De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsplan 2015-2019 en hoe nu verder? Zondag 28 februari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsplan 2015-2019 en hoe nu verder? Zondag 28 februari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsplan 2015-2019 en hoe nu verder? Zondag 28 februari 2016

2 De toekomst houdt ons bezig April 2015: Vernieuwing en verfrissing Nov 2013: Wat de toekomst brenge moge Jan 2013: Brainstormgroepen April 2014: Toekomstscenario’s Juni 2015: reactie WK op concept Beleidsplan Feb 2016: Definitieve plan en gevraagde plannen wijkgemeentes Ideeën van De Bron over de toekomst Beleidsplan AK over de toekomst

3 Onze eigen ideeën over de toekomst - 2014  “Herkenbaar te blijven als kerk met een vier- en ontmoetingsplek, met aandacht voor de jeugd en meer oog voor activiteiten gebaseerd op de vraag van de gemeenteleden (in Beijum, de Hunze en Van Starkenborgh)” + professionele kracht

4 Uit gemeente oploop - 2015  Samenwerking kan voor 2018 vorm krijgen door eenvoudig te beginnen en een aantal werkzaamheden van verschillende wijkgemeentes bijeen te brengen. ..de wijkgemeentes hoeven niet te vrezen voor behoud van eigen identiteit in het samenwerkingsproces: ook De Bron heeft voldoende “parels” om uit te delen.

5 Concept beleidsplan PGG 2015-2019  Om voorbereid te zijn op de toekomst.  Doel: een vernieuwde, levende en ook in financieel opzicht toekomstbestendige Protestantse Gemeente Groningen.

6 Uit de missie  PGG is een levende gemeente, die veerkracht vertoont en door veranderingsgezindheid en flexibiliteit laat zien waartoe de inspiratie door Gods woord kan leiden.  PGG wil de christelijke traditie bewaren, ontsluiten, hernemen, en doorgeven.

7 Uit de visie  Wij willen open zijn. Open voor God, open voor elkaar, open naar buiten.  Onze activiteiten zijn daarom niet alleen gericht op de eigen leden (zorg voor en omzien naar elkaar in de navolging van Christus).  Wij zoeken ook naar activiteiten die van betekenis kunnen zijn voor de vele anderen in onze samenleving.

8 Vierend aanwezig in het leven  …waarbij gezocht wordt naar een goede spreiding over de stad.  …en een goede integratie van de wijkgemeenten rond de Bron, de Fontein en de Nieuwe Kerk  …samenwerken de enige en meest prettige manier is om het voortbestaan van de PGG te garanderen. Vorming van functioneel samenwerkingsverband met NK en Fontein en de Bron: STAD-NOORD  Dus: Vierplek handhaven maar met ontwikkeling!

9 Ontwikkeling op gebied van gemeente-zijn  vieren, dienen en organisatorische zaken.

10 Vieren  Eerste zondag van de maand: oecumenische vieringen handhaven  Derde zondag van de maand: samen in de NK - vanaf 18 sept 2016 (startzondag) - Liturgie samen ontwikkelen - Mogelijkheid jeugd: ook samen - Uitzondering: herdenking gestorvenen (november)  Dus: samen met behoud eigen identiteit

11 Vieren  Tweede en vierde zondag - Dienst in alle kerken, ook gewoon in de Fontein en De Bron (zelfde predikant), maar - De Fontein: 9.30 uur, nadien ontmoeting - De Bron: 11.30 uur, vooraf ontmoeting - buurtbewoners en gemeenteleden  Dus: samen met behoud eigen identiteit

12 Vieren  Pinksteren in de NK  Pasen in de NK/Martinikerk?  Zomervieringen in juli en augustus: - Zelfde thema, met elkaar voorbereid  Overige vieringen: vesper in eigen wijkkerken  Dus: samen met behoud eigen identiteit

