De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STUURGROEP KZ 25 februari 2016. 2 AGENDA Opvolging vorige bijeenkomst 19 maart 2015 Pedagogisch raamwerk. Alle documenten van de studiedag via onze website:

Verwante presentaties


Presentatie over: "STUURGROEP KZ 25 februari 2016. 2 AGENDA Opvolging vorige bijeenkomst 19 maart 2015 Pedagogisch raamwerk. Alle documenten van de studiedag via onze website:"— Transcript van de presentatie:

1 STUURGROEP KZ 25 februari 2016

2 2 AGENDA Opvolging vorige bijeenkomst 19 maart 2015 Pedagogisch raamwerk. Alle documenten van de studiedag via onze website: kz – documenten begeleiding – pedagogisch raamwerk – mapje studiedag Methodisch handelen Coaching

3 3 Concrete vragen scholen Komt er ook een ‘pedagogisch raamwerk’ voor kleuters en lagere schoolkinderen? Nog niet duidelijk, meerdere betrokkenen zoals gemeenten …, men veronderstelt wel dezelfde visie!

4 4 Concrete vragen scholen Verdere evolutie in het kinderopvanglandschap? Implicaties naar de opleiding toe? Kinderverzorgende of kinderbegeleider?(vraag Heist) In onderwijs blijft er sprake van kinderverzorgende, in welzijn spreekt men over kinderbegeleider.

5 5 Concrete vragen scholen GIP-opdrachten tijdens stage en vakoverschrijdend project. (vraag Kortrijk) Allebei of enkel? Langlopend project met tsstijdse begeleiding, binnen studierichtingsprofiel! Meeste scholen hebben zowel GIP opdrachten op stage als ook langlopend project.

6 6 Concrete vragen van scholen AD7.4: exploreren van verschillende statuten: werknemer, zelfstandige …: voor – en nadelen via studiebezoeken, stageopdrachten, deskundige vanuit vakbond … Vragen ivm stage: evaluatie, gewichten, andere mentaliteit van lln ivm stipheid, keuze studierichting: wordt opgevolgd in stg stagecoördinatoren op 18 maart

7 7 Uitwisseling pedagogisch raamwerk Zie padlet Link naar padlets http://padlet.com/astrid_meganck/1vrrb lv5dzls http://padlet.com/astrid_meganck/1vrrb lv5dzls http://padlet.com/astrid_meganck/wiiib hcvqeoy http://padlet.com/astrid_meganck/wiiib hcvqeoy http://padlet.com/astrid_meganck/dxhn sl9gfjme http://padlet.com/astrid_meganck/dxhn sl9gfjme

8 8 Methodisch handelen Situering binnen leerplan + koppeling met ped raamwerk(cfr dia’s studiedag kinderzorg) Vanuit andere kijk op activiteiten Methodisch handelen als aanzet om af te stemmen op het kind en zijn situatie We merken soms verschillende schema’s, stappen… over de vakken heen. Beter 1 systeem met voldoende aandacht aan informeren rond kind(eren) zodat afstemming kan gebeuren!

9 9 Opdracht methodisch handelen 1 Hoe wordt het methodisch handelen in jullie lespraktijk / op stage uitgewerkt?

10 10 Opdracht methodisch handelen 2 Toelichting document ‘aanvulling methodisch handelen’ + lezen in groepje

11 11 Opdracht methodisch handelen 3 Verken met je groepje de website www.speelbank.be www.speelbank.be - code: studentKathOndVla - Werk stap 1 uit op basis van eigen voorbeeld / voorbeeld speelbank / fictief … het methodisch handelen (mag kort verwoord worden). - Geef de fiche door aan het volgend groepje

12 12 COACHING STAP 1 Leg de begrippen bij de juiste omschrijvingen STAP 2 Leg de begrippen op de juiste plaats in het schema (zie voorziene vakjes) STAP 3 Wie is betrokken? Leg de 3 iconen (leerling / medeleerling / leraar) op de juiste plaats in het schema.

13 13 DELEN VAN MATERIAAL Portfolio en reflectiegesprekken Vul de mind map aan Met tips die je haalt uit de voorstelling en eigen tips

14 14 omgeving gedrag bekwaamheden overtuigingen identiteit betrokkenheid Naar ijsbergmodel MC CLELLAND Binnen schoolsituatie – Vanuit de lerende

15 15 omgeving gedrag bekwaamheden overtuigingen identiteit betrokkenheid

16 16 omgeving gedrag bekwaamheden overtuigingen identiteit betrokkenheid COACH EN REFLECTE REN EVALUEREN BEGELEIDEND BEOORDELEND WAARNEEM BAAR GEDRAG NIET WAARNEEM BAAR GEDRAG =aan de hand van CRITERIA

17 17 omgeving gedrag bekwaamheden overtuigingen identiteit betrokkenheid COACH EN REFLECTE REN EVALUEREN BEGELEIDEND BEOORDELEND WAARNEEM BAAR GEDRAG NIET WAARNEEM BAAR GEDRAG =aan de hand van CRITERIA

18 18 Inspiratie Document 9 basisvademecum. Zie ook coachvragen bij reflectiecyclus. Zie ook servicedocument p. 35-48 Leerplandoelen: Reflecteren per AD - AD 7.6 – 7.7 www.diversiteitenleren.be www.zorgvoorbeter.nl www.zorgvoorstage.be

19 19 Verdere afspraken Hele dag op stap in Gent met bezoek aan VBJK-VCOK en kinderdagverblijf?


Download ppt "STUURGROEP KZ 25 februari 2016. 2 AGENDA Opvolging vorige bijeenkomst 19 maart 2015 Pedagogisch raamwerk. Alle documenten van de studiedag via onze website:"

Verwante presentaties


Ads door Google