De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cursus ‘pimpen’ – Studeerbaar studiemateriaal – structuur – tekstniveau – zinsniveau - woordniveau Een cursus schrijven BA - dpb Brugge.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cursus ‘pimpen’ – Studeerbaar studiemateriaal – structuur – tekstniveau – zinsniveau - woordniveau Een cursus schrijven BA - dpb Brugge."— Transcript van de presentatie:

1 Cursus ‘pimpen’ – Studeerbaar studiemateriaal – structuur – tekstniveau – zinsniveau - woordniveau Een cursus schrijven BA - dpb Brugge

2 Eerste hulp bij eenvoudiger schrijven BA - dpb Brugge filmpje van op site klaretaalrendeert.be (oktober 2012)

3 Verkleuteren? Laat niet na om authentiek materiaal uit boeken, kranten, tijdschriften aan te bieden. Leerlingen moeten niet enkel met voorgekauwd (herkauwd) materiaal werken. Blijf het niveau dat je voor ogen hebt, bewaken. De inhoud mag even moeilijk blijven. We helpen de leerlingen enkel om de verpakking (taal) makkelijker open te maken. BA - dpb Brugge

4 Pimpen - opleuken? functioneel aantrekkelijker maken om het studeren makkelijker/ aangenamer te maken, om structuur aan te brengen, te verduidelijken, ademruimte te geven functioneel aantrekkelijker maken om het studeren makkelijker/ aangenamer te maken, om structuur aan te brengen, te verduidelijken, ademruimte te geven > “functioneel pimpen” BA - dpb Brugge

5 Cursus ‘pimpen’ Zie je mogelijkheden in de cursus om zaken ook schematisch voor te stellen? oorzaak – gevolg in diagram hiërarchie stappenplan … BA - dpb Brugge

6 Cursus ‘pimpen’ Zie je mogelijkheden in de cursus om met icoontjes, functionele pictogrammen … structuur aan te brengen? als je een voorbeeld geeft als je een doel beschrijft als er oefeningen komen Zijn er rubrieken die je altijd kan laten inspringen, in een kadertje kan zetten, … voorbeelden, samenvattingen van een stuk cursus … BA - dpb Brugge

7 Cursus ‘pimpen’ Waar in de cursus kan een foto of afbeelding de leerstof aanschouwelijker maken, ondersteunen, beter begrijpbaar maken? BA - dpb Brugge

8 Studeerbaar studiemateriaal Hoe zou jij je eigen cursus studeren? Hoe kan je de leerlingen helpen om je cursus makkelijker te studeren? Waar zou een korte samenvatting van een onderdeel zinvol zijn? Waar kan het helpen om al een aantal woorden vetjes te zetten? Is het zinvol om na elk hoofdstuk aan te geven wat ze moeten kennen en kunnen? BA - dpb Brugge

9 STRUCTUUR duidelijke en functionele lay-out lettertype Arial, Verdana, Calibri witruimte titels en tussentitels belangrijke woorden vetjes illustraties - pictogrammen BA - dpb Brugge

10 TEKST BA - dpb Brugge

11 TEKST BA - dpb Brugge

12 TEKST hardop lezen BA - dpb Brugge

13 ZIN schrappen korte, eenvoudige zinnen onderwerp vooraan actieve zinnen directe taal voorzetselgroepen beeldspraak tangconstructies passieve zinnen BA - dpb Brugge

14 ZINSNIVEAU < overbodige informatie korte, eenvoudige zinnen +/- 10 woorden, maximum 15  samengestelde zinnen in twee knippen onderwerp vooraan Vervolgens gaat u naar … > U gaat dan naar… tangcontstructies We hebben gisteren, na de verzorging, nog eventjes met de dochter gesproken. > We spraken gisteren, na de verzorging, nog even met de dochter. actieve zinnen (passief) Ze wordt verzorgd door B. > B. verzorgt haar. directe taal gelieve op te schrijven/ kunt u eventueel opschrijven/ is het mogelijk om … > Schrijf op / raadpleeg (gewone gebiedende wijs) voorzetselgroepen met betrekking tot > over beeldspraak Ze verveelde zich steendood > Ze verveelde zich erg. BA - dpb Brugge

15 We zouden dus kunnen stellen dat het S.V.H. de wetenschappelijk verantwoorde werkwijze van de verpleegkundige is, die hem in staat stelt de verpleegproblemen van de zorgvrager op een professionele wijze aan te pakken, tegemoetkomend aan de behoeften van de cliënt of zorgvrager. = 42 woorden We zouden dus kunnen stellen dat het S.V.H. de wetenschappelijk verantwoorde werkwijze van de verpleegkundige is, die hem in staat stelt de verpleegproblemen van de zorgvrager op een professionele wijze aan te pakken, tegemoetkomend aan de behoeften van de cliënt of zorgvrager. ZIN: kort en eenvoudig BA - dpb Brugge

