De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Globale puntenenveloppe Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2015-2016 Lise Van Proeyen – Veerle Merckaert Inge De Luyck.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Globale puntenenveloppe Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2015-2016 Lise Van Proeyen – Veerle Merckaert Inge De Luyck."— Transcript van de presentatie:

1 Globale puntenenveloppe Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2015-2016 Lise Van Proeyen – Veerle Merckaert Inge De Luyck

2 Inleiding Deel 1: Berekening van de globale puntenenveloppe Deel 2: Aanwending van de globale puntenenveloppe Edulex http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/ http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/ http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/e mail/ 11/03/2016 │2

3 I. Berekening

4 1. Algemeen 2. Parameters 3. Adjunct-directeur 4. Coördinator DBSO 5. Ondersteunend personeel SO en BuSO organiek 6. Ondersteunend personeel forfaitair 7. Taak- en functiedifferentiatie 8. Technisch adviseur en technisch adviseur coördinator 9. Aanwendingspercentage 10. Voorbeeld 11. Meer info? Inhoud

5 Algemeen Toegekend aan de scholengemeenschap school niet in een scholengemeenschap

6 TOTAAL AANTAL PUNTEN Punten ondersteunend personeel SO en BuSO Punten coördinator DBSO Punten TA/TAC Punten TFD Punten adjunct directeur Punten ondersteunend personeel forfaitair Punten adjunct directeur Punten ondersteunend personeel forfaitair Punten TFDPunten coördinator DBSO Punten ondersteunend personeel SO en BuSO Punten TA/TAC Algemeen

7 Parameters aantal leerlingen op teldag aantal uren-leraar in het gewoon SO al dan niet GOK-uren Uren PV en BGV op 1 februari

8 Adjunct-Directeur SO: 120 punten per 600 leerlingen BuSO: 120 punten bij minstens 300 leerlingen Behoudsnormen liggen iets lager Gedoogperiode van 2 jaar

9 Voorbeeld SO Schoo ljaar Aantal leerlin gen op teldag Aantal punte n voor adjun ct- direct eur 2008- 2009 4000 x 120 2009- 2010 580 2010- 2011 610 2011- 2012 580 2012- 2013 510 2013- 2014 510 2014- 2015 510 SchooljaarAantal leerlingen op teldag Aantal punten voor adjunct- directeur 2009-20104000 x 120 2010-2011580 2011-2012610 2012-2013580 2013-2014510 2014-2015510 2015-2016510

10 Voorbeeld SO Schoo ljaar Aantal leerlin gen op teldag Aantal punte n voor adjun ct- direct eur 2008- 2009 4000 x 120 2009- 2010 580 2010- 2011 610 2011- 2012 580 2012- 2013 510 2013- 2014 510 2014- 2015 510 SchooljaarAantal leerlingen op teldag Aantal punten voor adjunct- directeur 2009-20104000 x 120 2010-20115800 x 120 2011-20126101 x 120 2012-2013580 2013-2014510 2014-2015510 2015-2016510

11 Voorbeeld SO Schoo ljaar Aantal leerlin gen op teldag Aantal punte n voor adjun ct- direct eur 2008- 2009 4000 x 120 2009- 2010 580 2010- 2011 610 2011- 2012 580 2012- 2013 510 2013- 2014 510 2014- 2015 510 SchooljaarAantal leerlingen op teldag Aantal punten voor adjunct- directeur 2009-20104000 x 120 2010-20115800 x 120 2011-20126101 x 120 2012-20135801 x 120 2013-20145101 x 120 2014-20155101 x 120 2015-20165100 x 120

12 Coördinator DBSO 120 punten per niet-autonoom centrum voor DBSO Autonoom centrum heeft directeur

13 Ondersteunend personeel SO en BuSO organiek Aantal leerlingen SO x coëfficiënt Aantal uren-leraar SO x coëfficiënt Voordeligere coëfficiënt voor GOK-scholen Voordeligere coëfficiënt binnen scholengemeenschap Aantal leerlingen BuSO x coëfficiënt + 82 DBSO? Ondersteunend personeel DBSO komt uit urenpakket

