De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alles over jouw pensioen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alles over jouw pensioen"— Transcript van de presentatie:

1 Alles over jouw pensioen
<naam bijeenkomst> <dag en datum> Alles over jouw pensioen Welkom bij deze presentatie over jouw pensioenregeling. Tip: De reden van deze bijeenkomst en de wijze waarop iedereen welkom wordt geheten kunt u zelf invullen. Vergeet niet de naam van de bijeenkomst , bijvoorbeeld werknemersbijeenkomst of de naam van uw bedrijf en de dag en datum van de bijeenkomst in te vullen. De presentatie duurt ongeveer een half uur. U kunt daarnaast nog wat tijd reserveren voor het stellen van vragen. Wilt u de presentatie in twee delen opknippen? Vertel in de eerste bijeenkomst alles over pensioen en pensioenopbouw (tot en met slide 9). In het tweede deel kunt u dan uitgebreid ingaan op de keuzemogelijkheden.

2 Waarom deze bijeenkomst?
De pensioenregeling is veranderd AOW-leeftijd gaat omhoog De flexibele mogelijkheden van het pensioenfonds op een rij Waarom deze bijeenkomst? Er gebeurt veel rond onze pensioenen. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 67 jaar in En de politiek spreekt over een nieuw soort pensioenregeling die lang mee kan gaan. Dat betekent dat ook onze pensioenregeling verandert. Op 1 januari 2015 is de pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jaar. Daarom is het belangrijk om te vertellen dat je als medewerker zelf je pensioendatum kunt vaststellen. Onze pensioenregeling kent daarvoor een aantal flexibele mogelijkheden. Tip: Via de website en via de nieuwsbrieven voor werkgevers houden wij u op de hoogte van veranderingen in onze pensioenregeling. Lees van te voren de laatste versie nog eens door.

3 Inhoud Wat is pensioen? Wat is AOW? De pensioenregeling verandert
Pensioenopbouw via je werkgever De keuzemogelijkheden van de pensioenregeling textielverzorging Het Uniform Pensioenoverzicht Als je meer wilt weten? Wat gaan we gaan vertellen over jouw pensioenregeling? Tip: U kunt de onderwerpen van de inhoudsopgave voorlezen, bij iedere klik verschijnt een onderwerp.

4 Wat is het pensioenfonds?
Sinds 1964 Opgericht door werkgevers en werknemers Voor iedereen in de branche Uitvoering: Centraal Beheer Wat is het pensioenfonds? Iedereen die 20 jaar of ouder is en in de textielverzorging werkt, bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Textielverzorging. Dat hebben organisaties van werkgevers en werknemers - de cao-partijen – afgesproken. Zij richtten op 1 januari 1964 het pensioenfonds op om “werknemers, oud-werknemers en hun eventuele nabestaanden te beschermen tegen de financiële gevolgen van ouderdom en overlijden.” Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. In het bestuur zitten vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Centraal Beheer Achmea doet de administratie. Centraal Beheer int de pensioenpremies, beheert al het pensioengeld en keert geld uit aan mensen die met pensioen zijn gegaan. Het bestuur moet ervoor zorgen dat de pensioenregeling goed wordt uitgevoerd. Ook zorgt het bestuur voor een goede voorlichting over pensioenen.

