De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Week 5 Pragmatiek. 1. Korte herhaling enkele begrippen vorig jaar (Sociolinguïstiek/Pragmatiek in P4). 2. Pragmatische stoornissen bij kinderen. 3. Dossieropdracht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Week 5 Pragmatiek. 1. Korte herhaling enkele begrippen vorig jaar (Sociolinguïstiek/Pragmatiek in P4). 2. Pragmatische stoornissen bij kinderen. 3. Dossieropdracht."— Transcript van de presentatie:

1 week 5 Pragmatiek

2 1. Korte herhaling enkele begrippen vorig jaar (Sociolinguïstiek/Pragmatiek in P4). 2. Pragmatische stoornissen bij kinderen. 3. Dossieropdracht eigen visie op taalbeheersing. 4. Kijkje in de keuken bij Wikiwijs. 2

3 1. Je herhaalt de begrippen locutie, illocutie, perlocutie. 2. Je weet wat een pragmatische taalstoornis is. 3. Je weet welke uitvoerende functies het betrokken zijn bij effectieve communicatie. 4. Je kunt voorbeelden geven van pragmatische taalstoornissen bij autistische kinderen. 3

4 5. Je herhaalt de maximen van Grice en je weet in welke volgorde ze pragmatisch verworven worden. 6. Je wisselt je eigen visies op taalbeheersing uit. 7. Je krijgt een kijkje in de keuken van Wikiwijs. 4

5 Op een dag komt een konijntje bij de bakker en vraagt vervolgens aan de bakker:"Heeft u worteltaart?", waarop de bakker antwoordt:"Nee dat heb ik niet, sorry." Een dag later gaat het konijntje weer naar de bakker en vraagt weer: "Heeft u vandaag wel worteltaart?", waarop de bakker antwoordt: "Nee ik heb vandaag geen worteltaart." Maar toen dacht de bakker bij zichzelf : ik zal speciaal voor het konijntje worteltaart maken. De volgende dag komt het konijntje weer en vraagt weer:"Heeft u worteltaart??" "Ja zegt de bakker dat heb ik." Zegt het konijntje: "Vies he?" 5

6  Wat is locutie en waarschijnlijk de illocutie van de vragen van het konijntje?  Hoe interpreteert de bakker de illocutie van het konijntje?  Kun je hier de begrippen taalhandeling en implicatuur aan koppelen? 6

7  Weer onderscheid tussen primaire taalstoornis en secundaire taalstoornis.  Bij wat voor stoornissen zouden kinderen ook problemen kunnen krijgen in de communicatie? 7

8  Moeite om talige op functionele wijze te communiceren.  Talige communicatie permanent verloopt zo onaangepast door gebrek aan talige effectiviteit en efficiëntie. 8

9  Taalgebruik bv. onduidelijk en onbegrijpelijk door gebrek aan samenhang of juist door redundantie. = productie  Ook begrip kan problematisch zijn. 9

10  Jonge kinderen die zich normaal ontwikkelen, schenden tussen 4 en 5 jaar nog vee pragmatische regels.  Maar: met de leeftijd nemen deze schendingen duidelijk af. --> Je moet dus weten wat normaal is om te weten wanneer iets afwijkend is. 10

11  Zuivere pragmatische taalstoornis komt maar zelden voor: meestal in combinatie met verschillende andere stoornissen.  Bv. adhd, schizofrenie, afasie, autismespectrumstoornis (ASS), hersenletsel, etc. 11

12  Pragmatische vaardigheden geleerd in interactie met anderen.  Die anderen faciliteren het leren hiervan: stemmen taal af op behoefte aan talig contact + talige informatie kind.  Deze behoeftes niet vervuld? Dan groter risico op stoornissen. 12

13  Hand-out p. 41 Handboek Stem-, spraak en taalpathologie deel 18. 13

14  Diagnostiek pragmatische stoornissen nog in de kinderschoenen.  Lastig: pragmatische vaardigheden erg afhankelijk van context + sociale situatie waarin ze gebruikt worden.  Videoanalyse gezinsinteractie + conversatie en/of narratie. 14

15  Vanaf 2 jaar: kinderen leren spontaan te vertellen + een verhaal na te vertellen bij een aantal plaatjes (ca. 50%).  Rond 6 à 7 kunnen bijna alle kinderen dit. 15

16  Groep A: wat moeten kinderen goed kunnen als ze een verhaal (na)vertellen? Hoe kan dat vertellen zo goed mogelijk gaan?  Groep B: waar moeten kinderen al goed op kunnen letten in een conversatie, bv. een gesprek bij het eten over wat een kind op school heeft gedaan? 16

17  Vergelijking taalgebruik kinderen Vergelijking taalgebruik kinderen 17

18  In 'normale' communicatie kunnen we elkaar (meestal) zomaar begrijpen.  Coöperatieprincipe.  = optelsom van 4 maximen (Grice). 18

19  Nu maximes besproken in andere volgorde dan Grice ooit deed: betere aansluiting op pragmatische ontwikkeling kinderen. 19

20 1. Maxime van wijze: wees helder en duidelijk. - spreken moet verstaanbaar zijn - beurtwisseling moet soepel lopen - inhoud moet afgestemd zijn op context gesprek 20

21 2. Maxime van kwantiteit: wees expliciet. - zo informatief als nodig - niet meer dan nodig Taalgestoorde kinderen moeite met indirecte taalhandelingen. (Dat heeft effect op persoonlijke verhoudingen.) 21

22 3. Maxime van kwaliteit: wees oprecht. - spreek de waarheid - sociaal-emotionele ontwikkeling: 'liegen mag niet' - theory of mind: om te liegen moet je weten wat een ander (niet) weet - theory of the world: veel kinderen hebben misvattingen over de werkelijkheid 22

23 4. Maxime van relatie: wees relevant - inschatten van behoefte luisteraar - kinderen met pragmatische stoornis vinden dit erg lastig 23

24  Wat zijn nou de gevolgen van dit soort schendingen op sociaal-emotioneel gebied?  En cognitief? Bv. op school? 24

25  Uitwisselen in drietallen wat je standpunten zijn. 25

26  Leerarrangement maken.  Bij voorbereiden kun je al materiaal in Wikiwijs plaatsen. Zo raak je niets kwijt en kun je later direct de dingen in een opdracht slepen.  YouTubefilmpjes knippen: Tubechop.com. (Ik zet link met uitleg op BB). 26

27 27

28 1. Je herhaalt de begrippen locutie, illocutie, perlocutie. 2. Je weet wat een pragmatische taalstoornis is. 3. Je weet welke uitvoerende functies het betrokken zijn bij effectieve communicatie. 4. Je kunt voorbeelden geven van pragmatische taalstoornissen bij autistische kinderen. 28

29 5. Je herhaalt de maximen van Grice en je weet in welke volgorde ze pragmatisch verworven worden. 6. Je wisselt je eigen visies op taalbeheersing uit. 7. Je krijgt een kijkje in de keuken van Wikiwijs. 29


Download ppt "Week 5 Pragmatiek. 1. Korte herhaling enkele begrippen vorig jaar (Sociolinguïstiek/Pragmatiek in P4). 2. Pragmatische stoornissen bij kinderen. 3. Dossieropdracht."

Verwante presentaties


Ads door Google