De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm31:1, 2, 3 Spreuken11:9 Psalm31:8, 9 Lucas18:9 - 14 Gezang157:1 - 4 Psalm50:10,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm31:1, 2, 3 Spreuken11:9 Psalm31:8, 9 Lucas18:9 - 14 Gezang157:1 - 4 Psalm50:10,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm31:1, 2, 3 Spreuken11:9 Psalm31:8, 9 Lucas18:9 - 14 Gezang157:1 - 4 Psalm50:10, 11 Opwekking292: Psalm31:13, 14 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij kerkdiensten van a.s. woensdag – biddag: De middagdienst, 16.00 uur - avonddienst 19.30 uur. De collecte is bestemd voor Pitsstop in Eindhoven Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Agenda 10 maartIchtus bijbelstudie Ond: Ontmoetingen met Jezus, H9 Bij: Sigrid VV Soli Deo Gloria Ond: Job schets 8 12 maart19 30 Lidwina in concert 13 maart 9 30 bijbelgroepen 19 30 Best Life

5 Deze week zijn jarig: 6 maart:Maartje Schot zr Nicole Schot-de Ruijter zr Eva Stigterer ligt een kaart klaar achterin de kerk 7 maart:br Peter Beere 8 maart:zr D.B. Vreman-Daemser ligt een kaart klaar achterin de kerk 9 maart:br Hans Meeske 10 maart:zr Rita Barelds-de Vries Kim de Boer 11 maart:zr Elisabeth Schaaij br Gijsbertus Schaaij Joost van Wolfswinkel 12 maart:zr Karine Braakman-Sies

6 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm31:1, 2, 3 Spreuken11:9 Psalm31:8, 9 Lucas18:9 - 14 Gezang157:1 - 4 Psalm50:10, 11 Opwekking292: Psalm31:13, 14 Gezang182E:Amen

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm31:1, 2, 3 Spreuken11:9 Psalm31:8, 9 Lucas18:9 - 14 Gezang157:1 - 4 Psalm50:10, 11 Opwekking292: Psalm31:13, 14 Gezang182E:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm31:1, 2, 3 Spreuken11:9 Psalm31:8, 9 Lucas18:9 - 14 Gezang157:1 - 4 Psalm50:10, 11 Opwekking292: Psalm31:13, 14 Gezang182E:Amen

10 Psalm 31: 1, 2, 3 1 Bij U, o HEER, zoek ik bescherming. Beschaam mijn hoop dan niet, als U mijn noden ziet. Hoor mijn gebed en toon ontferming. Wil uitkomst mij bereiden, mij naar uw recht bevrijden.

11 Psalm 31: 1, 2, 3 2 Wees mij een schuilplaats in gevaren, een toevlucht in mijn leed, waar ik mij veilig weet. U zult mij leiden en bewaren, behoeder van mijn leven, mijn steenrots, hoog verheven.

12 Psalm 31: 1, 2, 3 3 HEER, U maakt los de sterke banden en trekt mij uit het net, verborgen uitgezet. Mijn geest beveel ik in uw handen. U, HERE, wilt uit lijden mij door uw trouw bevrijden.

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm31:1, 2, 3 Spreuken11:9 Psalm31:8, 9 Lucas18:9 - 14 Gezang157:1 - 4 Psalm50:10, 11 Opwekking292: Psalm31:13, 14 Gezang182E:Amen

14 Spreuken 11:9 Een kwaadaardig iemand richt met zijn woorden anderen te gronde, een rechtvaardige wordt door inzicht gered.

15 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm31:1, 2, 3 Spreuken11:9 Psalm31:8, 9 Lucas18:9 - 14 Gezang157:1 - 4 Psalm50:10, 11 Opwekking292: Psalm31:13, 14 Gezang182E:Amen

16 Psalm 31: 8, 9 8 Ik hoor hoe velen samenspannen. Zij sluiten zich aaneen, staan dreigend om mij heen. Mijn dood is 't oogmerk van hun plannen. Maar ik blijf op u bouwen, op U, mijn God vertrouwen.

17 Psalm 31: 8, 9 9 ’k Weet in uw vaderhand mijn tijden. Red mij uit ’s vijands hand en breek zijn tegenstand. Laat uw gelaat mij weer verblijden. Wil mij verlossing geven. Uw trouw doet mij herleven.

