De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Terugmelden op de BRP Iedere terugmelding is (g)een onderzoek waard.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Terugmelden op de BRP Iedere terugmelding is (g)een onderzoek waard."— Transcript van de presentatie:

1 Terugmelden op de BRP Iedere terugmelding is (g)een onderzoek waard

2 Onderwerpen Waar ging het ook alweer over en algemene informatie Waarom (g)een onderzoek Casus (JustID-Gem. Leeuwarden / Politie Rotterdam Rijnmond- Gem. Rotterdam) De komende periode vanuit BPR bezien Discussie Afsluiting

3 Waar ging het ook alweer over, algemeen Verplicht gebruik per wBRP 2010 Verplicht terugmelden bij: –Gerede twijfel –Afwijken van BRP gegeven Terugmeldvoorziening (TMV) sinds 2007 1500-2000 terugmeldingen per maand Hoofdzakelijk belastingdienst (+/- 50%) Ongeveer 80 organisaties die meestal terugmelden, waarvan ongeveer 60 per maand Er hebben 300 verschillende organisaties (autorisaties minimaal 1x teruggemeld)

4 (G)Een onderzoek? Waarom deze titel? Sterke en zwakke terugmeldingen –Niet alle terugmeldingen zijn het onderzoeken waard Beeldvorming –De kwaliteit van de aangeleverde terugmeldingen is onvoldoende –Er gebeurt niks met een terugmelding –Animo om terug te melden en onderzoeken te doen? Hoe verder van hieruit –Hoe kan ik de afnemer een betere terugmelding laten doen? –Hoe kom ik erachter of mijn terugmelding wat oplevert? –Over de schutting gooien of over de schutting kijken?

5 CASUS POLITIE ROTTERDAM RIJNMOND EN GEMEENTE ROTTERDAM

6 BRP en terugmeldingen door de politie Klantendag Agentschap BPR 30 oktober 2014 Loes van der Ploeg Gemeente Rotterdam Rob Switser Politie Rotterdam

7 Aanleiding: bij politie  Werkzaamheden: Aanhoudingen & Executietaken  Kennis van fraude (uitkeringen, toeslagen, studiefinanciering, etc.)  Geen vast loket bij gemeente Rotterdam  Geen terugkoppeling  Personen die ten onrechte ingeschreven bleven staan 30 oktober 2014 Centraal meldpunt persoonsgegevens 7

8 Aanleiding: bij gemeente  Onderzoek naar Bulgaarse toeslagenfraude  In juni 2012 door de driehoek (Korpschef, OM en Burgemeester) aangegeven aan Publiekszaken (PZR) om de samenwerking met de politie te optimaliseren om fraude tegen te gaan;  Inrichting van Centraal Meldpunt Persoonsgegevens (CMP) 30 oktober 2014 Centraal meldpunt persoonsgegevens 8

9 Taken Centraal Meldpunt Persoonsgegevens Apart team bij Expertise Burgerzaken van Publiekszaken:  Bewaken kwaliteit terugmeldingen  Monitoren afhandeling adresonderzoeken  Zelf uitvoeren adresonderzoeken (m.n. ambtshalve inschrijvingen)  Terugkoppelen aan politie, elke vier weken, tot eindresultaat bekend is (streven 6 tot 8 weken) 30 oktober 2014 Centraal meldpunt persoonsgegevens 9

10 Afhandeling terugmeldingen door PZR  Beoordeling sterke/zwakke melding; sterk is:  procesverbaal van huisbezoek,  verblijf in gevangenis,  uitzetting van vreemdeling.  Sterke melding in behandeling genomen: gegeven in onderzoek (zichtbaar voor politie)  Onderzoek naar mogelijke verblijfplaats (administratief, ev. huisbezoek op vermoedelijk nieuwe adres)  Resultaat van het onderzoek:  Adreswijziging  Uitschrijving naar Onbekend  Geen wijziging in gegevens 30 oktober 2014 Centraal meldpunt persoonsgegevens 10

