De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kinderopvang Individueel verminderd tarief en OCMW-tarief Aanpak en visie vanuit het Sociaal Huis Oostende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kinderopvang Individueel verminderd tarief en OCMW-tarief Aanpak en visie vanuit het Sociaal Huis Oostende."— Transcript van de presentatie:

1 Kinderopvang Individueel verminderd tarief en OCMW-tarief Aanpak en visie vanuit het Sociaal Huis Oostende

2 Algemeen: Aandacht voor inschrijvingen op wachtlijst in kader van: actieplan tegen kinderarmoede; Extra aandacht voor gezinnen bij hefboommomenten in hun leven (bv. zwangerschap); Bij inschrijving op wachtlijst stedelijke kinderopvang:  MW kan zich registreren als toeleider;  Toeleiders kunnen stand van zaken aanvraag mee opvolgen;  Hierdoor vlottere instroom in de kinderopvang mogelijk.

3 Individueel verminderd tarief: Attest leefloon OCMW + attest opleidingstraject wordt onmiddellijk meegegeven door de maatschappelijk werker; Indien individueel verminderd tarief niet haalbaar is wordt gekeken of cliënt recht heeft op sociaal tarief van € 1,57 per dag

4 OCMW-tarief: Berekening voor cliënten met een actief dossier:  Door de behandelend MW. Werkwijze bij niet-gekende cliënten:  Aanvraag via onthaal;  Folder “sociaal tarief voor de kinderopvang” wordt meegegeven;  Ouders komen terug naar intake met bewijsstukken;  MW doet financieel onderzoek;  Resultaat van dit onderzoek bepaalt het al-dan-niet toekennen van het OCMW- tarief en de toegekende dagprijs.

5

6

7 Aandachtspunten financieel onderzoek: Inkomsten van de laatste drie maanden van alle leden van het kerngezin; Uitgaven: maandelijkse kosten en forfaitaire bedragen; Schulden bij afbetaling via een erkend schuldbemiddelaar of CSR; Leefgeld dat toegekend wordt op maandbasis:  1 ste persoon €339,43 per maand;  Per bijkomende persoon €169,71 per maand. Resultaat is een cascade berekening; Resterend saldo is voldoende voor betaling vastgelegd tarief: geen recht; Onvoldoende maar voldoende voor tarief 50%: 50% van het vastgelegd tarief; Onvoldoende voor tarief 50% maar voldoende voor tarief €5,02: toekenning €5,02; Resterend saldo is onvoldoende voor tarief €5,02: toekenning minimumtarief €1,57; In uitzonderlijke omstandigheden: sociaal onderzoek met toekenning €1,57.

8 Bedenking: Deelname van kwetsbare gezinnen aan kinderopvang is geen evidentie; In Oostende werd een brugfiguur aangesteld om ervoor te zorgen dat er een brug gemaakt wordt tussen de kinderopvang en o.a. het Sociaal Huis; Dit werkt drempelverlagend in beide richtingen.

9

10

11 Vragen? Katrien Devisscher Diensthoofd Algemeen Welzijnswerk SHO katrien.devisscher@sho.be


Download ppt "Kinderopvang Individueel verminderd tarief en OCMW-tarief Aanpak en visie vanuit het Sociaal Huis Oostende."

Verwante presentaties


Ads door Google