De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat betekenen de veranderingen in de zorg voor mij(n) familielid? Roermond 25 februari 2016 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat betekenen de veranderingen in de zorg voor mij(n) familielid? Roermond 25 februari 2016 1."— Transcript van de presentatie:

1 Wat betekenen de veranderingen in de zorg voor mij(n) familielid? Roermond 25 februari 2016 1

2 Wat is zorg verandert? Vier jarig samenwerkingsproject van aantal organisaties Bekostigd door VWS Samenwerking met Naar-Keuze – Voorlichtingsbijeenkomsten in makkelijk Nederlands Meer informatie via www.zorgverandert.nlwww.zorgverandert.nl 2

3 Even kennismaken Dorien Kloosterman Voorlichter Zorg Verandert Adviseur Naar-Keuze Beleidsmedewerker Ieder(in) Gemeenteraadslid Project Ieder(in) 250 organisaties zijn aangesloten 3 En wie is hier aanwezig……? 58 % Wlz

4 Programma vanavond -Informatie over Jeugdwet (Gemeente) -Informatie over Wlz (Wet langdurige Zorg) (Ciz en Zorgkantoor) -Informatie over ‘vergeten groep’ Wlz-indiceerbaren -Informatie over zorg op school -Gelegenheid om vragen te stellen 4

5 In de media ‘De verzorgingsstaat is dood, lang leve de participatiesamenleving’ ‘Keukentafelgesprek; alles behalve gezellig onderonsje’ Soffer in zorgvisie: ‘Huishoudelijke hulp weigeren in onmogelijk’ ‘Goede zorg of massaontslag?’ 5

6 6

7 Jeugdwet 7

8 Wat is de bedoeling van de Jeugdwet? “Voorkomen is beter” Gezinnen en jongeren bedenken, samen met hun familie, vrienden of buren, eerst zelf een oplossing. Gewoon: liever hulp in het gewone leven: (in het gezin, de wijk, op school, de kinderopvang en peuterspeelzaal) dan speciale oplossingen Hulp op maat: zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk. Kosten en baten zijn belangrijk. Eén gezin, één plan, één ‘regisseur’ Minder regels: deskundigen mogen zelf beslissen. 8

9 Jeugdhulp 9 Bijna alle kinderen tot 18 jaar die zorg en ondersteuning nodig hebben Gesprek via wijkteam/ jeugdteam Ondersteuning bij gesprek mogelijk (iemand die je kent en vertrouwt of via de gemeente)

10 Jeugdhulp Gesprek met de gemeente/jeugdteam/wijkteam Wat gaat er niet goed, waar is zorg over? Wat kunnen familieleden, buren of andere mensen doen voor het gezin? Zijn er anderen (vrijwilligers of mantelzorgers) die kunnen helpen? Zijn er gewone voorzieningen in de gemeente die hulp kunnen bieden? 10

11 Wmo 2015 11

12 Wanneer en waarom Wmo? -Meedoen in de gemeente -Hulp en ondersteuning in je eigen huis -Voor mensen van 18 jaar en ouder 12

13 Titelbalk Voor wie? als je door je beperking dingen niet goed begrijpt als je moeilijk contact maakt met mensen als je hulp nodig hebt bij het huishouden als je hulp nodig hebt bij het reizen 13 Over de WMO

14 Waarvoor Wmo? Ondersteuning thuis 14

15 Waarvoor Wmo? Activiteiten overdag, bijv. Dagcentrum 15

16 Waarvoor Wmo? Logeren; respijtzorg, wonen; beschermd wonen voor GGZ 16

17 Kees Kees, 22 jaar Gekeurd door UWV Vrijwilligers werk Huurt eigen flat Begeleiding Middin Steunpunt Eten bij moeder EHBO cursus 17

18 Sociale omgeving telt mee Er wordt gekeken naar het sociale netwerk, gezinsleden (voor gebruikelijke zorg), familieleden, vrijwilligers, buren, algemene voorliggende voorzieningen, voordat een individuele maatwerkvoorziening wordt afgegeven. Bij Wlz wordt niet gekeken naar de sociale omgeving maar naar zorgvrager (cliënt) in kale kamer. 18