5 Wat is pensioen? Wat is AOW?
Een eigen pensioenvoorziening Het pensioen dat bij de werkgever is opgebouwd Wat is pensioen? Wat is AOW? In Nederland werken we tot een bepaalde leeftijd. Daarna gaan we 'met pensioen'. Ook dan is er een inkomen nodig om van te leven. Het inkomen voor je pensioen kan uit drie onderdelen bestaan: - een basispensioen van de overheid, dat is AOW  - het pensioen dat je bij je werkgever hebt opgebouwd - een eigen pensioenvoorziening  AOW Iedereen die in Nederland gewoond en/of gewerkt heeft, krijgt van de overheid een AOW-pensioen. Wanneer het AOW-pensioen ingaat, hangt af van je geboortedatum. Vanaf 1 januari 2013 gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog. Dit jaar gaat de AOW in als iemand 65 jaar en 3 maanden is, volgend jaar is dat 65 jaar en 5 maanden. Het AOW-pensioen (kort: AOW) is een basispensioen. Heb je een aantal jaren in het buitenland gewoond? Dan is je AOW lager. Voor ieder jaar dat je in het buitenland zat, krijg je 2% minder AOW. Wil je precies weten hoeveel AOW je krijgt? Kijk dan op mijnsvb.nl. Daar kun je inloggen met je DigiD. Pensioen via de werkgever Alle werknemers die bij een bedrijf werken dat is aangesloten bij het Pensioenfonds Textielverzorging bouwen pensioen op. Pensioen is inkomen voor jezelf voor later. En ook: inkomen voor je partner en voor je kinderen als je overlijdt. Eigen pensioenvoorziening Werknemers kunnen zelf ook geld voor hun pensioen opzij zetten. Dat kun je doen als je verwacht dat de AOW van de overheid en je pensioen van het pensioenfonds niet voldoende zijn om door te leven zoals je dat zou willen. Op deze manier kun je zelf je inkomen aanvullen. Een basispensioen van de overheid, dat is AOW

6 De pensioenregeling verandert
De pensioenleeftijd is vanaf jaar De pensioenregeling is aangepast Wat betekent dat voor jou? De pensioenregeling verandert  Het pensioenstelsel verandert om de pensioenen ook in de toekomst betaalbaar te houden. De komende jaren groeit de groep ouderen terwijl de groep jongeren kleiner wordt. Dus: minder werkenden betalen voor het pensioen van een steeds grotere groep gepensioneerden. Daarom moeten we langer werken. De overheid wordt bovendien strenger voor pensioenfondsen. Ze moeten zorgen dat ze financieel gezond worden en blijven. Want iedereen wil later genieten van zijn pensioen. Wanneer mag jij met pensioen? Vanaf 2015 is de standaard pensioenleeftijd 67 jaar. Maar: je kunt als werknemer zelf kiezen wanneer je met pensioen wilt gaan. Daarover later meer. Tip: U kunt de presentatie toespitsen op uw werknemers en het bedrijf. U kunt ook inspelen op mogelijke zorgen die bij uw werknemers leven als het gaat over langer doorwerken.

7 Wat is pensioen via je werkgever?
Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen Wat is pensioen via je werkgever? Pensioen via je werkgever is een inkomen voor als je stopt met werken. In de jaren dat je werkt, bouw je dat pensioen op bij het pensioenfonds. Dit pensioen kan bestaan uit: Ouderdomspensioen: dat is je uitkering na je pensioendatum. Partnerpensioen: dat is een uitkering voor je partner als je overlijdt. Wezenpensioen: dat is een uitkering voor je kinderen als je overlijdt. Kinderen krijgen een uitkering tot hun 18e, en als ze studeren tot hun 27ste.

8 Wat bouw ik op? Pensioenopbouw € 12.663 € 192,48 :12 = € 16,04
Je bouwt vanaf 2015 elk jaar 1,52% pensioen op. Dit was 1,66%. Als je 45 jaar aan een stuk in de textielverzorging werkt, bouw je een volledig pensioen op. Dat is ongeveer 70% van je gemiddelde loon. We tellen een deel van je salaris niet mee. Het deel dat overblijft, noemen we pensioengrondslag. Verdien je meer dan het maximumloon? Dan bouw je geen pensioen op over het loon dat hoger is dan het maximumloon. De berekening We tellen je salaris, je vakantiegeld en je eindejaarsuitkering bij elkaar op. In het voorbeeld is dit € bruto per jaar. Daar halen we de franchise vanaf. Dat is het bedrag waarover je geen premie betaalt en dus ook geen pensioen over opbouwt. In 2015 is dit bedrag € Je werkgever en jij betalen premie over € , de pensioengrondslag. Jij betaalt 1/3 van de premie en je werkgever 2/3 deel. Je bouwt op voor een levenslang ouderdomspensioen vanaf 67 jaar, de huidige pensioenleeftijd. Dat groeit in dit voorbeeld met € 192,48 per jaar (1,52% van € ). Omgerekend is dat € 16,04 per maand. Als je langer doorwerkt, bouw je meer pensioen op. Geen opbouw Opbouw per jaar Opbouw per maand Salaris: € per jaar

