De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 De Participatiewet voor ondernemende werkgevers Workshop d.d. 29 februari 2016 Kom’mitVivantesCapra Advocaten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 De Participatiewet voor ondernemende werkgevers Workshop d.d. 29 februari 2016 Kom’mitVivantesCapra Advocaten."— Transcript van de presentatie:

1 1 De Participatiewet voor ondernemende werkgevers Workshop d.d. 29 februari 2016 Kom’mitVivantesCapra Advocaten

2 Invulling geven aan het quotum leidt onherroepelijk tot verdringing op de arbeidsmarkt 2

3 De overheid gaat ervan uit dat ondernemers magische gaven hebben en banen kunnen toveren 3

4 4 Een quotum leidt tot lastenverzwaring bij werkgevers. Volstrekt onwenselijk in de huidige economisch situatie.

5 5 Ook een arbeidsgehandicapte zit niet te wachten op een werkgever die hem/haar van de overheid in dienst ‘moet’ nemen

6 De gemiddelde werkgever heeft niet de middelen om een arbeidsgehandicapte te begeleiden. Onwenselijk voor werknemer en werkgever. 6

7 De ondernemer betaalt alleen voor de productie die de medewerker levert. Wat de werknemer niet kan leveren wordt gesubsidieerd. 7

8 Jobcarving leidt tot banen bij ondernemingen voor arbeidsgehandicapten 8

9 Ondernemers kunnen rekenen op hulp van deskundigen die hen helpen bij het inpassen van arbeidsgehandicapten binnen hun bedrijf 9

10 Ondernemers denken ten aanzien van arbeidsgehandicapten in bedreigingen en niet in de kansen 10

11 Hoe kan de ondernemer nog beter bereikt worden en bereid gevonden worden om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen? 11

12 Instrumenten t.b.v. werkgevers Proefplaatsing G/U Detachering G/U Aanpassing werkplek G/U Begeleiding / coaching G/U No risk-polis G/U Loonkosten subsidie G Loondispensatie U Premiekorting U 12

13 Er gaat geharmoniseerd worden! De instrumenten die het UWV en de gemeenten kunnen inzetten kunnen verschillen. Ministerraad heeft ingestemd met harmonisatie. Aanbod voor werkgevers wordt met ingang van 1 januari 2016 wettelijk geregeld. Wat wordt geregeld? o No risk polis o VSO – leerlingen direct in doelgroepenregister o Premiekorting o Uitbreiding loonkostensubsidie o Jobcoaches Brief d.d. 23 februari 2016: anticiperende uitvoering 13

14 Proefplaatsing Met behoud van uitkering Geen risico’s Telt niet mee als ‘’extra baan’’ 14

15 Detachering Flexibel Speelt in op de huidige trend van flexibilisering Risico van ziekte bij uitlener Minder administratieve rompslomp Begeleiding vanuit uitlener Groepsgewijze inlening mogelijk Telt mee voor quotum Duurder? 15

16 Begeleiding / coaching Begeleiding op de werkplek Jobcoach obv. subsidie Voorwaarde: o Dienstverband  12 uur p.w. of meer o Duur dienstverband  6 maanden of meer o Werknemer stemt in o Jobcoach werkt bij een door UWV erkende instantie 16

17 No Risk-polis Bij ziekte geen loondoorbetaling maar ZW-uitkering Aanpassing van art. 29b ZW o 1 e ziektejaar 100% dagloon o 2 ziektejaar 70% dagloon Hogere loondoorbetalingsplicht (o.g.v. CAO) komt voor rekening werkgever 17

18 Loonkosten subsidie (LKS) Werkgever betaalt minimumloon (WML) LKS compenseert WML ‾⁄ - loonwaarde LKS compenseert nooit (CAO-) loon boven WML VSO – leerlingen kunnen direct in aanmerking komen voor LKS Eerste 6 maanden forfaitaire LKS Combinatie met premiekorting mogelijk 18

19 Loondispensatie Wajong-ers Werkgever betaalt minder loon Tijdelijk: ½ jaar tot max. 5 jaar Verlenging is mogelijk maar uitzondering 19

20 Premiekorting Tijdelijke korting op WW en Wia / WAO – premie Max. 3 jaar € 2000 per jaar o.b.v. 36 u p.w. Verlaging premiekorting Wajong-ers Combinatie met LKS is mogelijk 20

21 Veel succes! Capra AdvocatenMark van de LaarGregoor van Duren 21


Download ppt "1 De Participatiewet voor ondernemende werkgevers Workshop d.d. 29 februari 2016 Kom’mitVivantesCapra Advocaten."

Verwante presentaties


Ads door Google