De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisondersteuning IB-netwerk 12 november 2015. Basisondersteuning Zie ook: -in-de-basisondersteuning/

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisondersteuning IB-netwerk 12 november 2015. Basisondersteuning Zie ook: -in-de-basisondersteuning/"— Transcript van de presentatie:

1 Basisondersteuning IB-netwerk 12 november 2015

2 Basisondersteuning Zie ook: http://lerenmetelkaar.nl/arrangeren/arrangeren -in-de-basisondersteuning/

3 Ondersteuningsplan SWV In het Ondersteuningsplan van het SWV is het kader voor basisondersteuning vastgesteld en zijn ambities ten aanzien van de basisondersteuning beschreven.

4 Ambities voor 1 augustus 2016 Ambities van de Amsterdamse schoolbesturen: 1.De scholen voldoen aan de indicatoren uit het inspectiekader. 2.De leerlingenondersteuning is handelingsgericht. Alle scholen werken volgens de standaarden en de cyclus van handelingsgericht werken. 3.Ondersteuningsteam en samenwerking met SBO, SO en ketenpartners. Elke school heeft een ondersteuningsteam dat goed in staat is om - indien nodig - handelingsgericht te arrangeren (-). 4.Preventieve en curatieve interventies. Actie SWV: Na evaluatie wordt door de schoolbesturen een besluit genomen over aanpassing van het overzicht ‘Licht preventieve en curatieve interventies.’ 5.Het inzetten van een ontwikkelperspectiefplan bij elke vorm van extra ondersteuning. Actie SWV: Na evaluatie wordt door de schoolbesturen een besluit genomen over aanpassing van het OPP/Groeidocument.

5 Ambitie nr. 1 De scholen voldoen aan de indicatoren uit het inspectiekader: startsituatie 1 aug 2014: 42 basisscholen scoren afgaande op recente inspectieoordelen (2011 en 2012) en 2 of lager op de indicatoren zorg en begeleiding en daarmee een onvoldoende; ambitie 1 aug 2016: alle basis- en SBO-scholen scoren per 1 aug 2016 minimaal een 3 op de indicatoren van de inspectie die betrekking hebben op leerlingenondersteuning en planmatig werken.

6 10 indicatoren basisondersteuning ‘oude’ inspectiekader Kwaliteitsaspect Zorg 8.1 De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben. 8.2 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen. 8.3 De school voert de zorg planmatig uit. 8.4 De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg. Kwaliteitsaspect Kwaliteitszorg volgens Inspectie 9.1 De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie 9.2 De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen. 9.3 De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. 9.4 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. 9.5 De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces. 9.6 De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit.

7 7 indicatoren basisondersteuning ‘nieuwe’ inspectiekader Onderwijsproces 2.1 Aanbod 2.2 Zicht op ontwikkeling 2.3 Didactisch handelen 2.4 Ondersteuning Kwaliteitszorg en ambitie 4.1 Evaluatie en verbetering 4.2 Kwaliteitscultuur 4.3 Verantwoording en dialoog

8 Meest recente inspectiebezoeken aan de STAIJ-scholen Tussen 2012 en 2015 zijn 15 scholen volgens het oude kader beoordeeld. Beoordeling van de 10 indicatoren: 5 scholen: volledig voldoende/goed 2 scholen: 1 onvoldoende 4 scholen: 3 onvoldoendes 2 scholen: 4 onvoldoendes 1 school: 8 onvoldoendes In 2015 zijn 5 scholen volgens het nieuwe kader beoordeeld. Beoordeling van de 7 indicatoren: 5 scholen: volledig voldoende/goed 1 nieuwe school is nog niet beoordeeld.

9 Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Inhoud SOP: Analyse van de vraag die de populatie stelt. School beschrijft de staat van de basisondersteuning, en eventuele ontwikkelings- en verbeterpunten. School beschrijft de invulling van de extra ondersteuning en ambities. (Bijna) alle scholen van STAIJ hebben een SOP. Meeste scholen hebben in 2015 het SOP geactualiseerd. Het SOP mag niet ouder zijn dan vier jaar. MR van de school heeft inspraakrecht.

10 Vragen voor nu……. Welke vragen roept hoofdstuk 3 van het Ondersteuningsplan op? Kun je op dit moment goed uit de voeten met de opgestelde tekst? Is de tekst bruikbaar op school? Welke verbeterpunten zie je voor de toekomst? Wat zou je willen meegegeven aan de schrijvers van het nieuwe plan?


Download ppt "Basisondersteuning IB-netwerk 12 november 2015. Basisondersteuning Zie ook: -in-de-basisondersteuning/"

Verwante presentaties


Ads door Google