9 Wat als ik met pensioen ga?
Voorbeeldberekening Jantine werkt sinds haar 20ste in de texiel- verzorging en mag dit jaar met pensioen. Zij heeft altijd in Nederland gewoond en 45 jaar pensioen opgebouwd. € per jaar € per jaar (AOW) € bruto per jaar € bruto per maand x 100% = 74% van het salaris Pensioenuitkering AOW-uitkering Totaal Wat krijg ik als ik met pensioen ga? Je hebt net gezien hoe je pensioen opbouwt. Het pensioenfonds beheert jouw geld en het geld van alle andere deelnemers aan het pensioenfonds. Maar hoeveel krijg je nu als je met pensioen gaat? Elk jaar krijg je een pensioenoverzicht. Daar staat precies wat je al hebt opgebouwd en wat het eindbedrag is. Dit heb je als je tot je pensioen in de textielverzorging blijft werken. Voorbeeld pensioenuitkering In dit voorbeeld nemen we de pensioenopbouw van Jantine. Zij werkt 45 jaar in de textielverzorging. Omdat ze zo lang in de sector werkt bouwt ze een volledig pensioen op. Dat is ongeveer 74% van het laatstverdiende salaris. De meeste werknemers werken niet zo lang in de sector. En bouwen dus aanzienlijk minder pensioen op. Bruto-bedragen In de berekening en op jouw pensioenoverzicht zie je altijd brutobedragen. Dat betekent dat er nog belasting af gaat. Als je met pensioen bent, betaal je minder belasting dan nu. Op mijnpensioenoverzicht.nl kun je berekenen hoeveel je netto overhoudt. Inloggen met je DigiD.

10 Mijn situatie verandert
Ik ga scheiden Ik ga samenwonen Verandert er iets in jouw leven? Ik krijg een kind Ik kan niet meer werken Ik ga trouwen Mijn situatie verandert Welke veranderingen in je leven hebben invloed op je pensioen? De belangrijkste voor het pensioen zijn trouwen en scheiden, van baan veranderen, arbeidsongeschikt raken, werkloos worden. Als dit gebeurt, meld je dit bij je werkgever of je kijkt op de website van het pensioenfonds. Daar lees je wat de gevolgen zijn en wat je moet doen. Ik word werkloos Ik ga verhuizen Ik ben ziek Ik heb een andere baan

11 Keuzemogelijkheden Eerder of later stoppen met werken Deeltijdpensioen
Eerst hoger, daarna lager pensioen Je pensioen anders verdelen (uitruilen) Keuzemogelijkheden In onze pensioenregeling kun jij je pensioen afstemmen op je persoonlijke wensen en situatie. Je kunt verschillende keuzes maken, in overleg met je werkgever. Dit zijn de keuzes: Eerder of later stoppen met werken Deeltijdpensioen Eerst hoger, daarna lager pensioen Je pensioen anders verdelen (uitruilen) Let op: In de volgende slides worden de keuzemogelijkheden uitgelegd aan de hand van eenvoudige animaties. Door met de muis te klikken, verandert de animatie.