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm31:1, 2, 3 Spreuken11:9 Psalm31:8, 9 Lucas18:9 - 14 Gezang157:1 - 4 Psalm50:10, 11 Opwekking292: Psalm31:13, 14 Gezang182E:Amen

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm31:1, 2, 3 Spreuken11:9 Psalm31:8, 9 Lucas18:9 - 14 Gezang157:1 - 4 Psalm50:10, 11 Opwekking292: Psalm31:13, 14 Gezang182E:Amen

20 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm31:1, 2, 3 Spreuken11:9 Psalm31:8, 9 Lucas18:9 - 14 Gezang157:1 - 4 Psalm50:10, 11 Opwekking292: Psalm31:13, 14 Gezang182E:Amen

21 Gezang 157, NG80: 1, 2, 3, 4 1 Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij voor U. Heel uw werk door ons vertreden, klaagt ons, mensheid aan bij U. 2 Heer ontferm U over ons die schuldig voor U staan. U bent onze God en Redder, neem ons in uw liefde aan.

22 Gezang 157, NG80: 1, 2, 3, 4 3 Vader, in dit uur der waarheid, keren w' ons tot U. O, vergeef ons, Heer herstel ons, maak ons hart en leven nieuw. 4 Vul ons met uw heil'ge Geest, geef vuur en kracht steeds weer. Ieder zal uw macht aanschouwen, dat wij uw naam verhogen Heer. dat wij uw naam verhogen Heer

23 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm31:1, 2, 3 Spreuken11:9 Psalm31:8, 9 Lucas18:9 - 14 Gezang157:1 - 4 Psalm50:10, 11 Opwekking292: Psalm31:13, 14 Gezang182E:Amen

24 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm31:1, 2, 3 Spreuken11:9 Psalm31:8, 9 Lucas18:9 - 14 Gezang157:1 - 4 Psalm50:10, 11 Opwekking292: Psalm31:13, 14 Gezang182E:Amen

25 Wie ben ik: - de Farizeeër, of - de tollenaar?

26 Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten

27 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm31:1, 2, 3 Spreuken11:9 Psalm31:8, 9 Lucas18:9 - 14 Gezang157:1 - 4 Psalm50:10, 11 Opwekking292: Psalm31:13, 14 Gezang182E:Amen

28 Psalm 50: 10, 11 10 't Is daarom dat Ik u de waarheid zeg, de vinger bij uw boze daden leg. Ik breng ze een voor een u onder 't oog. Bedenk dat Ik de zonde niet gedoog. Gij die uw God vergeet, geen hulp kan baten, als Ik mijn toorn de vrije loop zal laten.

29 Psalm 50: 10, 11 11 Zo spreekt de Heer: al wie in dankbaarheid aan Mij het offer van zijn leven wijdt, houdt Mij in eer en heeft mijn wil verstaan. Hij baant de weg, waarlangs mijn heil kan gaan. Hij zal het zien, hij zal het zelf ervaren: Ik zal mijn vrede aan hem openbaren.

30 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm31:1, 2, 3 Spreuken11:9 Psalm31:8, 9 Lucas18:9 - 14 Gezang157:1 - 4 Psalm50:10, 11 Opwekking292: Psalm31:13, 14 Gezang182E:Amen

31 Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden

32 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm31:1, 2, 3 Spreuken11:9 Psalm31:8, 9 Lucas18:9 - 14 Gezang157:1 - 4 Psalm50:10, 11 Opwekking292: Psalm31:13, 14 Gezang182E:Amen

33 Opwekking 292 Laat mijn leven tot eer zijn van uw naam. Dat mijn leven U eert en niet beschaamt. Maak mij vol van uw Geest, opdat ik elke dag tot uw glorie en eer leven mag.

34 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm31:1, 2, 3 Spreuken11:9 Psalm31:8, 9 Lucas18:9 - 14 Gezang157:1 - 4 Psalm50:10, 11 Opwekking292: Psalm31:13, 14 Gezang182E:Amen

35 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm31:1, 2, 3 Spreuken11:9 Psalm31:8, 9 Lucas18:9 - 14 Gezang157:1 - 4 Psalm50:10, 11 Opwekking292: Psalm31:13, 14 Gezang182E:Amen

36 Christelijk Jongeren Centrum Van, voor en door jongeren

37 37 We dromen van... jongeren die hun bestemming vinden in Christus Jezus liefde voor alle jongeren een thuis voor jongeren jongeren die thuiskomen bij God bewogenheid voor jongeren samenwerking met kerken wonderen in Eindhoven

