De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OVD 27 november 2015 Karin Geurts. Ontwerpen is keuzes maken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OVD 27 november 2015 Karin Geurts. Ontwerpen is keuzes maken."— Transcript van de presentatie:

1 OVD 27 november 2015 Karin Geurts

2

3 Ontwerpen is keuzes maken

4

5 Student Kenmerken (leeftijd, vooropleiding, etc) Hoe leren ze? Motivatie Voorkennis en ervaring etc

6 Vragen Welke opleidingen bied je aan? (doorstroom, afstroom) Welke keuzedelen kies je en waar programmeer je ze? Waar staan jullie qua ontwerpproces? Grof ontwerp klaar? Al bezig met de uitwerking naar het fijn ontwerp? Waar wordt de BPV gepositioneerd? Heb je specifieke wensen/ideeën voor de examinering? Leggen jullie specifieke accenten in de opleiding? Bijvoorbeeld 21th century skills Waar loop je tegen aan/ Welke vragen/kwesties houden jullie bezig?

7 Fasen herontwerp Oriëntatie Bepalen visie en reikwijdte herontwerp Globaal ontwerp maken Uitwerken Globaal ontwerp naar Fijn ontwerp Uitwerken fijn ontwerp: OER, handleidingen, plannen, examens etc.

8 Oriëntatie Wat wordt ons opleidingsaanbod/portfolio (rekening houdend met doorstroom, afstroom en het aanbod aan keuzedelen daarbij) Met welke externe en interne kaders moeten we rekening houden? (De spelregels: onderwijstijd, onderwijslogistiek, interne afspraken over aanbod en organisatie keuzedelen, centrale examinering rekenen, engels, etc.)

9 Oriëntatie Welke veranderingen zijn er doorgevoerd in de KD’s? Wat is de inhoud van de keuzedelen? Plan van aanpak maken: wie gaat wat doen, wanneer en met welke middelen?

10 Visie en reikwijdte ontwerp Wordt bepaald door: Visie ROC Doelgroepanalyse Beroep, wensen bedrijfsleven Kwalificatiedossier (wijzigingen) Ped. Did. Uitgangspunten (visie op HOE) Analyse van huidige situatie (wat willen we behouden, wat te veranderen)

11

12 Analyse huidige situatie Waar zijn we trots op? Wat willen we behouden? Wat we echt willen aanpakken/veranderen… Onze visie……

13 Te besluiten: Wat wordt ons didactisch model? Wat zijn onze ideeën en eisen ten aanzien van examinering? Voor welk BPV model kiezen we? Hoe gaan we de inhoud positioneren? Kijkend naar de KD’s: welke beroepsinhoud moet er in? Basis en profiel(en) Wat doen we met de generieke vakken? Welke keuzedelen kiezen we en waar positioneren we deze

14 Ontwerpen Globaal ontwerp Wat wordt je aanbod? (zie oriëntatie) Hoe bied je het aan? Ontwerp/Leerplanschema maken

15 Ontwerpen: Grof ontwerp Wie/wat wil je ‘afleveren’ aan het eind van de opleiding Aanpak: Planning in jaren en periodes Plaats examens Plaats bpv Plaats beroepsgerichte en generieke onderdelen

16 Ontwerpen Checklist: Check of grof ontwerp kd dekt Check de verhouding beroepsgericht-generiek- bpv Herken je de kenmerken van het beroep? Kunnen leerlingen het curriculum goed doorlopen? Studiebelasting evenredig verdeeld? Organiseerbaarheid – betaalbaarheid

17 Ontwerpen: van grof naar fijn Check grof ontwerp op uitgangspunten haalbaarheid, uitvoerbaarheid, betaalbaarheid, organiseerbaarheid Fijn ontwerp: uitwerking van grof ontwerp in curriculum- en examendocumenten. Detaillering verschilt per opleiding, uitvoering vaak door docenten en/of ontwikkelteam

18

19 Spelregels keuzedelen Gekoppeld aan kwalificatie Leerling moet iets te kiezen hebben In 2018 onderdeel van zak-slaagregeling, moet wel geëxamineerd worden Bestaat uit ‘eigen KD’ met vastgestelde inhoud (kerntaken en werkprocessen) Mogelijkheid om zelf een voorstel voor keuzedeel in te dienen

20 Keuzedelen: omvang Niv. 2: 480 SBU Niv. 3: 720 SBU Niv. 4 (moet 3 jaar): 720 SBU Niv. 4 (mag 4 jaar): 960 SBU Let op: dit zijn ontwerprichtlijnen. Hoe je het als school programmeert, daar ben je vrij in

21 Keuzedelen en hun karakteristieken

22 Onderwijstijd en keuzedelen Keuzedeel kan bestaan uit: BOT, BPV en Zelfstudie Onderwijstijd wordt op het niveau van de opleiding bepaald Onderwijstijd van het keuzedeel telt mee Geen prijsfactor, geen invloed op bekostiging

23 Besluiten keuzedelen Welke keuzedelen aanbieden? Wanneer aanbieden? Wanneer kiezen studenten? Slim programmeren: maak routes!

24 Configuraties


Download ppt "OVD 27 november 2015 Karin Geurts. Ontwerpen is keuzes maken."

Verwante presentaties


Ads door Google