12 Eerder of later met pensioen?
60 70 Eerder of later stoppen met werken? Je pensioen gaat in als je 67 jaar wordt. Maar je kunt ervoor kiezen om eerder of later met pensioen te gaan. Dat doe je in overleg met je werkgever. Hoe later je met pensioen gaat, hoe hoger je pensioen wordt. Wil je eerder met pensioen? Neem dan 3 maanden voor de gewenste ingangsdatum contact met het pensioenfonds op. Je kunt met pensioen gaan tussen je 60e en 70e. 61 62 63 64 65 66 67 68 69

13 Deeltijdpensioen Werk en pensioen combineren
Bijvoorbeeld 3 dagen werken en 2 dagen met pensioen Jaarlijks aanpassen mogelijk Deeltijdpensioen Werk en pensioen combineren? Dat kan met de deeltijdregeling. Zo wen je geleidelijk aan je pensionering en blijf je betrokken bij het werk. Je kunt, in overleg met je werkgever, voor een deel eerder met pensioen. Bijvoorbeeld 3 dagen per week werken en 2 dagen met pensioen. Je kan dat ieder jaar aanpassen, zodat je het werk geleidelijk afbouwt.

14 Eerst hoger, daarna lager pensioen
Je kunt zelf schuiven met de hoogte van je pensioen. Zo kun je bijvoorbeeld de eerste jaren een hoger pensioen ontvangen. En daarna een lager pensioen. Dat kan handig zijn wanneer je de eerste jaren van je pensionering bijzondere plannen hebt, waarvoor je het extra pensioen kunt gebruiken.

15 Pensioen anders verdelen (uitruilen)
Je pensioen anders verdelen (uitruilen) Je kunt ervoor kiezen om je ouderdomspensioen en partnerpensioen anders te verdelen. Je kunt bijvoorbeeld het partnerpensioen omzetten in een hoger ouderdomspensioen. Dat heet uitruilen. Je partner moet daar toestemming voor geven. Je kunt ook een deel van je ouderdomspensioen omzetten in extra partnerpensioen. Zes maanden voordat je met pensioen gaat stuurt het pensioenfonds je een brief waarin ze vragen hoe jij met pensioen wilt. Dat gaat automatisch. Als je eerder wilt stoppen met werken of je wilt voor een deel met pensioen, dan moet je zelf contact opnemen met het pensioenfonds. Ouderdoms- pensioen Partner- pensioen

16 Jouw pensioenoverzicht
Jaarlijks overzicht met de belangrijkste informatie over jouw pensioen Bewaar goed Op papier, maar ook digitaal beschikbaar Jouw pensioenoverzicht Alle informatie over jouw pensioen vind je op het Uniform Pensioenoverzicht. Dit krijg je elk jaar vóór 1 oktober. In het pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen je hebt opgebouwd, welk bedrag je kunt bereiken en informatie over het voorwaardelijk pensioen. Wat krijgen je partner en je kinderen als je overlijdt? Je kunt ook je persoonlijke gegevens controleren. Bewaar het pensioenoverzicht goed en kijk op de website als je vragen hebt over dit overzicht. Het pensioenoverzicht is ook digitaal beschikbaar. Kijk op de website voor meer informatie.

17 Als je meer wilt weten? Alle informatie handig bij elkaar op pensioentextielverzorging.nl Bel of stuur een mail naar Kijk ook eens op mijnpensioenoverzicht.nl Pensioen: je kunt zelf ook veel doen Wil je meer weten over je pensioen? Op verschillende plekken kun je meer informatie vinden. De website van het pensioenfonds geeft veel informatie over de pensioenregeling in de textielverzorging. Je kan ook altijd bellen met de Pensioenservice. Als je in ook in andere sectoren hebt gewerkt, kun je op het pensioenregister zien hoeveel je bij elkaar hebt opgebouwd. Het is belangrijk om zelf ook naar je pensioen te kijken. Wat denk je bijvoorbeeld nodig te hebben als je eerder wilt stoppen met werken? Misschien moet je wel extra sparen? Kijk ook eens op wijzeringeldzaken.nl of praat eens met iemand die veel verstand van pensioen heeft.


Download ppt "Alles over jouw pensioen"

Verwante presentaties


Ads door Google