De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

G32 Roadshow Breda 25 februari 2016

Verwante presentaties


Presentatie over: "G32 Roadshow Breda 25 februari 2016"— Transcript van de presentatie:

1 G32 Roadshow Breda 25 februari 2016
Wim Tijssen

2 Omgevingswet (Ow): reikwijdte omgevingsplan (OP) én bestuurlijke afwegingsruimte
De 2 zijden van 1 medaille

3 Reikwijdte OP

4 Van -> via -> naar
Van ‘goede ruimtelijke ordening’ (WRO) -> Via ‘verantwoord woon- en leefklimaat’ (Wro) -> Naar fysieke leefomgeving onder de Ow met als Conclusie: van meersporigheid naar verbreed enkelspoor

5 “Onder moeders paraplu liepen eens veel kindjes …..”
Waarbij de andere regels uit de verordeningen gemodelleerd worden naar het bestemmingsplan met de vraagstukken van BZK / VNG als gevolg: appellabiliteit, interventie-instrumenten enz. Laatste niet aan de orde want beperkt tot alleen de evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Songtekst Onder moeders paraplu Liepen eens twee kindjes Hanneke en Janneke Dat waren dikke vrindjes En de klompjes gingen van klik-klak-klik En de regen deed van tik-tak-tik Op moeders paraplu Op moeders paraplu Toen kwam Jan de wind erbij Die joeg eerst heel zoetjes Toen al hard en harder maar De regen in hun snoetjes En Jan de wind die rukte en trok En op en neder ging de stok Van moeders paraplu Van moeders paraplu Maar Hanneke en Janneke Dat waren flinke klantjes Die hielden stijf de paraplu In allebei hun handjes En ze lachten blij van hi-ha-hi En ze riepen: Jan, je krijgt 'm nie nie nie 't is moeders paraplu 't is moeders paraplu

6 Regel triptiek Moeten in OP: fysieke leefomgeving, plaatsgebonden en zaaksgerelateerd Mogen niet in OP: idem, tenzij burgemeester bevoegd gezag Kunnen in OP: (ged.) fysieke leefomgeving, plaatsgebonden en persoonsgerelateerd

7 Bestuurlijke afwegingsruimte
Instrumenteel en qua planproces

8 Flexibiliteitsinstrumenten
Instrumenteel Flexibiliteitsinstrumenten

9

10 MvT Pagina 239 en 240: 11 instrumenten!
Voor elk wat wils: gebiedsgericht maatwerk

11 Binckhorst Den Haag / Rijnhaven Alphen aan de Rijn: mengpaneel

12 Planproces Strategisch omgevingsmanagement (SOM): - Vergroten taart én
- Van standpunten naar belangen

13 Het vergroten van de taart
Verbind de 9 cijfers door 4 aaneengesloten lijnstukken: "We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them“; Albert Einstein

14 Het vergroten van de taart
Verbind de 9 cijfers door 4 aaneengesloten lijnstukken: "We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them“; Albert Einstein

15 Waarom een (vergrote) taart: relatie met reikwijdte OP

16 Omdenken

17 Van standpunten naar belangen
Hoe 100 sinaasappelen te verdelen tussen twee personen die elk voor zich 100 sinaasappelen willen hebben????? De geurproducent is alleen geïnteresseerd in de schillen, terwijl de sapproducent alleen geïnteresseerd is in het sap. Beide belangen zijn te verzoenen door de sinaasappelen te schillen en vervolgens uit te persen. Mediation zou kiezen voor ieder 50 sinaasappelen. Waarom vraag is dus belangrijk. Daardoor zicht op het belang achter het standpunt waarmee standpunten kunnen veranderen omdat begrip getoond kan worden voor het belang.

