De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Tabernakel WELKOM in Voorganger:Ds. B. Heslinga Organist:dhr. W. van Waveren Hogervorst Zondag 6 maart 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Tabernakel WELKOM in Voorganger:Ds. B. Heslinga Organist:dhr. W. van Waveren Hogervorst Zondag 6 maart 2016."— Transcript van de presentatie:

1 De Tabernakel WELKOM in Voorganger:Ds. B. Heslinga Organist:dhr. W. van Waveren Hogervorst Zondag 6 maart 2016

2 Lied voor de dienst 911 : 1 en 3

3

4

5

6 Welkom

7 Psalm 122 : 1 en 2

8

9

10

11 Stil gebed Beginwoord en Groet

12 Lied 547 : 1, 2 en 3

13

14

15 Gebed Woord van bemoediging

16 Lied 550 : 3

17

18 Gebed

19 Lied 425 ELB

20

21 De kaarsen van de kinderdienst worden aangestoken

22 De wonderbaarlijke spijziging

23 lied 227 (2 x zingen)

24 1e lezing: Hebreeën 9 : 11 - 14 11-12 Christus is onze hogepriester geworden in de veel betere, heilige tent in de hemel. Die tent is niet door mensen gemaakt en hoort niet bij onze wereld. In die tentin de hemel heeft hij gezorgd voor alle goede dingen die nu gebeuren. Christus is daar voor eeuwig de aller- heiligste ruimte binnengegaan. Hij bracht zijn eigen bloed mee als offer voor God, in plaats van het bloed van offerdieren. Zo heeft hij ervoor gezorgd dat mensen voor eeuwig gered kunnen worden. 13 Ons lichaam kan weer rein worden door het bloed en de as van offerdieren. 14 Maar door dit betere offer, het bloed van Christus, worden we ook diep van binnen rein. Christus had Gods eeuwige Geest in zich. En daarom kon hij zichzelf offeren, terwijl hij zelf niets verkeerds gedaan had. Dankzij dat offer kunnen wij op een goede manier leven en de levende God dienen.

25 Lied 556 : 1 en 3

26

27 2e lezing: Lucas 15 : 11 - 32 11 Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee zonen. 12 De jongste van hen zei tegen zijn vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. 13 Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. 14 Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. 15 Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. 16 Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. 17 Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. 18 Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, 19 ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners.”

28 2e lezing: Lucas 15 : 11 - 32 20 Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. 21 “Vader,” zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” 22 Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem eenring aan zijn vinger en geef hem sandalen. 23 Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, 24 want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren. 25 De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. 26 Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had.

29 2e lezing: Lucas 15 : 11 - 32 27 De knecht zei tegen hem: “Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen.” 28 Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. 29 Hij zei tegen zijn vader: “Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. 30 Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.” 31 Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. 32 Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.”’

30

31 Lied 221 : 1 en 2

32

33

34

35 Verkondiging

36 Lied 837 : 1, 2 en 4 Lied 837 : 1, 2 en 4

37

38 2Volgen wij, Heiland, niet uw spoor: Laten wij anderen bloeden, geven wij pijn en angsten door - neem ons dan onder uw hoede. Spreek uw genezend woord vol macht, dan krijgt ons leven nieuwe kracht. Spreek, dan keert alles ten goede.

39 Lied 837 : 1, 2 en 4 Lied 837 : 1, 2 en 4 4Koning, uw rijk is zo nabij - open mijn ogen en oren! Onrustig is mijn hart in mij, totdat het nieuw wordt geboren. Daarom zoekt U elk mensenkind. Zoek, herder, mij, opdat ik vind en steeds meer bij U zal horen.

40 Gebeden

41 Inzameling van de gaven 1.Stichting De Hoop 2.Onderhoud

42 Slotlied 791 : 1, 3, 4 en 6

43 3Liefde luidt de naam der namen waarmee Gij U kennen laat. Liefde vraagt om ja en amen, ziel en zinnen metterdaad. 4Liefde waagt zichzelf te geven, ademt op van goede trouw. Liefde houdt ons in het leven, – daarop hebt Gij ons gebouwd.

44 Slotlied 791 : 1, 3, 4 en 6 6Liefde boven alle liefde, die zich als de hemel welft over ons: wil ons genezen, bron van liefde, liefde zelf!

45 Zegen

46 Wilt u bij het verlaten van de kerk denken aan de collectebusjes voor de zending en de bloemen die bij de uitgang staan? Alvast bedankt voor uw gave.


Download ppt "De Tabernakel WELKOM in Voorganger:Ds. B. Heslinga Organist:dhr. W. van Waveren Hogervorst Zondag 6 maart 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google