16 We zouden dus kunnen stellen dat het S.V.H. de wetenschappelijk verantwoorde werkwijze van de verpleegkundige is, die hem in staat stelt de verpleegproblemen van de zorgvrager op een professionele wijze aan te pakken, tegemoetkomend aan de behoeften van de cliënt of zorgvrager. We kunnen S.V.H. de wetenschappelijk verantwoorde werkwijze van de verpleegkundige noemen. Zo kan de verpleegkundige de verpleegproblemen professioneel aanpakken. Hij komt dan tegemoet (beantwoordt) aan de behoeften van de cliënt of zorgvrager. (Hij helpt de cliënt of zorgvrager dan echt) = maximum 12 woorden ZIN: kort en eenvoudig BA - dpb Brugge

17 Zodat je de volgende keer als je een zorgvrager hebt met incontinentie niet eerst denkt aan welk incontinentiemateriaal moet ik hier gebruiken maar wat kan ik doen als hulpverlener om het onderwerp bespreekbaar te maken en ondersteunende maatregelen te treffen. = 40 woorden Zodat je de volgende keer als je een zorgvrager hebt met incontinentie niet eerst denkt aan welk incontinentiemateriaal moet ik hier gebruiken maar wat kan ik doen als hulpverlener om het onderwerp bespreekbaar te maken en ondersteunende maatregelen te treffen. ZIN: kort en eenvoudig BA - dpb Brugge

18 ZIN: kort en eenvoudig Zodat je de volgende keer als je een zorgvrager hebt met incontinentie niet eerst denkt aan welk incontinentiemateriaal moet ik hier gebruiken maar wat kan ik doen als hulpverlener om het onderwerp bespreekbaar te maken en ondersteunende maatregelen te treffen. Heb je een zorgvrager met incontinentie? Denk dan niet eerst aan het inconinentiemateriaal dat je moet gebruiken. Bedenk eerst hoe je het onderwerp bespreekbaar kan maken. Ga na hoe je ondersteunende maatregelen kan treffen. = maximum 11 woorden BA - dpb Brugge

19 ZIN: passieven wegwerken onderwerp vooraan Chloorhexidine kent wel veel bijwerkingen om langdurig gebruikt te kunnen worden. Langdurig gebruik van chloorhexidine veroorzaakt veel bijwerkingen. De informatie van het beeld wordt niet meer rechtstreeks op een film gemaakt maar in een computer opgeslagen (gedigitaliseerd). We vatten de informatie van het beeld niet meer rechtstreeks op een film. We slaan de digitale beelden op in de computer. BA - dpb Brugge

20 ZIN: onderwerp vooraan BA - dpb Brugge Om een diagnose te bevestigen of om te bepalen of een gezwel of microcalcificatie goed- of kwaadaardig is, kan de radioloog een punctie of biopsie uitvoeren. De radioloog kan een punctie of biopsie uitvoeren om een diagnose te bevestigen of om te bepalen of een gezwel of microcalcificatie goed- of kwaadaardig is.

21 WOORD consequent hetzelfde woord archaïsche/ oubollige taal moeilijke of samengestelde woorden verborgen werkwoorden onbekende afkortingen of letterwoorden BA - dpb Brugge

22 WOORDNIVEAU zelfde woord voor zelfde itemin spreektaal hoeft dat niet > taalontwikkeling archaïsche (verouderde) taal indien > als; met betrekking tot > over; derhalve > daarom; doch > maar; je dient > je moet; eveneens > ook; wat betreft > voor alleen vakjargon dat nodig is moeilijke/samengestelde woorden Als het niet anders kan: uitleg tussen haakjes erbij. > implementeren, terugkoppeling, insteek verborgen werkwoorden (met ‘het’ ervoor) Deze mensen zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van de zwaar zieke patiënten > Deze mensen verzorgen de zwaar zieke patiënten. afkortingen en letterwoorden die niet bekend zijn m.a.w., m.b.t., n.a.v., pc > voluit schrijven gsm, wc > geen probleem; CLB: wel voluit, eventueel tussen haakjes. BA - dpb Brugge

23


Download ppt "Cursus ‘pimpen’ – Studeerbaar studiemateriaal – structuur – tekstniveau – zinsniveau - woordniveau Een cursus schrijven BA - dpb Brugge."

Verwante presentaties


Ads door Google