De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Steden en staten H4.3 DE STRIJD TUSSEN PAUS EN KEIZER OM DE MACHT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Steden en staten H4.3 DE STRIJD TUSSEN PAUS EN KEIZER OM DE MACHT."— Transcript van de presentatie:

1 Steden en staten H4.3 DE STRIJD TUSSEN PAUS EN KEIZER OM DE MACHT

2  Laat Romeinse tijd: Paus ‘slechts’ de bisschop van Rome (ook andere belangrijke bisschoppen)  Vroege Middeleeuwen: Paus hoofd van de kerk, maar sterk afhankelijk van de koning (bescherming)  Na het jaar 1000: Paus en de kerk belangrijkste instituut geworden  Na het jaar 1000: Keizer steeds meer macht (zie 4.4) Wie heeft de meeste macht: de paus of de keizer? ACHTERGROND VAN DE MACHTSSTRIJD

3  Tweezwaardenleer (vroeg Middeleeuwse theorie) Twee machten moeten elkaar respecteren/versterken TWEEZWAARDENLEER God Keizer Wereldlijke macht Paus Geestelijke macht LekenGeestelijken

4  Investituur is het benoemen van bisschoppen  De kerk mag bisschoppen benoemen  De keizer maakt bisschoppen tot leenmannen (met name gebeurt dit in het Duitse rijk)  Bisschoppen zijn goed opgeleid  Bisschoppen hebben geen erfgenamen  Paus Gregorius VII verbood in 1075 de Duitse keizer Hendrik IV bisschoppen te benoemen(Dictatus Papae) DE INVESTITUURSTRIJD

5  Keizer probeert de paus af te zetten en een tegenpaus te benoemen  Paus zet de keizer uit de kerk (in de ban doen)  Keizer kan niet meer in de hemel komen  Leenmannen hoeven hem niet meer te gehoorzamen  Keizer doet boetedoening in 1077 (gang naar Canossa). Paus kan dat niet weigeren.  De Keizer lukt het om daarna een tegenpaus te benoemen  Daarna golft de strijd heen en weer

6

7  1122 Concordaat van Worms (compromis)  De kerk benoemt de bisschop (ring)  Keizer benoemt daarna de bisschop (staf) Paus wint, want hoge geestelijken kunnen namens hem de bisschoppen benoemen   Macht van keizer neemt af, leidt tot versnippering binnen het Duitse Rijk en  Bovendien wordt de keizer nu gekozen door 7 keurvorsten (keizerschap alleen symbolisch) EINDE VAN DE INVESTITUURSTRIJD

8 MIJTER,RING EN KROMSTAF

9

10  Oosters Schisma (zie 3.2)  Westers Schisma  Wantoestanden in de kerk (geestelijken houden zich niet aan de regels, meer bezig met macht en rijkdom dan met zorg voor de gelovigen)  ketterijen PROBLEMEN IN DE KERK

11 PAUS IN AVIGNON

12  Rond het jaar 1000: hervormingsbewegingen in de kerk om de kerk te zuiveren 1.Nieuwe kloosterordes (bijv. Franciscanen) 2.Hervormingsbeweging van Cluny die uitloopt op 3.Gregoriaanse hervormingsbeweging  De kerk gaat strenger optreden tegen alle ketters  Instellen van de inquisitie  bv Strijd tegen Katharen in Zuid-Frankrijk (soort Kruistocht) HERVORMINGEN BINNEN DE KERK

13 FRANCISCANEN

14

15 INQUISITIE


Download ppt "Steden en staten H4.3 DE STRIJD TUSSEN PAUS EN KEIZER OM DE MACHT."

Verwante presentaties


Ads door Google