19 Jeugdhulp/ Wmo Algemene voorzieningen zijn door iedereen te gebruiken. Bijvoorbeeld openbaar vervoer, buurthuizen, klussendiensten, maatjesproject, kindersoos. Collectieve voorzieningen zijn er speciaal voor mensen met beperkingen. Je deelt de voorzieningen wel met andere mensen met een beperking. Bijvoorbeeld de regiotaxi, de rolstoeltaxi-bus of vorm van dagopvang/naschoolse opvang met extra begeleiding 19

20 Het gesprek – voorbereiding Vraag er iemand bij: een familielid, vriend of bijv. een begeleider Of ‘onafhankelijke cliëntenondersteuning’ bijv. MEE Samen het gesprek voorbereiden Persoonlijk plan maken 20

21 Het gesprek Werkwijze Er wordt een verslag van het gesprek gemaakt Eens met verslag? Of niet? Is de vraag voor zorg en ondersteuning duidelijk? Soms is er ook nog een onderzoek. Dan kijkt de gemeente welke zorg het beste bij het gezin past. Daarna doet de vertegenwoordiger van de gemeente een aanvraag voor één of meer ‘individuele voorzieningen’. 21

22 Het gesprek Vervolg werkwijze Ouders/ cliënten krijgen een brief van de gemeente waarin staat welke voorziening(en) het gezin krijgt en voor hoeveel uur. Of er kan gebruik gemaakt worden van een Algemene voorziening of er is geen zorg beschikbaar. Dit noem je een (negatieve) beschikking. Ben je het toch niet eens met de beschikking? Dan kun je een brief (laten) schrijven dat je het er niet mee eens bent en waarom niet. Dat is een ‘bezwaarschrift’. 22

23 Individuele voorziening Een individuele voorziening wordt speciaal voor cliënt/ het kind gemaakt of geregeld. Dat gebeurt pas als familie het zelf niet kan. En als er geen familieleden zijn die ondersteuning kunnen bieden. Een individuele voorziening kan er per persoon anders uitzien: Bijvoorbeeld speciale dagopvang, logeren in een logeerhuis, woningaanpassing of een rolstoel. 23

24 Manier van organiseren en betalen Jeugdhulp en ondersteuning via Wmo kan via een instelling worden geregeld (Zorg In Natura) of via PGB PGB is alleen beschikbaar voor individuele voorzieningen ( in Wmo wordt dit een maatwerkvoorziening genoemd). 24

25 Jeugdhulp/ Wmo en PGB Samen voorbereiden – Een familielid/vrijwilliger/MEE Iemand aanwijzen die PGB beheert en afspraken maakt met hulpverleners Tarieven in Jeugdwet/bij gemeente zijn lager Speciale (lagere) tarieven voor familieleden Rekeningen insturen naar 25

26 Jeugdhulp/ Wmo en PGB Ondersteuning via budgethoudersverenigingen zoals Naar-Keuze voor; Ondersteuning indicatieaanvraag Ondersteuning opstellen gezinsplan/ persoonlijk plan (cursus via Zorg Verandert) Ondersteuning opstellen zorgovereenkomsten Ondersteuning opstellen zorgbeschrijvingen 26

27 De overgang van AWBZ naar Jeugdhulp/ Wmo Voor 1 oktober 2015 was er een nieuwe beschikking of was huidige CIZ indicatie verlengd tot 1 mei 2016. Zelfde zorg, zelfde aanbieder, zelfde aantal uur Soms andere aanbieder als de gemeente geen afspraken heeft gemaakt Na afloop overgangsrecht gelden nieuwe afspraken met de gemeente. Voor die tijd heb je een gesprek met de gemeente. 27

28 Van AWBZ naar Jeugdwet Voor kinderen tot 18 jaar ZZP’s Verstandelijk gehandicaptenzorg (VG) 1 t/m 3 ZZP ‘s Licht verstandelijk gehandicaptenzorg (LVG) 1 t/m 5 ZZP’s Geestelijke gezondheidszorg (GGZ): 1 t/m 7 Alle indicaties in functies en klassen (behalve Wlz indiceerbaren) 28