11 Middelen  Politie gebruikt speciaal terugmeldformulier  Apart mailadres van CMP  Bijgehouden in Topdesk voor managementinfo  Communicatie via email en telefoon 30 oktober 2014 Centraal meldpunt persoonsgegevens 11

12 Voordelen terugmelden via CMP  Hogere kwaliteit van de BRP (belang alle afnemers)  Politie kan op grond van melding AIO bepalen of zij huisbezoek afleggen  betere verdeling van beschikbare capaciteit  Korte lijnen, gebruik maken van elkaars expertise 30 oktober 2014 Centraal meldpunt persoonsgegevens 12

13 Aantallen  Aantal terugmeldingen in 2013: 88  Totaal aantal meldingen bij CMP (dec. 2013-sept 2014): 317  Resultaten:  VOW: 236  Woont er nog: 38  Verhuizing: 30  Overig: 13 30 oktober 2014 Centraal meldpunt persoonsgegevens 13

14 30 oktober 2014 Centraal meldpunt persoonsgegevens 14

15 Wat is/doet de Matchingsautoriteit –Onderdeel JustID –(O.A.) Verantwoordelijk voor identiteitsvaststelling in de strafrechtsketen en de bijhouding SKDB –Daarmee heeft de MA zicht op welke partner wanneer iets met iemand aan het doen is, MA hanteert hierbij een zaakfocus en een persoonsfocus –Alle partners in de strafrechtsketen dragen informatie aan over personen en zaken aan de MA aan Vanuit die informatiepositie meldt de MA terug over bijvoorbeeld adres en identiteitsgegevens Het vervolgens (binnen de wettelijke kaders) op orde krijgen van de gegevens blijkt meer dan eens een uitdaging

16 Voorbeeld: Uitleg afhandeling uitschrijving uit PI zonder nieuwe inschrijving in gemeente – Hoe loopt dat –Wat te doen als we niet weten waar iemand naartoe is? –Wat te doen als iemand naar een andere gemeente is? –Welke informatie is al beschikbaar en welke informatie kan nog ontsloten worden? –Mag de aanvullende informatie ontsloten worden? –Hoe verhoudt zich dat tot wat er allemaal moet? –Wat is nu het bovenliggend belang dat beiden delen?

17 Samenwerking! Ik moet in mijn eigen organisatie ook de processen op orde maken – ook de afnemer moet hierin iets doen Geen ‘ fire en forget’ Geldt ook voor geemeenten – binnen je eigen organisatie het belang van de terugmelding tussen de oren krijgen Wij zijn nu aan het kijken hoe we de samenwerking kunnen invullen Op de hoogte zijn van elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden – raak met elkaar in gesprek

18 De komende periode Lopende onderzoeken –Bij afnemers en gemeenten, vanuit MinBZK Gekwalificeerd terugmelden –Een onderzoek door de gemeente is niet nodig DigiMelding –Generiek terugmeldkanaal voor afnemers 2015 –Meer, beter, gekwalificeerder, effectiever terugmelden? –Terugmeldpotentiëel, bijdrage aan kwaliteit BRP –Blikveld uitbreiden, niet alleen naar terugmeldingen kijken maar ook naar onderzoeken –Nog groter blikveld, baten bij bijv. uitkeringverstrekking (fraude-aanpak)

19 Discussie Het klopt dat de terugmeldingen van onvoldoende kwaliteit zijn Meer terugmeldingen leveren geen voorname bijdrage aan een hogere kwaliteit De terugmeldvoorziening ondersteunt het proces onvoldoende Er is helemaal geen gelegenheid voor meer onderzoeken Wij hebben eigenlijk nooit gerede twijfel Het levert mij eigenlijk niks op …


Download ppt "Terugmelden op de BRP Iedere terugmelding is (g)een onderzoek waard."

Verwante presentaties


Ads door Google