De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op weg naar een duurzaam zelfvoorzienend Someren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op weg naar een duurzaam zelfvoorzienend Someren."— Transcript van de presentatie:

1 Op weg naar een duurzaam zelfvoorzienend Someren

2 Inhoud Doel onderzoek Methode Opzet onderzoek Resultaten Thema’s bespreking

3 Doel onderzoek(1) Someren energieneutraal kan alleen bereikt worden door een gezamenlijke inspanning van burgers, bedrijven en organisaties in Someren Inzicht verschaffen in de beweegredenen van de burgers om de doelstellingen m.b.t. het woningendeel te bereiken en om te onderzoeken hoe communicatie hieraan een bijdrage kan leveren De beleidsvraag die hierbij hoort, luidt : “Hoe kan de doelstelling, Someren energie neutraal/duurzaam zelfvoorzienend te maken m.b.t. woningen worden bereikt”?

4 Doel onderzoek(2) De hierbij horende onderzoeksvraag/centrale vraag luidt :”Wat zijn de motieven, die de burgers in Someren gebruiken als het gaat om energiebesparing”? Deelvragen, die deze onderzoeksvraag verder ondersteunen zijn : “Wat is het kennisniveau als het gaat om energiebesparing?” “Welke rol speelt het energielabel?” “Hoe worden de kosten en besparingen gezien?” “Waarom zijn er energiemaatregelen genomen?” “Welke reacties roepen het eigen energie verbruik t.o.v. het gemiddelde in Someren op?” “Welke maatregelen zijn overwogen?” “Welke voorkeur is er m.b.t. het betalen van mogelijke maatregelen?” “Welke rol zou communicatie kunnen spelen?”

5 Methode Kwalitatief marktonderzoek biedt de mogelijkheid dieper in te gaan op hetgeen de respondent vertelt Aan de hand van open vragen en doorvragen is het mogelijk de respondent ( de burger ) beter te begrijpen en daarmee ook de diversiteit, de verschillen tussen de respondenten, bloot te leggen Kwalitatief onderzoek kenmerkt zich door het beperkte aantal interviews dat nodig is en door de hoge interview intensiteit. Er wordt dus relatief lang met een kleinere groep respondenten gesproken

6 Opzet onderzoek(1) 16 tot 18 interviews zijn voldoende om tot betrouwbare uitspraken te kunnen komen. Afgebakend onderwerp, zoals in dit geval energiebesparing, Een beperkte doelgroep, in dit onderzoek 2 straten ( Dorpsstraat en Keizerstraat ) Spreiding binnen de doelgroep, bijv. wat betreft leeftijd, soort huis, etc. Ambitie in dit onderzoek 24 respondenten Er is een lijst met bewoners beschikbaar gesteld, waaruit vervolgens de respondenten ( de burgers, die hebben meegedaan ) zijn geselecteerd en benaderd.

7 Opzet onderzoek(2) Gesprek Trechteraanpak, open vragen, doorvragen Anonimiteit toegezegd Gespreksgids : Inleiding en informatie over de betreffende persoon Betekenis van energiebesparing in het algemeen Bespreking reeds doorgevoerde maatregelen Maatregelen overwogen Tevredenheid over getroffen maatregelen Financiering Afsluiting

8

9

10

11 Resultaten(1) DorpsstraatKeizerstraatElders SomerenTotaal Aantal gesprekken127 322 Geslacht : Mannen Vrouwen 12 6363 3232 21 17 249538 Leeftijd: 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 238452238452 24212421 221221 4 5 10 8 3 249538 Gezinssituatie : Alleenwonend Koppel Gezin met 1kind Gezin met 2 kinderen Gezin met 3 kinderen 42514251 31123112 2121 3 7 3 6 3 127322

12 DorpsstraatKeizerstraatElders SomerenTotaal Aantal gesprekken127322 Woningen : Koop Huur 10 2 73 20 2 127322 DorpsstraatKeizerstraatElders SomerenTotaal Type woning : Rijtjes Hoek Tweekapper Vrijstaand 1 9 2 2525 1212 1 12 9 127322 Resultaten(2)

13 Resultaten(3)

14 Resultaten(4) Reeds doorgevoerde maatregelen Dak- en spouwmuurisolatie en dubbelglas

15 Resultaten(5) Overwogen maatregelen Zonnepanelen, spouwmuurisolatie, led verlichting en dubbel glas

16 € 22 respondenten Resultaten(6) Het financieel motief en het milieumotief werden overwegend genoemd

17 Resultaten(7)

18 Resultaten(8) Functionalisten Het kostenaspect van de energiebesparing heeft de overhand De Euro’s, om welke besparingen gaat het? De Onverschilligen/Onwetenden, verschaffen van kennis en inzicht De Wantrouwigen/Twijfelaars, uitspraken over behaalde resultaten in de omgeving De Volgers, kennis en inzicht

19 Resultaten(9) Milieubewusten Het milieu/toekomstaspect van de energiebesparing heeft de overhand Mens, natuur en klimaat staan voorop Laatste stand van de techniek Onafhankelijkheid Sport Sorteert alles, composteert, gebruikt geen middelen, ‘s Nachts wassen

20 Resultaten(10) Overig

21 Resultaten(11) Doelstelling Someren energie neutraal Op weg naar een zelfvoorzienend Someren Segmenteren Particulieren, Bedrijven, Verkeer en Vervoer, Glastuinbouw Particulieren, type woningen, bijv. hoekwoningen Van onder op / Specifiek

22 Thema’s Diversiteit Kanalen, zoveel mogelijk, belang van persoonlijk contact, etc. Boodschappen, cijfers, resultaten, nieuwe technieken, vervuiling, etc. Doelgroepen, functionalisten, milieu bewusten, typen woningen, straten, etc. Financieringsvormen, m.n. voor mensen die er geen geld voor hebben/voor over hebben Hulpmiddelen, meetinstrumenten

23 Gespreksthema’s


Download ppt "Op weg naar een duurzaam zelfvoorzienend Someren."

Verwante presentaties


Ads door Google