De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst op tweede lijdenszondag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst op tweede lijdenszondag"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst op tweede lijdenszondag

2 Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem Met een kruis op Zijn rug en een doornen kroon Hoor de menigte schreeuwt en roept 'Kruizig hem!' Zo gaf God zijn eigen Zoon Zie Het Lam aan het kruis daar op Golgotha Als de koning der Joden word Hij veracht Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan als Hij roept 'Het is volbracht!'

3 Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer Dat U het kruis voor ons droeg U bewijst Uw genade aan ons telkens weer Uw genade is ons genoeg

4 In het rijk van de dood is Hij neer gedaald Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan maar de steen van het graf is nu weg gehaald Jezus leeft! Hij is opgestaan! Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer Dat U het kruis voor ons droeg U bewijst Uw genade aan ons telkens weer Uw genade is ons genoeg

5 En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid Met ontzag en respect kniel ik voor U neer U bent Koning en God tot in eeuwigheid U bent Jezus de hoogste Heer Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer Dat U het kruis voor ons droeg U bewijst Uw genade aan ons telkens weer Uw genade is ons genoeg

6 BRANDOFFERALTAAR

7

8

9

10 Zo maar te gaan met een stok in je hand; zonder te weten wat je zult eten. eindeloos ver is 't beloofde land.

11 Zo maar te gaan, Met Gods tent die ons leidt God wil ons tonen, “‘K wil bij je wonen” Hij nodigt ons in Zijn heiligheid.

12 Zo maar te gaan, met het bloed van het lam God wil vergeven, Schuld van ons leven. Zo maar te gaan met het bloed van het Lam brandofferaltaar toont eeuwig Gods vlam.

13 BRANDOFFERALTAAR

14

15

16

17 Heilsplan van God met ons leven
verheerlijking heiliging rechtvaardiging Heilsplan van God met ons leven

18 BRANDOFFERALTAAR

19 BRANDOFFERALTAAR Offer als Gave Offer als Verzoening Offer als Feest

20 BRANDOFFERALTAAR Offer als Gave Brandoffer Graan/spijsoffer

21 BRANDOFFERALTAAR Offer als Gave Offer als Verzoening zondoffer
schuldoffer

22 BRANDOFFERALTAAR Offer als Gave Offer als Verzoening Offer als Feest
Vrede/dankoffer

23 JEZUS CHRISTUS Zijn offer als Gave Zijn offer als Verzoening
Zijn offer als Feest

24 Halleluja! Lof zij het Lam, die onze zonden op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd; die dood geweest is, en Hij leeft; die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, in eeuwigheid beveiligt!

25 Aanbidt de Vader in het woord. Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord
Aanbidt de Vader in het woord! Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord! Aanbidt de Geest uit beiden! Van zijn gemeenschap, zijn gena, zijn liefd' en trouw, halleluja, zal ons geen schepsel scheiden.

26 BRANDOFFERALTAAR


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst op tweede lijdenszondag"

Verwante presentaties


Ads door Google