De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst Voor de dienst Gz. 51 Na de zegen Na de zegenPs. 121: 1,2 Schriftlezing SchriftlezingGalaten 1:

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst Voor de dienst Gz. 51 Na de zegen Na de zegenPs. 121: 1,2 Schriftlezing SchriftlezingGalaten 1:"— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst Voor de dienst Gz. 51 Na de zegen Na de zegenPs. 121: 1,2 Schriftlezing SchriftlezingGalaten 1: 1-12 Tekst TekstGalaten 1: 1-5

2 Help de voedselbank! Elke laatste zondag van de maand een inzameling voor de voedselbank met elke maand een ander ‘thema’. Vandaag kunt u verschillende producten inleveren in de kerk.

3 Deze maand gaat het om de volgende producten: -Kuipje ( dieet ) margarine -Bak- en braadproducten -Houdbare zuivelproducten zoals melk, yoghurtdrink.

4 Zie het kerkblad van vandaag voor de belangrijke informatie! 1 februari schaatsen in Enschede!! Geef je op via: soos@onzekerk.nl Opgeven kan tot 29 januari a.s. We hebben al 140 aanmeldingen!!! Geef je snel op want vol = vol!

5

6 6 feb: start Youth Alpha cursus Op 6 februari start er een Youth Alpha cursus in Hardenberg. Youth Alpha is een cursus voor jongeren (14-17jaar) die meer willen weten over het geloof. Je gaat samen met andere jongeren op een ontspannen manier bezig zijn met de basis van het geloof. Meer info over de cursus: www.focusnu.nl/youth_alpha.html

7 In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst Voor de dienst Gz. 51 Na de zegen Na de zegenPs. 121: 1,2 Schriftlezing SchriftlezingGalaten 1: 1-12 Tekst TekstGalaten 1: 1-5

8 Help de voedselbank! Elke laatste zondag van de maand een inzameling voor de voedselbank met elke maand een ander ‘thema’. Vandaag kunt u verschillende producten inleveren in de kerk.

9 Deze maand gaat het om de volgende producten: -Kuipje ( dieet ) margarine -Bak- en braadproducten -Houdbare zuivelproducten zoals melk, yoghurtdrink.

10 Zie het kerkblad van vandaag voor de belangrijke informatie! 1 februari schaatsen in Enschede!! Geef je op via: soos@onzekerk.nl Opgeven kan tot 29 januari a.s. We hebben al 140 aanmeldingen!!! Geef je snel op want vol = vol!

11

12 6 feb: start Youth Alpha cursus Op 6 februari start er een Youth Alpha cursus in Hardenberg. Youth Alpha is een cursus voor jongeren (14-17jaar) die meer willen weten over het geloof. Je gaat samen met andere jongeren op een ontspannen manier bezig zijn met de basis van het geloof. Meer info over de cursus: www.focusnu.nl/youth_alpha.html

13 In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst Voor de dienst Gz. 51 Na de zegen Na de zegenPs. 121: 1,2 Schriftlezing SchriftlezingGalaten 1: 1-12 Tekst TekstGalaten 1: 1-5

14 Help de voedselbank! Elke laatste zondag van de maand een inzameling voor de voedselbank met elke maand een ander ‘thema’. Vandaag kunt u verschillende producten inleveren in de kerk.

15 Deze maand gaat het om de volgende producten: -Kuipje ( dieet ) margarine -Bak- en braadproducten -Houdbare zuivelproducten zoals melk, yoghurtdrink.

16 Zie het kerkblad van vandaag voor de belangrijke informatie! 1 februari schaatsen in Enschede!! Geef je op via: soos@onzekerk.nl Opgeven kan tot 29 januari a.s. We hebben al 140 aanmeldingen!!! Geef je snel op want vol = vol!

17

18 6 feb: start Youth Alpha cursus Op 6 februari start er een Youth Alpha cursus in Hardenberg. Youth Alpha is een cursus voor jongeren (14-17jaar) die meer willen weten over het geloof. Je gaat samen met andere jongeren op een ontspannen manier bezig zijn met de basis van het geloof. Meer info over de cursus: www.focusnu.nl/youth_alpha.html

19 In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst Voor de dienst Gz. 51 Na de zegen Na de zegenPs. 121: 1,2 Schriftlezing SchriftlezingGalaten 1: 1-12 Tekst TekstGalaten 1: 1-5

20  Votum en zegengroet  Ps. 121: 1,2  Lezen van de wet  Ps. 121: 3,4  Gebed  Lezen:  Lezen: Galaten 1: 1-12  Lb. 328  Tekst:  Tekst: Galaten 1: 1-5  Preek  Gz. 99 Voor de dienst: Gz. 51

21 1. O hemels licht dat mijn bestaan doorschijnt. mijn ogen zijn als vensters op het oosten in gloed gezet, de duisternis verdwijnt. Gezegend Hij die komt om ons te troosten.

22 2. Naar deze zon strek ik mijn armen uit. De Zoon van het verbond wordt opgedragen hier in de tempel, in zijn Vaders huis, de reine tortelduif van mijn behagen.

23 3. Die opgaat als het licht, die voor altijd van waarheid en gerechtigheid zal spreken, voor heidenen de redder die bevrijdt en voor de mensheid een omstreden teken.