14 Ondersteunend personeel forfaitair Forfaitair aantal punten volgens totaal aantal leerlingen in de SG van 900 tot 3999 : 120 van 4000 tot 6499 : 180 van 6500 tot 7999 : 240 van 8000 tot 9499 : 300 van 9500 tot 10999: 360 vanaf 11000 : 420

15 Taak- en functiedifferentiatie aantal leerlingen SO x coëfficiënt aantal uren-leraar SO x coëfficiënt aantal leerlingen BuSO x coëfficiënt voordeligere coëfficiënten SO binnen een scholengemeenschap

16 Technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator SO en DBSO: op basis van aantal VTE PV ingericht op 1 februari omrekenen via prestatienoemer 22 of 29 (uitzonderlijk 20 of 21) BuSO: op basis van aantal uren BGV ingericht op 1 februari

17 Gewoon SO OprichtingsnormAmbtenPunten 7 VTE PV1120 15 VTE PV2240 19 VTE PV3360 22 VTE PV4480 29 VTE PV5600 31 VTE PV6720 33 VTE PV7840 36 VTE PV8960 43 VTE PV91080  behoudsnormen zijn telkens 1 VTE lager

18 Technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator SO: Gedoogperiode van 2 jaar  zelfs bij het niet behalen van de behoudsnorm voor een bepaald ambt, blijven de 120 punten behouden voor 2 jaar

19 BuSO OprichtingsnormAmbtenPunten 210 uren BGV1120 420 uren BGV2240 630 uren BGV4480 840 uren BGV5600 1050 uren BGV6720 1260 uren BGV8960 enzoverder…  geen behoudsnormen  geen gedoogperiodes

20 Technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Bepalen van uren PV in gewoon SO Zending PV in maart Aantal uur per prestatienoemer Uren PV van het DBSO worden geteld bij het SO Een middenschool mag zijn uren PV tellen bij een school uit de scholengemeenschap die geen eerste graad heeft

21 Technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Welke uren PV tellen mee? Alle uren PV of daaraan gelijkgesteld, behalve  stage algemene verpleegkunde, stage medische wetenschappen, stage psychiatrische verpleegkunde, stage sociale wetenschappen, stage verzorging en stage ziekenhuisverpleegkunde  AV exploratie, expressie, sociale activiteit  ATO1 in DBSO tellen voordrachtgevers mee voor een derde

22 Technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Meer info over de zending PV: Wetwijs: thema puntenenveloppe SO  oa document met inhoudelijke uitleg over de uren PV die meetellen Invoerprogramma ter beschikking op http://ond.vlaanderen.be/edison/Wie/Schoolauto/downloa d_lerenden.htm http://ond.vlaanderen.be/edison/Wie/Schoolauto/downloa d_lerenden.htm

23 Technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Bepalen van uren BGV (of PV) in BuSO uit dossier jaarlijkse inlichtingen uren BGV of ermee gelijkgesteld steeds situatie 1 februari uren klassendirectie of klassenraad tellen niet mee

24 Technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Rest-uren PV of BGV mogen binnen de SG samengevoegd worden  behalen van behoudsnormen  oprichtingsnorm behalen voor nieuwe ambten Puntenenveloppe kan dus uitgebreid worden  opgelet, geen “speciale” behandeling van de extra punten

25 Technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Rapport met uren PV en BGV  Opgestuurd naar SG Overdrachten rest-uren PV en BGV via formulier “Overzicht van de overdrachten van resturen praktische vakken en beroepsgerichte vorming ”  Voor 1 juni  Eén formulier voor de volledige SG

26 Technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Voorbeeld 1: School A (SO) – 8 VTE PV – behoudsnorm van 6 is voldoende School B (SO) – 4,5 VTE PV – zit onder de behoudsnorm voor haar ene ambt  School A geeft 1,5 VTE PV aan school B zodanig dat de behoudsnorm behaald wordt

