De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H8.3 Burgers aan de macht: Frankrijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "H8.3 Burgers aan de macht: Frankrijk"— Transcript van de presentatie:

1 H8.3 Burgers aan de macht: Frankrijk
Pruiken en revoluties

2 Oorzaken en aanleiding van de Franse Revolutie
Economische problemen en armoede Standensamenleving (geen sociale gelijkheid) Absolutisme (vooral de burgerij heeft niets te vertellen) Ideeën van de Verlichte schrijvers boden alternatief Aanleiding Financiële crisis(staat dreigt failliet te gaan) Lodewijk XVI roept de Staten-Generaal bij elkaar om nieuwe belastingen op te kunnen leggen

3 ENORME SCHULDEN TOTAAL: 630 miljoen

4 Begin van de Revolutie Ruzie om de stemprocedure(per stand of per hoofd) Derde stand komt bij elkaar in de Kaatsbaan en legt een eed af Gewone volk komt ook in actie Het volk bestormt de Bastille(14 juli) Boeren vallen landheren aan(velen vluchten naar het buitenland)

5 Stemprocedures in de STATEN GENERAAL in 1789
EERSTE STAND DERDE STAND JA NEE TWEEDE STAND JA

6 Bestorming van de Bastille

7 Het ontwaken van de 3de stand

8 Verloop Revolutie(begin)
1ste fase ( ) Bewind der gematigden De Nationale Vergadering aan de macht Afschaffing standensamenleving Onteigening grond van de kerk Verklaring van de rechten van de mens en de burger Nieuwe grondwet(1791) : Frankrijk een constitutionele monarchie -uitvoerende macht = koning + regering -wetgevende macht = Nationale Vergadering (gekozen met censuskiesrecht)

9 Verloop (vervolg) 2de Fase(1792-1795) Bewind der radicalen
Koning probeert naar het buitenland te vluchten Gevangen en afgezet : Frankrijk republiek Jakobijnen (gewone volk) aan de macht o.l.v. Robespierre: Instellen Terreur (guillotine voor ‘verraders’ Lodewijk XVI wordt onthoofd) Dienstplicht(vanwege oorlog) Nieuwe jaartelling Christendom afgeschaft Invoering algemeen kiesrecht

10 Terreur onder Robespierre

11 Vlucht van de koning

12 Verloop revolutie (slot)
3de Fase ( )Contrarevolutie Robespierre terechtgesteld Macht weer naar de gematigden: Uitvoerende macht=5 Directeuren Wetgevende macht=Parlement (censuskiesrecht) Verzet van royalisten en radicalen Groeiende invloed van het leger 1799 Staatsgreep van Napoleon

13 Directoraat en staatsgreep Napoleon

14 Napoleon(binnenlandse politiek)
Herstel orde Aan de ene kant dictatuur(censuur, geheime politie) Aan de andere kant revolutie verspreiden (Code Napoleon: wetboeken) Gelijkheidsideaal (bekwaamheid ipv afkomst telt) 1804 Napoleon kroont zichzelf tot keizer

15 Wetboeken van Napoleon

16 Napoleon(buitenlandse politiek)
Napoleon onderwerpt bijna heel Europa Overal zet hij familieleden op de troon Engelsen probeert hij te verslaan door het Continentaal Stelsel Napoleontische oorlogen Succesvol tot de veldtocht naar Rusland (1812) en daarna de slag bij Leipzig (1813) Napoleon verbannen (Elba) maar keert terug Definitief verslagen bij Waterloo (1815) Napoleon verbannen naar Sint Helena

17 Rijk van Napoleon

18

19 Leipzig en Elba

20 Waterloo en St Helena

21


Download ppt "H8.3 Burgers aan de macht: Frankrijk"

Verwante presentaties


Ads door Google