voor de deelnemers, agrarische productie is geen doel. De inkomsten komen uit de zorg en landbouw is een middel om zorg te bieden. http://www.landbouwzorg.nl/index.php?pagid=56&hb=102

8 Kosten? - De zorgboerderij kost geld voor de “hulpboer” - Prijs verschilt per bedrijf en manier van zorg - Wordt betaald uit PGB (persoonsgebonden budget)

9 Kwaliteitswaarborg - Keurmerk voor zorgboerderijen Boerderijen die het keurmerk hebben voldoen aan de volgende eisen: - kwaliteitswet zorginstellingen - ARBO wet - Wet klachtenrecht - Wet bescherming persoonsgegevens - Wet medezeggenschap van cliënten zorginstellingen http://www.landbouwzorg.nl/index.php?pagid=58

10 Voorbeelden Dagbesteding met ouderen https://www.youtube.com/watch?v=abZNd-z19TQ Wonen en werken op de Novalis hoeve https://www.youtube.com/watch?v=tCBjl69c_0E Welk type bedrijven zijn dit?

11 De sector “zorgboerderij” Vragen?


Download ppt "De sector “zorgboerderij” GESCHIEDENIS, CIJFERS EN TOEKOMST."

Verwante presentaties


Ads door Google