De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 H8: verzorgingsstaat. 2 § 4: van nachtswakersstaat tot verzorgingsstaat Negentiende eeuw nachtwakersstaat: - orde handhaving - bescherming - voorzieningen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 H8: verzorgingsstaat. 2 § 4: van nachtswakersstaat tot verzorgingsstaat Negentiende eeuw nachtwakersstaat: - orde handhaving - bescherming - voorzieningen."— Transcript van de presentatie:

1 1 H8: verzorgingsstaat

2 2 § 4: van nachtswakersstaat tot verzorgingsstaat Negentiende eeuw nachtwakersstaat: - orde handhaving - bescherming - voorzieningen waarin particulieren zelf niet kunnen voorzien - rijken zorgen voor zichzelf - armen zijn afhankelijk van familie, de kerk en van ‘giften’ van rijken.

3 3 Verzorgingsstaat ontstond begin 20e eeuw door: -Toenemende bewustwording van de kosten van industrialisering -Gevaar maatschappelijke onrust -Toenemende invloed van de arbeidsers beweging § 4: van nachtswakersstaat tot verzorgingsstaat

4 4 1854: armenwet 1886: sociale quaestie;parlementaire enquete 1889: ontstaan arbeidsinspectie en kinderwetje van Van Houten (1874) effectief 1895/1914: industrialisering 1900: leerplichtwet 1901: ongevallenwet (begin verzorgingsstaat 1943: commissie-Van Rijn 1952: werkloosheidsverzekering 1956: Algemene ouderdoms wet 1965: algemene bijstandswet 1967: wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 1976: arbeidsongeschiktheidswet § 4: van nachtswakersstaat tot verzorgingsstaat

5 5 Sociale Zekerheid Zorgt er (sinds jaren 60) voor dat niemand onder het SOCIAAL MINIMUM hoeft te leven verzamelterm voor voorzieningen en verzekeringen. Sommige zijn wettelijk verplicht en algemeen geldend of voor een bepaalde groep, andere zijn op vrijwillige basis: § 5: de verzorgingsstaat

6 6

7 7 Sociale verzekeringen -Volksverzekeringen en Werknemersverzekeringen. - grootste gedeelte geheel bekostigd uit premiebijdragen die door werkgevers, werknemers, zelfstandigen en ingezetenen verschuldigd zijn. -Zijn verplicht Betekenis van afkortingen: ANW: Algemene Nabestaandenwet AOW: Algemene Ouderdomswet AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AKW: Algemene Kinderbijslagwet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (opvolger van WAO:Wet ArbeidsOngeschiktheid) WW: Werkeloosheidswet ZW: Ziektewet § 5: de verzorgingsstaat

8 8

9 9 Sociale voorzieningen De kosten van de sociale voorzieningen worden geheel betaald door de overheid en ze worden bestreden uit de algemene middelen. Betekenis van afkortingen: IOAW: Wet Inkomkensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers IOAZ: Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen TW: Toeslagenwet WWB: Wet Werk en Bijstand WWIK: Wet Werk en Inkomen Kunstenaars BbZ: besluit bijstandsverlening zelfstandigen § 5: de verzorgingsstaat

10 10 § 5: de verzorgingsstaat

11 11


Download ppt "1 H8: verzorgingsstaat. 2 § 4: van nachtswakersstaat tot verzorgingsstaat Negentiende eeuw nachtwakersstaat: - orde handhaving - bescherming - voorzieningen."

Verwante presentaties


Ads door Google