18 Van standpunten naar belangen: relatie met vergrote taart
S = standpunt B = belang W&N = waarden en normen

19 Onlosmakelijkheid Van standpunten naar belangen Vergrote taart
Reikwijdte OP

20 Het werkt: Stad en milieu / Crisis- en herstelwet!
Van de 25 experimenten hebben 22 projecten geen gebruik hoeven te maken van stap 3 “je hebt stap 3-besluit of een vergelijkbaar instrument nodig als “geestverruimend middel”. Dat zorgt ervoor dat je begint aan een lastig project, investeert in het planproces, kijkt naar de bestaande mogelijkheden, creatief bent met het ruimtelijke ontwerp enz. enz. En vervolgens blijkt stap 3 niet nodig. Winst omdat je het project toch kunt realiseren, met een optimale kwaliteit, zonder veel gedoe door afwijking van milieunormen, met draagvlak van alle betrokken partijen. Iedereen blij.” Ha Wim, Pas op dat je alleen Stad & Milieu als bewijs aanvoert (ook omdat dit instrument verdwijnt bij de Ow). De Chw (verdwijnt natuurlijk ook straks) biedt vergelijkbare ervaringen. Check eventueel feitenmateriaal even bij Monique Arnolds. Wat betreft Stad & Milieu: 2 stap 3-besluiten tijdens de experimentele fase met 25 projecten (Den Haag en Arnhem); 1 stap 3-besluit tijdens de experimentele fase (Vlaardingen) dat is gesneuveld bij de Raad van State; 22 projecten waarbij tijdens de experimentele fase door toepassing van stappen 1 en 2 geen stap 3-besluit nodig was (hoe het daarna is gelopen, weet ik niet); handvol stap 3-besluiten in de fase van de generieke Interimwet stad-en-milieubenadering, die nog steeds geldt. Precieze aantal weet ik niet, maar veel zijn het er niet. Ik zou even googelen. Hoofdconclusie: je hebt stap 3-besluit of een vergelijkbaar instrument nodig als “geestverruimend middel”. Dat zorgt ervoor dat je begint aan een lastig project, investeert in het planproces, kijkt naar de bestaande mogelijkheden, creatief bent met het ruimtelijke ontwerp enz. enz. En vervolgens blijkt stap 3 niet nodigJ Winst omdat je het project toch kunt realiseren, met een optimale kwaliteit, zonder veel gedoe door afwijking van milieunormen, met draagvlak van alle betrokken partijen. Iedereen blij. Bla, bla … Pas ook op dat je met je verhaal de flex-instrumenten van de Ow niet teveel relativeert. Niet handig voor ons/jou, en ook niet terecht. Zeker als je weet dat flex 1 van de centrale thema’s van de Ow is, met name ook voor gemeenten. Kun je hier wat mee? Groet, Theo

21 Het werkt: grenscorridor N69!

22 En wat betekent dit voor:
Organisatie Sturingsmodellen Medewerkers Planprocessen

23 En wat betekent dit voor de organisatie

24 En wat betekent dit voor het sturingsmodel

25 En wat betekent dit voor de medewerker

26 En wat betekent dit voor het planproces

27 Tot slot

28 Reikwijdte en afwegingsruimte: de 2 zijden van 1 medaille!?
Hoe groter de reikwijdte van het OP, hoe groter de bestuurlijke afwegingsruimte in het proces Het spel (planproces: SOM) van de Ow is net zo belangrijk als de knikkers (regels: flexibiliteitsinstrumenten) van de Ow Alleen gaat het sneller, samen kom je verder

29 En dan helemaal tot slot

30 De Andere Overheid: anders denken, anders doen en bedenk tenslotte …..
“En in het centrum ook al van de tekentafel Gevallen bras van architecten met een wafel Die groter is dan hun talent. Alles naar plan En doorgerekend tot zover men tellen kan Iets bouwen dat is niets aan toeval overlaten Geen ongebruikt gebied, geen hoeken en geen gaten Waar voelt de mens zich vaak het lekkerst in zijn vel Op een niet bedacht terrein, ontstaan zonder model”. Jace van de Ven, stadsdichter Tilburg


Download ppt "G32 Roadshow Breda 25 februari 2016"

Verwante presentaties


Ads door Google