29 Wat Awbz naar Wmo/ Wlz Laag ZZP = Wmo Verstandelijke handicap, ouder dan 18 jaar ZZP VG 1 en 2 jonger dan 18 jaar ZZP 1, 2 en 3 Psychiatrie Alle ZZP GGZ-C (beschermd wonen) Lichamelijke beperking ZZP 1 en 3 Verzorging & verpleging (ouderen) ZZP V&V 1,2 en 3 Hoog ZZP Verstandelijke handicap ZZP 3 t/m 8 ouder dan 18 jaar ZZP 4 t/m 8 jonger dan 18 jaar Psychiatrie Alle ZZP’s GGZ-B Lichamelijke beperking ZZP’s 2,4, en hoger Verzorging & verpleging (ouderen) ZZP V&V 4 en hoger 29

30 Maatwerkvoorziening voor jou? Eigen bijdrage? Krijg je een maatwerkvoorziening, dan moet je een eigen bijdrage betalen aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Hoe hoog die eigen bijdrage is, hangt af van inkomen, vermogen en geleverde zorg 30

31 Maatwerkvoorziening voor jou? Eigen bijdrage? Iedereen boven 18 jaar betaalt een eigen bijdrage voor maatwerkvoorziening (behalve rolstoel) Minimale eigen bijdrage is € 19,40 per 4 weken Maximale eigen bijdrage is kostprijs Alleen betalen voor geleverde zorg Beschikking CAK laat maximale eigen bijdrage zien, niet te betalen bijdrage Te betalen eigen bijdrage is afhankelijk van aantal uren geleverde zorg/ ingekochte uren zorg Ook bij PGB wordt eigen bijdrage via CAK geïnd 31

32 Vragen, onduidelijkheid, problemen Als er vragen zijn, onduidelijkheden, u weet niet waar u naar toe moet U wordt van het naar de gestuurd? Neem contact op met het Juiste Loket Via Naar-Keuze (030 374589) of rechtstreeks meldpunt@juisteloket.nlmeldpunt@juisteloket.nl 32

33 Wlz (Wet langdurige zorg) 33

34 Wet langdurige zorg (Wlz) 34

35 Wanneer Wlz? 35 Levenslange zorgvraag 24 uur per dag toezicht en/of 24 uur zorg in de nabijheid Vóór 2015: AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten

36 Titelbalk 36 Mensen die veel verpleging en verzorging nodig hebben (ouderen) Mensen met een lichamelijke (zintuigelijke) beperking Mensen met een verstandelijke beperking Mensen met een psychische aandoening die behandeling nodig hebben, meer dan 3 jaar Voor wie is de Wlz?

37 Welke zorg? 37

38 Joke 14 jaar Down syndroom Bezoekt Zml school Gaat eens per maand een weekend logeren Hulp bij opstaan, wassen en aankleden Met busje naar school ‘s Middags thuis; opvang nodig, naschoolse opvang en vakantieopvang ‘s Avonds naar club en zwemles met begleiding Om 22.00 uur naar bed, hulp bij uitkleden 38

39 Hoe krijgt u de zorg die u nodig heeft? Aanvraag via Gesprek via telefoon of thuis over: uw leven uw kinderen/familie en kennissen uw werk/dagbesteding uw wensen, uw woning uw vraag om zorg 39

40 Het gesprek Wie kan helpen bij het gesprek? Een familielid, begeleider of een vrijwilliger MEE; Zorgbelang e.a. Samen het gesprek voorbereiden Persoonlijk plan maken 40

41 Andere gespreksonderwerpen 41 Hoe regel je de ondersteuning: Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZiN)? Betaal ik zelf mijn huis of niet? Hoe staat het met werk of bezigheden overdag? Is er genoeg geld om van rond te komen? Krijgt familie/mantelzorger goede en voldoende ondersteuning?

42 Na het gesprek U krijgt een brief van het CIZ waarin staat welk zorgprofiel u krijgt. Dit heet een beschikking. Bent u het niet eens met de beschikking? Dan kunt u een brief (laten) schrijven dat u het er niet mee eens bent en waarom niet. Dat is een bezwaarschrift. 42

43 Hoe organiseren? 43 Zorg in instelling PGB Volledig pakket thuis (VPT) (thuis wonen; zorg van één aanbieder) Modulair pakket thuis (MPT) (thuis wonen; combinatie van één of meerdere zorgorganisaties en eigen zorg, ook in combinatie met PGB) Zelf kiezen wat het beste bij uw kind past

44 Titelbalk Mogelijkheid om Extra Kosten Thuis aan te vragen (EKT) VG; thuiswonend tot 23 jaar LG; kinderen tot 18 jaar thuis en/of deelname arbeidsproces Maximaal 25 % Alleen formele zorg Mogelijkheid om meerzorg aan te vragen Onderzoek via CCE 44 Te kort zorg/PGB in Wlz