13 Vieren - aandachtspunten  goede publiciteit  vervoer  verbeterde toegankelijkheid van de Nieuwe Kerk voor mensen die slecht ter been zijn  voldoende plaatsen voor mensen met een rolstoel  ruimte voor de kindernevendienst/jeugd

14 Dienen: Diaconaat  Houdt diaconaat in de buurt  Behouden huidige werkgroepen - Maak gebruik van elkaars expertise - Elkaar informeren en ontmoeten  Intensivering van samenwerking op ZWO terrein  Maak diaconaat meer zichtbaar in en buiten diensten: De Fontein diaconaal/ kerkelijk centrum  Dus: samen met behoud eigen identiteit

15 Dienen: Pastoraat  om de inzet van gemeenteleden te inventariseren  om de kleiner wordende groep ouderlingen en vrijwilligers te ontlasten  om de kleiner wordende groep predikanten te ontlasten  om de werkzaamheden rond de nieuwkomers minder arbeidsintensief te maken  open stellen van de kerk bij schokkende gebeurtenis  Dus: samen met behoud eigen identiteit

16 Jeugd  Afscheid jeugdwerker sept 2016  Jeugdraad  Overleg over samenwerking: KND en oudere jeugd - Mogelijkheid 3 e zondag vd maand

17 Organisatie/ financiën  Betaalde medewerkers voor de begeleiding van kerkelijke activiteiten (kosters) kan de PGG zich niet meer financieel veroorloven.  Stad Noord € 56.000,- bezuinigen.  De Bron: € 6000,-

18 Organisatie/ financiën  Betaalde medewerkers voor de begeleiding van kerkelijke activiteiten (kosters) kan de PGG zich niet meer financieel veroorloven.  Stad Noord € 56.000,- bezuinigen.  De Bron: € 6000,-

19 Organisatie/ financiën  Betaalde medewerkers voor de begeleiding van kerkelijke activiteiten (kosters) kan de PGG zich niet meer financieel veroorloven.  Stad-Noord € 56.000,- bezuinigen.  De Bron: € 6000,-

20 Samengevat  Vierplek handhaven  Vieringen veranderen: vorm (tijd, predikant) en inhoud (liturgie)  Diaconaat meer bundeling activiteiten, Fontein –diaconaal centrum  Pastoraat leert van elkaar  Jeugd verandert mee  Organisatie: zonder betaalde koster

21 Hoe nu verder?  Acties werkgroepen.  Een gemeenschappelijke reactie vanuit de Bron.  Een gemeenschappelijke plan door de 3 moderamina.  Naar AK – 1 mei 2016, AK besluit in juni.

22

23 Reactie wijkkerkenraad  …het samenvoegen van functies van ambtsdragers voor diverse wijkgemeentes.  …meer gemeenteleden tijd over houden om zich binnen de PGG op een andere manier in te zetten.

24 Reactie wijkkerkenraad  …parallelle acties van diverse werkgroepen (o.a. Kindernevendienst) in de diverse gemeentes, waarbij er soms nog drempels lijken te zijn om samen te werken. Men is vaak behoudend.  …samenwerken de enige en meest prettige manier is om het voortbestaan van de PGG te garanderen.

25 Reactie wijkkerkenraad  Onderwerp jeugd komt te summier aan bod.  Hoe maken we het voor de jeugd weer aantrekkelijk?  Rol voor de jeugdwerker, niet alleen bij het helpen opstarten en coördineren, maar ook bij het onderhouden van een intensievere samenwerking.

26 Reactie wijkkerkenraad  Noodgedwongen dienen bepaalde kerkgebouwen een andere bestemming te krijgen.  Kritisch over een onderzoek naar het voortbestaan van de kerkgebouwen in Groningen Zuid  Verder gaan we ons oriënteren over de mogelijkheden om op een andere plek in een ander gebouw ‘kerk in de wijk’ te zijn.


Download ppt "Beleidsplan 2015-2019 en hoe nu verder? Zondag 28 februari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google