De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welzijn en Onderwijs werken samen Bereik van 2750 basisscholieren en hun ouders:  NaSchoolse Activiteiten  Cultuureducatieve projecten onder schooltijd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welzijn en Onderwijs werken samen Bereik van 2750 basisscholieren en hun ouders:  NaSchoolse Activiteiten  Cultuureducatieve projecten onder schooltijd."— Transcript van de presentatie:

1 Welzijn en Onderwijs werken samen Bereik van 2750 basisscholieren en hun ouders:  NaSchoolse Activiteiten  Cultuureducatieve projecten onder schooltijd  Jeugdkrant GO-Baarsjes & bredeschoolloket.nl  Sport op School ‘Jump-In’  Mentorprojecten en Huiswerkbegeleiding  Overblijf & Activiteiten  Samenwerking met buitenschoolse Opvang

2 Doelstelling School als veilige haven om te leren, talentontwikkeling. Voor, tijdens, tussen en na schooltijd.  De school als middelpunt. Centrale organisatie, eenvoudige structuren.  Talentontwikkeling, voorlichting, hulp en begeleiding voor kind en ouder.  Basisscholieren experimenteren met verschillende vormen van vrijetijdsbesteding.  Kinderen leren sociale competenties als samenwerken, aan regels houden, en communiceren  Culturele drempels voor kinderen & ouders verlagen.

3 De diensten/producten Talentmakelaar van het aanbod

4 De diensten/producten De scholen zorgen dat alles goed verloopt op de scholen, maarr.... Wie organiseert de activiteiten rondom de scholen? NSA - Talentmakelaar BredeSchool Aanbod AKROS NSA door ouder - Uitgevoerd door ouders onder begeleiding van talentmakelaar AKROS Sport op School - Sport Buurt Werk i.s.m talentmakelaar AKROS TSA - SporBuurtWerk Huiswerk en mentorprojecten - diverse organisaties, bemiddeling talentmakelaar AKROS Activiteiten onder schooltijd - de school zelf, soms i.s.m. talentmakelaar AKROS Jeugdkrant GO-Baarsjes - centrale coördinatie AKROS Clubs en verenigingen – de organisaties, informatievoorziening o.a. talentmakelaar AKROS

5 NaSchoolse Activiteiten 10 basisscholen kopen rond de 100 activiteiten in ( 8 tot 10 lessen per activiteit ). Voor alle groepen kinderen liefst 2 activiteiten per jaar. Het is gratis voor de kinderen, zodat iedereen de kans krijgt mee te doen. AKROS regelt de randvoorwaarden. School regelt de uitvoering.

6 Voorbeeld N.S.A. Animatietechniek Animatietechniek Kinderen verzinnen een verhaal, bouwen een decor, zoeken geluiden en filmen plaatje voor plaatje.

7 Voorbeeld N.S.A. van St. Accu

8 NSA uitgevoerd door ouders Op 4 basisscholen geven ouders NSA aan de kinderen. Er worden 2 soorten activiteiten georganiseerd onder begeleiding van de talentmakelaar en stagiaires Toegepaste Psychologie. 8 NSA uitgevoerd door een groep ouders zonder specifieke opleiding 3 NSA uitgevoerd door ouders die beschikken over een bepaalde expertise

9 Sport op school ‘ Jump-IN’ ( organisatie SportBuurtWerk en de gymleraren van de scholen ) Het is toch te gek voor woorden dat kinderen in ons stadsdeel te weinig kans krijgen om spontaan lekker te bewegen en te sporten! Omdat we geen sportvelden en sporthal in ons kleine stadsdeel hebben is bewegen en sport de school ingetrokken. Kinderen maken onder en na schooltijd kennis met sport en dans. Als er daarna genoeg kinderen door willen gaan dan starten we een echte club in een van onze schoolgymzalen of buurtcentra.

10 Sport op school ‘ Jump-IN’ ( organisatie SportBuurtWerk en de gymleraren van de scholen ) SportBuurt Werk en de gymleraar van de school regelen dat kinderen kunnen kennismaken met sport. Dat werkt zo: 1.Onder schooltijd met de hele klas kennismaken met een sport. 2.Daarna kan je je inschrijven om na school ‘gratis’ lessen op school te volgen. 3.Als veel kinderen de sport leuk vinden dan probeert de sportvereniging een vaste club op school of in de buurt te starten. Daarvoor betaal je contributie.