27 Technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Voorbeeld 2: School A (SO) – 8 VTE PV – behoudsnorm van 6 is voldoende School B (BuSO) – 190 uren BGV – heeft 210 uren BGV nodig om 120 ptn te genereren  School A geeft 20 uren op noemer 29 aan school B zodanig dat er 120 ptn bijkomen

28 Technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Voorbeeld 2: School A (SO) – 8 VTE PV – behoudsnorm van 6 is voldoende School B (BuSO) – 190 uren BGV – heeft 210 uren BGV nodig om 120 ptn te genereren  School A geeft 20 uren op noemer 29 aan school B zodanig dat er 120 ptn bijkomen

29 Aanwendingspercentage Vanaf schooljaar 2015-2016:  Een aanwendingspercentage van 96,57% op het eindresultaat.

30 Voorbeeld Zie voorbeeld dienstbrief

31 Meer informatie? Omzendbrief: SO/2009/03 (OD XIX, 8 mei 2009) WetwijsWetwijs: thema globale puntenenveloppe met onder andere richtlijnen over welke uren PV meetellen voor de globale puntenenveloppe cursustekst schoolsecretariaten via www.agodi.be

32 II. Aanwending

33 1. Reglementering 2. Aanwending 3. Aanwending scholengemeenschap  1. Voorafname scholengemeenschap  2. Verdeling scholengemeenschap na voorafname  3. Aanwending school van de scholengemeenschap 4. Aanwending school niet i/e scholengemeenschap 5. Puntenwaarden 6. Aandachtspunten 7. Controle v/d aanwending 8. Andere puntenenveloppes Inhoud

34 1. Reglementering Omzendbrief PERS/2009/06 van 17/08/2009 Besluit ‘Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs’ van 4 september 2009 m.i.v. 01.09.2014 globale puntenenveloppe voor scholengemeenschap voor de school die niet tot een scholengemeenschap behoort …tot 31.08.2020

35 2. Aanwending 1 enveloppe voor: (voorafname scholengemeenschap) ondersteunend personeel taak- en functiedifferentiatie (T&F) ambten van adjunct-directeur, technisch adviseur coördinator (TAC) en technisch adviseur (TA) coördinator DBSO ambt van directeur NIET in enveloppe

36 3. Aanwending SG Scholengemeenschap: globale puntenenveloppe Voorafname SG School A ondersteunend pers, T&F, adj-dir, TAC, TA, coö DBSO School B ondersteunend pers, T&F, adj-dir, TAC, TA, coö DBSO School C …

37 3.1 Voorafname SG tot 10% van puntenenveloppe SG school- of klasvrij maken personeelslid: algemeen directeur (ALDI) coördinerend directeur (CODI) bestuurspersoneel onderwijzend personeel ondersteunend personeel paramedisch, medisch, orthopedagogisch, psychologisch, sociaal personeel door te sturen via een school van SG

38 3.1 Voorafname SG vrijmaken voor uitoefening mandaat ALDI verplichting Gemeenschapsonderwijs steeds voltijds dus 120 punten, scholengroep kiest: punten van scholengemeenschap(pen) basis- en/ of secundair formulier bijlage 1 omzendbrief invullen en opsturen WS 32 op VB, tijdelijke, tot de proeftijd toegelaten of TAO opdracht van directeur halftijds (60 pt) of voltijds (120 pt) eventuele niet-verworven salarisschaal blijft behouden => dienstonderbreking DO 110 ‘verlof mandaat algemeen directeur’

39 3.1 Voorafname SG vrijmaken voor uitoefening mandaat CODI op VB, tijdelijke, tot de proeftijd toegelaten of TAO opdracht van directeur halftijds (60 pt) of voltijds (120 pt) eventuele niet-verworven salarisschaal blijft behouden => dienstonderbreking DO 111 ‘verlof mandaat coördinerend directeur’