38 …deel deze dromen met ons Bid voor jongeren en Pitstop – schrijf je in voor de gebedsmail, elke maand een aantal dank- en bidpunten in je mailbox Steun ons financieel – wordt donateur, door jouw geld horen jongeren dat ze geliefd zijn door God Help fysiek – wordt vrijwilliger, geef een stukje van je tijd Wil je dromen delen? Kom naar de Droom- en Inspiratieavond Pitstop – dinsdag 12 April, 20.00 uur

39 39 Taken bij Pitstop  Klusjesman  Medewerker Chillcafe  IT’er  Vrijwilliger meidenwerk  PS4-speler  Bestuurslid  Coördinator cleanteam  Facilitair medewerker (schoonmaker)  Medewerker financiën  Fondsen werver  Ambulant werker  Beheerder  Inkoper boodschappen  Coördinator medewerkerszaken  Medewerker Youth Alpha  Penningmeester  Kleine en grote taken  Eenmalig of elke week  Voor iedereen is er iets te doen

40 Voor meer info de info-tafel: na de dienst, achter in de kerk of mail naar: martien@pitstop.nl of check de website: www.pitstop.nl

41 Christelijk Jongeren Centrum Van, voor en door jongeren

42 42 We dromen van... jongeren die hun bestemming vinden in Christus Jezus liefde voor alle jongeren een thuis voor jongeren jongeren die thuiskomen bij God bewogenheid voor jongeren samenwerking met kerken wonderen in Eindhoven

43 …deel deze dromen met ons Bid voor jongeren en Pitstop – schrijf je in voor de gebedsmail, elke maand een aantal dank- en bidpunten in je mailbox Steun ons financieel – wordt donateur, door jouw geld horen jongeren dat ze geliefd zijn door God Help fysiek – wordt vrijwilliger, geef een stukje van je tijd Wil je dromen delen? Kom naar de Droom- en Inspiratieavond Pitstop – dinsdag 12 April, 20.00 uur

44 44 Taken bij Pitstop  Klusjesman  Medewerker Chillcafe  IT’er  Vrijwilliger meidenwerk  PS4-speler  Bestuurslid  Coördinator cleanteam  Facilitair medewerker (schoonmaker)  Medewerker financiën  Fondsen werver  Ambulant werker  Beheerder  Inkoper boodschappen  Coördinator medewerkerszaken  Medewerker Youth Alpha  Penningmeester  Kleine en grote taken  Eenmalig of elke week  Voor iedereen is er iets te doen

45 Voor meer info de info-tafel: na de dienst, achter in de kerk of mail naar: martien@pitstop.nl of check de website: www.pitstop.nl

46 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm31:1, 2, 3 Spreuken11:9 Psalm31:8, 9 Lucas18:9 - 14 Gezang157:1 - 4 Psalm50:10, 11 Opwekking292: Psalm31:13, 14 Gezang182E:Amen

47 Psalm 31: 13, 14 13 Geloofd zij God, die zijn genade mij wonderlijk bewees in dodelijke vrees. Ik dacht: U slaat mij niet meer gade. Maar U liet op mijn smeken Uw bijstand niet ontbreken.

48 Psalm 31: 13, 14 14 Bemint de HEER, Gods gunstgenoten, Hem, die getrouwen hoedt, maar trotsen bukken doet. Weest sterk, Hij zal u niet verstoten. Want Hij geeft nieuwe krachten aan wie de HEER verwachten.

49 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm31:1, 2, 3 Spreuken11:9 Psalm31:8, 9 Lucas18:9 - 14 Gezang157:1 - 4 Psalm50:10, 11 Opwekking292: Psalm31:13, 14 Gezang182E:Amen

50 Gezang 182E 4-stemmig

51 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm31:1, 2, 3 Spreuken11:9 Psalm31:8, 9 Lucas18:9 - 14 Gezang157:1 - 4 Psalm50:10, 11 Opwekking292: Psalm31:13, 14 Gezang182E:Amen

52

53 Otto-e-mezzo met werken van Mozart en Beethoven Programma op www.lidwinaconcerten.nl Zaterdag 12 maart 19.30-20.30 uur

54


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Jongerencentrum Pitstop Eindhoven Psalm31:1, 2, 3 Spreuken11:9 Psalm31:8, 9 Lucas18:9 - 14 Gezang157:1 - 4 Psalm50:10,"

Verwante presentaties


Ads door Google