11 Cursussen en Projecten Na kennismaking met activiteiten, kan je ook verdiepen ) Muziek is zeer geliefd, daarom hebben we niet alleen NSA van Aslan Muziekcentrum ( dans, zang, instrumenten ) maar ook grote projecten als CompoKids en een uitgebreid cursus en lesaanbod in het muziekcentrum zelf. Ook proberen we, als kinderen een NSA erg leuk vinden te zorgen dat er ook een club in De Baarsjes komt. Bijvoorbeeld tekenen en schilderen van Rudolph of Club Elleboog. Voor de clubs moet je vaak een bijdrage betalen. Muziekles

12 Sociale Competenties We vinden het belangrijk dat kinderen ook buiten school leren omgaan met elkaar en met zichzelf, bijvoorbeeld tijdens de NSA. Het is belangrijk dat de aanbieders van NSA allemaal weten waarom de NSA zo belangrijk is voor ons en hoe we het aanpakken. Daarom organiseren we elk jaar 2 studieochtenden. We praten dan over de BredeSchool ontwikkelingen in De Baarsjes en we bespreken verschillende omgangsmethodes met de kinderen. Ook spelen we moeilijke situaties - bijv. ruzies - na. Voor deze ochtenden huren we een trainer in.

13 Jeugdkrant GO-Baarsjes De jeugdkrant geeft informatie over alle soorten en maten activiteiten in De Baarsjes, verteld over BredeSchool ontwikkelingen en nieuwe projecten. De jeugdkrant wordt in januari huis aan huis verspreid en alle schoolkinderen krijgen er een mee naar huis.

14 Info over NSA, clubs en eenmalige activiteiten in de buurt o Het bredeschoolloket verstrekt algemene informatie over bredeschoolaabod en verwijst door naar relevante sites voor meer informatie. o De kidsactiviteitensite geeft informatie over de NaSchoolse Activiteiten in Amsterdam. o De kinderclubssite geeft vanaf oktober 2012 informatie over clubs en verenigingen. o Sportbuurtwerk informeert over alle soorten en maten activiteiten op sport en speeltuingebied bredeschoolloket.nl & amsterdam.nl/kidsactiviteiten & kinderclubsamsterdam.nl & west.amsterdam.nl

15 Aanbieders Mentoraten Stichting SKC, School’sCool. 2 Organisaties geven in ons stadsdeel aan kinderen vanaf groep 7 basisschool tot en met klas 1 mentoring. Zo willen we de kinderen met onderwijsachterstanden helpen en hen de kans te bieden te onderzoeken waar hun talenten liggen. SKC werkt in kleine groepjes op school, School’sCool begeleidt kinderen individueel thuis. Inschrijving verloopt via school Zie voor meer informatie op www.bredeschoolloket.nl of informeer bij de groep 7, 8 leerkracht van school. www.bredeschoolloket.nl

16 TussenSchoolse Activiteiten van SportBuurt Werk Steeds vaker worden tijdens de overblijf na het eten spelletjes georganiseerd. Het is inmiddels aangetoond dat als de kinderen lekker spelen er minder ruzie is en de kinderen rustiger de klas ingaan. Soms huurt de school een spelletjes kist en soms komt er een coach de overblijfkrachten helpen met activiteiten organiseren. SportBuurtWerk spreekt vanaf januari 2009 met de scholen af wat voor soort spellen of hulp de school zou willen.

17 CompoKids & Swing it out Sinds 2005 organiseert Aslan Muziekcentrum CompoKids. 12 Klassen, ruim 275 leerlingen van 9 scholen in De Baarsjes schrijven liedjes en componeren de melodie. Sinds 2010 geeft Aslan 12 scholen in West muziekles, MTE ( Muziek TalentExpres ) Deze scholen gaan op muziekaal en dansgebied 1 keer per jaar in de Meervaart de strijd aan. CompoKids & Swing it out! Voor meer informatie over Aslan, MTE, NSA CompoKids of Swing it out www.aslanmuziek.nl

18 Buiten Schoolse Opvang en talentontwikkeling Beetje bij beetje verdiepen we de samenwerking tussen de BSO en NSA en cursusaanbod. Omdat leidsters niet altijd de kinderen na de NSA van verschillende scholen kunnen ophalen, hebben we afgesproken welke kinderen zich in welke periode op kunnen geven. In samenwerking met de Talentmakelaar heeft de BSO AKROS een activiteitenplan ontwikkeld waardoor kinderen op verschillende niveaus kunnen kennismaken met talentgebieden. Voor vragen over deze afspraken kunt u terecht bij de leiding van de BSO of bij het BredeSchoolLoket.


Download ppt "Welzijn en Onderwijs werken samen Bereik van 2750 basisscholieren en hun ouders:  NaSchoolse Activiteiten  Cultuureducatieve projecten onder schooltijd."

Verwante presentaties


Ads door Google