24 4. Dit Kind zal velen worden tot een val, een struikelblok voorgoed. Niet om het even hoe ik Hem zie, hoe ik Hem noemen zal. Zijn naam is tot schandaal en eeuwig leven.

25 5. Troost troost mijn volk, nu God zich openbaart, een licht, dat met de handen is te tasten, en door uw ziel, Maria, snijdt een zwaard o licht dat ons verlicht en ons ontmaskert.

26 6. Dat heidenen en heiligen verstaan de waarheid van de oude priesterzegen: laat lichten Heer uw aangezicht, wij gaan door U geleid in vrede onze wegen.

27 Mededelingen

28  Votum en zegengroet  Ps. 121: 1,2  Lezen van de wet  Ps. 121: 3,4  Gebed  Lezen:  Lezen: Galaten 1: 1-12  Lb. 328  Tekst:  Tekst: Galaten 1: 1-5  Preek  Gz. 99

29  Votum en zegengroet  Ps. 121: 1,2  Lezen van de wet  Ps. 121: 3,4  Gebed  Lezen:  Lezen: Galaten 1: 1-12  Lb. 328  Tekst:  Tekst: Galaten 1: 1-5  Preek  Gz. 99

30 1 Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn HERE, die dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

31 2 Uw wankle voeten zet Hij vast, als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! Zijn oog wordt door geen slaap verrast, Hij wil, als steeds voor dezen, Israels wachter wezen.

32  Votum en zegengroet  Ps. 121: 1,2  Lezen van de wet  Ps. 121: 3,4  Gebed  Lezen:  Lezen: Galaten 1: 1-12  Lb. 328  Tekst:  Tekst: Galaten 1: 1-5  Preek  Gz. 99

33  Votum en zegengroet  Ps. 121: 1,2  Lezen van de wet  Ps. 121: 3,4  Gebed  Lezen:  Lezen: Galaten 1: 1-12  Lb. 328  Tekst:  Tekst: Galaten 1: 1-5  Preek  Gz. 99

34 3 De HEER brengt al uw heil tot stand, des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. uw schaduw aan uw rechterhand; de zon zal U niet schaden, de maan doet niets ten kwade.

35 4 De HEER zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

36  Votum en zegengroet  Ps. 121: 1,2  Lezen van de wet  Ps. 121: 3,4  Gebed  Lezen:  Lezen: Galaten 1: 1-12  Lb. 328  Tekst:  Tekst: Galaten 1: 1-5  Preek  Gz. 99

37  Votum en zegengroet  Ps. 121: 1,2  Lezen van de wet  Ps. 121: 3,4  Gebed  Lezen:  Lezen: Galaten 1: 1-12  Lb. 328  Tekst:  Tekst: Galaten 1: 1-5  Preek  Gz. 99

38  Votum en zegengroet  Ps. 121: 1,2  Lezen van de wet  Ps. 121: 3,4  Gebed  Lezen:  Lezen: Galaten 1: 1-12  Lb. 328  Tekst:  Tekst: Galaten 1: 1-5  Preek  Gz. 99

39 1 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

40 2 Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid. 't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.

41 3 O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren, maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.

42  Votum en zegengroet  Ps. 121: 1,2  Lezen van de wet  Ps. 121: 3,4  Gebed  Lezen:  Lezen: Galaten 1: 1-12  Lb. 328  Tekst:  Tekst: Galaten 1: 1-5  Preek  Gz. 99

43 Gegroet Gods groet via mensen – Gezonden door de verheven Christus Gods groet van genade en vrede – Door Christus – En zo in de vrijheid staan Gods groet roept de lof boven Na de preek: Gz. 99

44  LB 328  Preek  Gz 99  Gebed  Collecte  Ps. 105: 1,2  Zegen

45 U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Uit een blinkend stromen daald' een engel af, heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, Nu en immermeer.

46 Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer! Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind, en zegt telken kere: 'Christus overwint!' U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer.

47 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, niets heb ik te vrezen in leven en in dood. U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer.

48  LB 328  Preek  Gz 99  Gebed  Collecte  Ps. 105: 1,2  Zegen

49  Vandaag  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Art 11, hulpbehoevende kerken  2 e Rente en aflossing  Ps. 105: 1,2

50  LB 328  Preek  Gz 99  Gebed  Collecte  Ps. 105: 1,2  Zegen

51 Looft de HEER uw God alom, looft Hem in zijn heiligdom. Looft Hem, maakt zijn naam bekend, looft Hem in zijn firmament. Looft de HEER om al zijn deugden. Looft Hem om zijn sterke macht Looft Hem die zijn werk volbracht. Looft de HEER met grote vreugde.

52 Looft de HEER, brengt Hem uw dank, looft Hem met bazuingeklank. Looft Hem met de harp en luit looft Hem met de trom en fluit. Looft de HEER, elk moet Hem eren. Looft Hem, laat de cimbels slaan. Looft Hem, vangt de reidans aan. Al wat ademt, looft de HERE!

53

54

55 Tot vanavond om 18.30h Met Ds. De Kimpe In het Morgenlicht


Download ppt "In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst Voor de dienst Gz. 51 Na de zegen Na de zegenPs. 121: 1,2 Schriftlezing SchriftlezingGalaten 1:"

Verwante presentaties


Ads door Google