40 3.1 Voorafname SG vrijmaken bestuurspersoneel TA, TAC, adj-dir, coö DBSO, directeur halftijds (60 pt) of voltijds (120 pt) vrijmaken onderwijzend personeel leraar, godsdienstleraar, leraar NCZ, begeleider punten volgens ssc/opdracht: tabel omzendbrief => code 699 ‘voorafname scholengemeenschap’

41 3.1 Voorafname SG vrijmaken ondersteunend personeel opvoeder, administratief medewerker 63 (31,5), 82 (41), 120 (60) pt vrijmaken paramedisch, medisch, orthopedag, psych, sociaal personeel kinesitherapeut, logopedist, ergotherapeut, verpleger, kinderverzorger, arts, orthopedagoog, psycholoog, maatschappelijk werker punten volgens ssc/opdracht: tabel omzendbrief => code 699 ‘voorafname scholengemeenschap’

42 3.1 Voorafname SG tijdelijke aanstelling vast benoemd personeelslid via verlof tijdelijk andere opdracht (TAO) tijdelijk personeelslid geen benoeming geen verplichtingen (REA/WTW en TADD)

43 3.1 Voorafname SG inzetbaarheid het personeelslid is aangesteld of geaffecteerd aan de school v/d SG waar betrekking is ingericht kan ingezet worden voor de scholengemeenschap voor en in andere scholen van de SG als ingezet in andere school van SG afstand < 25 km, tenzij akkoord personeelslid schriftelijk vastgelegd functiebeschrijving aanstellingsdocumenten (arbeidsovereenkomst, besluit,…)

44 3.1 Voorafname SG voorbeeld: globale puntenenveloppe SG= 5.593 pt 10% x 5.593 = 559 pt de SG kiest om volgende personeelsleden vrij te maken: CODI voor 5/10 via DO 111= 60 pt onderwijzend personeel: 6/21 leraar ssc 301 (699)= 24 pt 3/20 leraar ssc 501 (699) = 19 pt 18/36 opvoeder ssc 158 (699) = 41 pt totaal =144 pt gebruikt via voorafname

45 3.2 Verdeling SG na voorafname SG 5593 pt voorafname 144 pt blijft 5449 pt te verdelen Sch A sch B sch C …

46 3.3 Aanwending school vd SG vrije aanwending bestuurspersoneel (geen code) TA, TAC,adj-dir, coö DBSO, niet directeur ondersteunend personeel (geen code) opvoeder, administratief medewerker onderwijzend personeel in kader van T&F (code 898) leraar, godsdienstleraar, leraar NCZ, begeleider paramedisch, medisch, orthopedag., psych., sociaal personeel in kader van T&F (code 898) kinesitherapeut, logopedist, ergotherapeut, verpleger, kinderverzorger, arts, orthopedagoog, psycholoog, maatschappelijk werker  verplichtingen REA/WTW, TADD  vaste benoeming mogelijk

47 3.3 Aanwending school vd SG bevordering ondersteunend personeel tot ssc 106 vast benoemd zijn in een ambt van het ondersteunend personeel afhankelijk van het aantal leerlingen in de school op 1 februari voorafgaande schooljaar < 400 leerlingen : 1 betrekking ssc 106 400 – 900 leerlingen : 2 betrekkingen ssc 106 > 900 leerlingen : 3 betrekkingen ssc 106 kost 82 punten Volgens bekwaamheidsbewijs kan indien salarisschaal van concordantie/ bij behalen extra bekwaamheidsbewijs/ indien vast benoemd onder diplomaniveau salarisschaal en punten van bekwaamheidsbewijs

48 3.3 Aanwending school niet SG School niet SG: globale puntenenveloppe ondersteunend pers, T&F, adj-dir, TA, TAC, coö DBSO

