De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CIKO Historiek en visie CIKO oprichting aan de UA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CIKO Historiek en visie CIKO oprichting aan de UA."— Transcript van de presentatie:

1 CIKO Historiek en visie CIKO oprichting aan de UA

2 Historiek 1998: Oprichting Onderwijscommissies 1999: UA ontwikkelt basisinstrumentarium voor kwaliteitszorg. Centrale evaluaties van opleidingen en opleidingsonderdelen 2001: UA-visie op onderwijsinnovatie Richting innovatie = keuze voor studentgecentreerd onderwijs en competentiegericht leren 2002: Opdrachtverklaring van de UA Omvattende visie op het UA onderwijs + visie flexibilisering) Apr 2003: Structuurdecreet Herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen Sep 2003: UA Onderwijsontwikkelingsplan Plan tot 2006 ter realisatie van onderwijsvisie Mar 2004: Oprichten CIKO’s per faculteit

3 Hoofdkenmerken Intern Kwaliteitszorgsysteem UA Systeem op maat van opleidingen Referentiekader = UA-visie op onderwijsinnovatie Faculteiten / Onderwijscommissies zijn hoofdverantwoordelijk Systeem is complementair met externe kwaliteitszorg

4 Kwaliteitszorg Structuurdecreet – art 101: Opdracht aan associaties van universiteiten en hogescholen om een gezamenlijk systeem voor interne kwaliteitszorg voor onderwijs op te zetten UA OOP: Beleidsvoerend vermogen inzake kwaliteitszorg en innovatie in het onderwijs ter hoogte van de faculteiten en de OC’s opvoeren

5 Onderwijsbeleid is zaak van … Macroniveau: overheid, centraal universitair bestuur Mesoniveau: faculteiten, onderwijscommissies Microniveau: docent of vakgroep « Change from the middle out »

6 OC’s en CIKO’s 1998: Oprichting Onderwijscommissies 1 per opleiding Verantwoordelijk voor studieprogramma’s en kwaliteitszorg onderwijs 2004: Oprichting CIKO’s Cel voor de Innovatie en de Kwaliteitszorg in het Onderwijs 1 per faculteit Doel: de kwaliteitszorg en de onderwijsinnovatie op facultair niveau en in de OC’s te versterken en te systematiseren. De CIKO’s ondersteunen en adviseren de OC’s.

7 CIKO WET Visie en Opdracht van de CIKO WET

8 CIKO Algemeen Algemene opdracht: De kwaliteitszorg van het onderwijs in de faculteit te organiseren en de onderwijsinnovatie te stimuleren, dit met het oog op het behalen van een accreditatie voor elke opleiding. Plaats in organogram: De CIKO’s zijn ingebed in de faculteit en ondersteunen en adviseren de OC’s. Een CIKO moet gedragen worden door vertegenwoordigers van de OC’s. (ZAP-leden) Onderwijsraad kijkt toe op de werking van de CIKO’s.

9 Opdrachten - generiek Kwaliteitszorg Verbeteren en borgen van de kwaliteit van de opleidingen Organiseren, opvolgen van de onderwijsevaluaties Stimuleren van de OC’s en docenten tot kritische reflectie op hun onderwijs Ondersteunen van de voorbereiding en opvolging van de visitaties Onderwijsinnovatie Ondersteunen, stimuleren en coördineren van onderwijsinnovatieprojecten binnen faculteit Bijdragen aan initiatieven onderwijskundige professionalisering van het ECHO

10 Opdrachten in kader van accreditaties Eerdere visitatiecommissies geven aan dat een integraal kwaliteitszorgsysteem verder dient te worden uitgewerkt, waarbij: Hogere evaluatie-frequentie Betere afstemming programma-evaluaties en docentenevaluaties Betere opvolging van evaluatieresultaten Terugkoppeling van evaluatieresultaten naar studenten Dringend uitvoeren van betrouwbare studietijdmetingen

11 CIKO WET visie De faculteit Wetenschappen wil verzekeren dat: 1.De CIKO WET functioneert in goed overleg met de OC’s en ondersteunt hen i.v.m. hun behoeften op gebied van kwaliteitszorg en onderwijsinnovatie 2.De CIKO WET informeert de faculteitsraad over haar plannen en resultaten

12 CIKO WET visie De fac Wetenschappen wil volgende bijkomende opdrachten prioritair laten opnemen: 1.Plannen, organiseren en coördineren actievere studentenwerving Wetenschappen 2.Versterking PR-communicatie fac Wetenschappen 3.Toezicht houden op onderwijsinformatie 4.Coördineren OC’s bij opmaken curricula

13 CIKO WET samenstelling Facultair coördinator: K. Janssens Stafmedewerker Onderwijs: J. Vos Voorzitters OC’s (initieel) 1 AAP-lid 1 student 1 administratieve kracht ? Team moet efficiënt en daadkrachtig zijn. Inrichting van subgroepen is mogelijk.


Download ppt "CIKO Historiek en visie CIKO oprichting aan de UA."

Verwante presentaties


Ads door Google