45 Wlz en PGB 45 Samen voorbereiden: met een familielid of vrijwilliger; onafhankelijk cliënt ondersteuner Iemand aanwijzen die PGB beheert en afspraken maakt met hulpverleners Bewuste keuze gesprek Speciale (lagere) tarieven voor familieleden Budgetplan Rekeningen insturen naar Voorjaar PGB brief over ontwikkeling PGB

46 Titelbalk Zorgprofiel VG 4 en hoger vanaf 18 jaar Zorgprofiel V&V 4,5,6 en 7 Verklaring invullen, geldt ook voor bewindvoerder, mentor of curator Geen hulpverlener Uitzondering; familie 1 e en 2 e graad 46 Gewaarborgde hulp

47 Taak gewaarborgde hulp 47 Integraal verantwoordelijk voor kwalitatief goede zorg (administratie, financieel en zorginhoudelijk) Bij terugbetaling komt zorgkantoor bij gewaarborgde hulp Natuurlijk persoon (voorkeur) Max. 3 cliënten per gewaarborgde hulp Aanspreekpunt voor zorgkantoor en SVB Aanwezig bewustkeuzegesprek (bereidverklaring) en huisbezoek van zorgkantoor Werkzaamheden gewaarborgde hulp kunnen niet uit PGB betaald worden Onderzoek door VWS bereidheid

48 Van Awbz naar Wlz indicatie ZZP = zorgprofiel Schoolgaande kinderen, inclusief dagbesteding (dagdelen groep) Ophoging met aantal dagdelen afhankelijk van zorgprofiel (ZZP) Nieuw indicatiebesluit gekregen per 1 September 2015 (schoolgaand) Bericht CIZ; levenslange indicatie 48

49 Wlz indiceerbaren Vergeten groep, 14.000 mensen, veel kinderen (75 % heeft PGB) Verlening indicatie in F & K tot 1 jan. 2017 PGB via zorgkantoor Herindicatietrajecten recent gestart. Bezwaar aantekenen tegen besluit binnen 6 weken Ingangsdatum nieuwe indicatie 1 jan. 2017 of eerder indien gewenst Bij negatieve beschikking naar gemeente of Zvw (warme overdracht) Indien te kort aan zorg/ PGB vangnet tot 1 jan. 2019 49

50 50

51 51

52 Zorg op school (1) Afhankelijk van indicatie/ regiem Jeugdhulp via gemeente, Wlz of IKZ Gesprek met school over inzet zorg op school met ouders in een ondersteuningsteam, multidisciplinair overleg of zorg- en adviesteam. Eventueel samenwerkingsverband passend onderwijs of de vertegenwoordiger van het wijkteam uitnodigen. 52

53 Zorg op school (2) Afspraken met ouders over inzet zorg op school worden vastgelegd. Zorgplan (Wlz of Zvw, goedkeuring door zorgkantoor of zorgverzekeraar) Bij jeugdzorg geeft gemeente besluit af. Indien het niet lukt om afspraken te maken, dan onderwijszorgconsulenten inschakelen. www.onderwijsconsulenten.nl 53

54 Titelbalk Denk daarbij aan: Hulp bij eten en drinken Hulp bij het bewegen of zich verplaatsen Hulp bij het zich verstaanbaar maken, communiceren Hulp bij toiletbezoek Hulp bij een stoma Hulp bij gebruik van medicijnen Permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid welke handelingen zijn nodig en hoeveel tijd kosten deze ongeveer? 54 Welke zorg?

55 Vragen, onduidelijkheid, problemen Als er vragen zijn, onduidelijkheden, u weet niet waar u naar toe moet U wordt van het naar de gestuurd? Neem contact op met het Juiste Loket Via Naar-Keuze (0481 374589) of rechtstreeks meldpunt@juisteloket.nlmeldpunt@juisteloket.nl 55

56 Contactgegevens Dorien Kloosterman Tel. (0481) 374589 algemeen@naar-keuze.nl 56 www.zorgverandert.nl Voor meer informatie:


Download ppt "Wat betekenen de veranderingen in de zorg voor mij(n) familielid? Roermond 25 februari 2016 1."

Verwante presentaties


Ads door Google