49 4. Aanwending school niet SG vrije aanwending bestuurspersoneel (geen code) TA, TAC, adj-dir, coö DBSO, niet directeur ondersteunend personeel (geen code) opvoeder, administratief medewerker onderwijzend personeel in kader van T&F (code 898) leraar, godsdienstleraar, leraar NCZ, begeleider paramedisch, medisch, orthopedag., psych., sociaal personeel in kader van T&F (code 898) kinesitherapeut, logopedist, ergotherapeut, verpleger, kinderverzorger, arts, orthopedagoog, psycholoog, maatschappelijk werker  verplichtingen REA/WTW, TADD  vaste benoeming mogelijk bevordering ondersteunend personeel

50 5. Puntenwaarden bestuurspersoneel: voltijds 120 pt, halftijds 60 pt ondersteunend personeel afhankelijk van salarisschaal 120(60), 82(41), 63(31,5) onderwijzend personeel afhankelijk van salarisschaal en opdracht tabellen omzendbrief paramed, medisch, orthoped, psych, soc pers afhankelijk van salarisschaal en opdracht tabellen omzendbrief titularis bepaalt puntenwaarde behalve bij ondersteunend personeel waar vervanger ook puntenwaarde kan bepalen (nieuw miv 1/9/2015)

51 5. Puntenwaarden Voorbeeld school krijgt 275 pt 36/36 opvoeder ssc 202 = 63 pt 36/36 administr mdw ssc 158= 82 pt 5/10 adjunct-dir = 60 pt 2/20 leraar A ssc 501 (T&F 898)=13 4/20 leraar B ssc 301 (T&F 898)=17 6/20 leraar C ssc 302 (T&F 898)=26 3/21 leraar C ssc 301 (T&F 898)=12 totaal 273 pt gebruikt

52 6. Aandachtspunten ondersteunend personeel in school: steeds minstens 50% opvoeders halftijds of voltijds bestuurspersoneel halftijds of voltijds TAC alleen in school met eerste graad, TSO of BSO (of BuSO) en steeds max 1VTE/school ondersteunend personeel DBSO geen punten 12u (voor halftijdse betrekking) of 24u (voor voltijdse betrekking) in mindering brengen vh lestijdenpakket via zending ‘aanwending middelen’ kan ook via puntenT&F (code 898)

53 7. Controle v/d aanwending gebeurt centraal vanuit werkstation 32 indien overschrijding: scholengemeenschap schriftelijke melding a/d coördinerend directeur (met overzicht aanwending ptn scholen SG) school niet scholengemeenschap schriftelijke melding a/d voorzitter v/d inrichtende macht (met overzicht aanwending ptn school)

54 8. Andere puntenenveloppes Forfaitaire enveloppe GO 5.330 punten apart van de globale puntenenveloppe! te verdelen door de Raad v/h Gemeenschapsonderwijs over scholengroepen oprichten van halftijds of voltijds administratief medewerker in een school van het secundair onderwijs geen REA,WTW verplichtingen vaste benoeming kan via Raad v/h Gemeenschapsonderwijs, punten blijven toegekend aan die scholengroep => code 685 ‘extra omkadering gemeenschapsonderwijs ’

55 8. Andere puntenenveloppes ICT-coördinatie apart van de globale puntenenveloppe! toegekend aan samenwerkingsplatform (niveauoverschrijdend): basisonderwijs volwassenonderwijs deeltijds kunstonderwijs Secundair onderwijs => code 785 ‘ICT’

56 Nog vragen? Afdeling secundair onderwijs. Scholen en Leerlingen Lise Van Proeyen – lise.vanproeyen@ond.vlaanderen.belise.vanproeyen@ond.vlaanderen.be Veerle Merckaert– veerle. merckaert@ond.vlaanderen.beveerle. merckaert@ond.vlaanderen.be Afdeling personeel secundair onderwijs en DKO: Inge De Luyck – inge.deluyck@ond.vlaanderen.be inge.deluyck@ond.vlaanderen.be


Download ppt "Globale puntenenveloppe Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2015-2016 Lise Van Proeyen – Veerle Merckaert Inge De Luyck."

Verwante presentaties


Ads door Google