De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visie Marcel en Tjarda. Visie Visie geeft eenheid Joh 17: 21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visie Marcel en Tjarda. Visie Visie geeft eenheid Joh 17: 21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn,"— Transcript van de presentatie:

1 Visie Marcel en Tjarda

2 Visie Visie geeft eenheid Joh 17: 21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden

3 Visie We willen God alle eer geven We leren mensen binnen de gemeente te groeien naar het voorbeeld van Christus We stimuleren mensen om van God ontvangen talenten en geestelijke gaven te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken - zowel binnen als buiten de gemeente We helpen we elkaar geestelijk en praktisch We trekken wij erop uit om mensen volgeling van Jezus te maken

4 We willen God alle eer geven Joh 3: 3 – 5 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.

5 We leren mensen binnen de gemeente te groeien naar het voorbeeld van Christus

6 Groei Hebreeën 5: 13-14. Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid. Vast voedsel is voor volwassenen; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad.

7 We stimuleren mensen om van God ontvangen talenten en geestelijke gaven te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken - zowel binnen als buiten de gemeente.

8 Gaven ontwikkelen Romeinen 12: 9-10 Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

9 We helpen elkaar geestelijk en praktisch Leviticus 25:35 Wanneer een van jullie tot armoede vervalt en zich niet kan handhaven, moet je hem bijstand verlenen, zoals je ook een vreemdeling zou helpen die bij je te gast is; je mag hem niet laten verkommeren.

10 We trekken erop uit om mensen volgeling van Jezus te maken

11 Tot slot Efeze 3: 20 Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk van Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid.


Download ppt "Visie Marcel en Tjarda. Visie Visie geeft eenheid Joh 17: 21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn,"

Verwante presentaties


Ads door Google